Історія журналу

1. Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрного університету, керуючись Наказом Вищої атестаційної комісії України від 23.03.2005 №149 у 2011 року започатковує електронне фахове видання – Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ.

2. Вченою радою Дніпропетровського державного аграрного університету було розглянуто та схвалено Положення про електронне наукове видання «Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК» (Протокол №10 від 30 червня 2011 р.).

3. Наказом №455 від 15.04.2014 р. видання включено до переліку електронних фахових видань України з ветеринарних та сільськогосподарських наук, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

4. З жовтня 2014 року всі матеріали видання із повнотекстовими статтями розміщені на сайті Національної бібліотеки України ім.. Вернадського у розділі Наукова періодика України.

5. Кожен номер Бюлетеня видається і рекомендується для поширення мережею Інтернет згідно з рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.