Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАЕУ публікує рецензовані оригінальні статті та огляди з різних аспектів ветеринарної медицини та тваринництва.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ветеринарна морфологія та патологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізіологія і біохімія тварин

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Mолекулярно-генетичні методи досліджень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зоотехнія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі матеріали, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє.

Подані статті спершу розглядаються редакторами для перевірки того, чи відповідають вони тематиці журналу та його загальним вимогам. Передбачається, що це має бути зроблено в термін не більше одного тижня.

Подані статті будуть надіслані принаймні двом експертам у відповідній галузі з метою досягнення першого рішення протягом місяця з моменту подачі статті.

Процедура розгляду і публікації матеріалів:

1. Автор(автори) надсилає (надсилають) матеріал для публікації електронною поштою, який може бути прийнятим редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його чинним вимогам.

2. Редколегія надсилає статтю на рецензування.

3. За результатами рецензування стаття може бути:

а) прийнята до публікації;

б) повернена автору(авторам) для внесення змін, відповідних коректив, якщо того вимагає рецензія;

в) відхилена, як така, що не відповідає вимогам (причини обов’язково мають бути  вказані у рецензії).

4. Тільки після остаточного узгодження із автором (авторами) усіх питань стосовно змісту матеріалу (у тому числі, повторного рецензування, якщо попередня рецензія вимагала доопрацювання) стаття вважається прийнятою до публікації.

5. Редколегією вирішується питання щодо включення статті у випуск (номер) видання.

6. Стаття передається для публікації.

7. Автору(авторам) електронною поштою повідомляється про факт публікації чергового номеру видання.

Журнал є відкритим ресурсом, приймає та розміщує матеріли згідно з вимогами редакційної політики та за умови відповідності їх чинним вимогам нормативно-правових актів України.

Усі претензії, зауваження та питання стосовно діяльності наукового видання необхідно надсилати на адресу електронної чи звичайної пошти.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

 

Транслітерація кирилиці (російська мова) латиницею

На сайті можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації Держдепартаменту США.

 

Етика публікацій

«Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК» виходить з того, що дотримання етичності публікацій є важливим аспектом редакційної роботи і процесу рецензування. Запобігання таким неналежним практикам, як обман, плагіат та інші подібні форми, є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та інституції, що беруть участь у публікаційному процесі.

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника."

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 

Авторське право

Надсилаючи статтю до редакції автор(и) автоматично надають редакції правo редагувати та розміщувати статтю на офіційному сайті Науково-технічного бюлетеня НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, НБУ імені В. І. Вернадського. За автором залишається право відтворювати зміст статті в процесі викладання, використовувати зміст статті в будь-якій іншій праці, створеній автором, розміщувати копію статті на власному веб-сайті або сайті установи, в якій автор працює із вказівкою на вихідні дані статті у «Науково-технічному бюлетені…» не раніше ніж через місяць після її публікації в журналі.

 

Протидія плагіату

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.

З метою протидії плагіату редакція здійснює наступні кроки:

  • За рішенням відповідального редактора стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
  • Рецензент під час рецензування статті робить висновок про відсутність або наявність плагіату в статті.
  • Якщо в процесі обробки статті виявляється, що в статті наявний плагіат, стаття повертається автору.