ISSN 2663-1156; eISSN 2663-1164

Цілі та проблематика: Theoretical and Applied Veterinary Medicine публікує рецензовані оригінальні дослідження, огляди статей, клінічні випадки у галузі ветеринарної медицини та тваринництва. Метою журналу є ознайомлення читачів із досягненнями науки в галузі ветеринарної медицини (патології, онкології та морфології тварин, внутрішніх хвороб тварин, інфекційної та інвазійної патології, ветеринарної хірургії та акушерства, фізіології та біохімії тварин), ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи, ветеринарними аспектами технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

Дізнайтесь більше Цілі та проблематика.

Видається з 2014 року. До червня 2018 року виходив під назвою «Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК» еISSN 2409-9023

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія

КВ № 23411-1325 1Р від 08.06.2018 року.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року» (додаток 7) журнал Theoretical and Applied Veterinary Medicine включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки: ветеринарні та сільськогосподарські. Код спеціальності – 211, 212, 204. 

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Видавець: Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Періодичніть: Щоквартально (березень, червень, жовтень, грудень).

Мови: Українська, Английська, Російська

Абревіатура: Theor. Appl. Vet. Med.

Головний редактор: Масюк Дмитро Миколайович

Заступники головного редактора: Muhammed Enes Altug;  Veerasamy Sejian

Відповідальний секретар: Лєщова Марина Олексіївна

Редакційна колегія журналу: включає відомих вітчизняних та зарубіжних вчених

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право і надають журналу право першого опублікування з роботою, одночасно ліцензованою під  Creative Commons Attribution License International CC-BY  що дозволяє іншим поділитися роботою з підтвердженням авторського твору та початкової публікації в цьому журналі. 

Політика відкритого доступу: Журнал «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Всі відзначені положення відповідають правилам комітету з етики у публікаціях

Редакція журналу прийняла заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів на основі Принципи прозорості та найкращої практики в науковому видавництві.

Дивитись більше  Заява про етику публікації та про зловживання службовим становищем.