Редакція бюлетеня приймає матеріали на 2017 рік

Шановні колеги!

Редакція Науково-технічного бюлетеня науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК приймає матеріали:

 • У Т.5., №1, 2017 – до 20 лютого 2017 року
 • У Т.5., №2, 2017 – до 20 травня 2017 року
 • У Т.5., №3, 2017 – до 20 серпня 2017 року
 • У Т.5., №4, 2017 – до 20 листопада 2017 року.

Основні розділи:

 • Ветеринарна морфологія та патологія
 • Фізіологія і біохімія тварин
 • Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині
 • Молекулярно-генетичні методи досліджень
 • Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині
 • Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції
 • Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
 • Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 • Зоотехнія

Бюлетень є зареєстрований ВАК України як фаховий з ветеринарних та сільськогосподарських наук.