Ефективність оперативного і консервативного лікування несправжньої вагітності у сук

  • V. V. Samoylyuk Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
  • A. A. Gerasimova Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Ключові слова: несправжня вагітність, дослідна група, молочна залоза, лікування, лактація.

Анотація

Визначено породну і вікову схильність до несправжньої вагітності, а також ефективність її лікування у сук. Проведена диференціальна діагностика від вагітності з використанням ультразвукової діагностики. Тварин з діагнозом несправжня вагітність розділено на дві дослідних і одну контрольну групи. В першій дослідній групі лікування проводили комплексно. До схеми лікування першої дослідної групи входили амоксицилін, бромокриптин, церукал і фітосед. До схеми другої дослідної групи входила гістерооваріоектомія і амоксицилін. В третій, контрольній групі, тваринам вводили амоксицилін. Встановлено, що несправжня вагітність частіше реєструється у такс і йоркширських тер’єрів у віці від 3 до 10 років, що в середньому складає 6 років. Частіше несправжня вагітність реєструється через 1,5–2 місяці після останньої тічки. Феномен несправжньої вагітності характеризується фізіологічними і психологічними проявами. Основними клінічними симптомами є набряк і виділення з молочних залоз молока, збудження, а також поводження властиве для вагітної самки. Рідше спостерігали втрату координації рухів, анорексію і м’язовий тремор. Встановлено, що комплексний метод лікування з застосуванням бромокриптину, фітоседу, амоксициліну, церукалу і дієти є ефективним. Під час лікування несправжньої вагітності шляхом гістерооваріоектомії встановлено, що проводити оперативне втручання в період лактації не можна, а слід дочекатися її припинення. У сук, стерилізованих в період лактації, молочна залоза тривалий час була з ознаками набряку і з сосків в незначній мірі виділялося молоко. У тварин, яких оперували через два тижні і місяць після припинення лактації, за період спостереження (один рік) несправжньої вагітності не було відмічено. Не спостерігалася несправжня вагітність і у тварин які були запліднені у наступну тічку. Встановлено, що оваріогістероектомію під час несправжньої вагітності не слід застосовувати в період лактації, а консервативне лікування необхідно проводити комплексно, що може забезпечити швидку нормалізацію стану тварини.

Біографії авторів

V. V. Samoylyuk, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
к. вет. наук, доцент
A. A. Gerasimova, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
магістр

Посилання

Гришко Д. Лекції з ветеринарного акушерства: навчальний. посібник / Д. Гришко. – Х.: Прапор, 2003. – 400 с.

Дюльгер Г. Физиология размножения и репродуктивная патология собак / Г. Дюльгер. – М.: Колос, 2002. – 149 с.

Коваленко Е. Проблемы разведения собак. Биологические аспекты размножения / Е. Коваленко. – М.: Аквариум, 2000. – С. 32–74.

Масс А. Ефективність профілактики та лікування несправжньої вагітності у собак препаратами “Достинекс” і “Ковінан”. / А. Масс. – Проблеми зооінж. та вет. мед.: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – ч. 2, – т.2. – Ветеринарні науки. – Х.: РВВ ХДЗВА. – 2011. – С. 457–460.

Масс А. Профілактика і лікування несправжньої вагітності у собак препаратом “Достинекс”. / А. Масс. – Проблеми зооінж. та вет. мед.: Зб. наук. праць. – Вип. 22. – ч. 2, – т.1. – Ветеринарні науки. – Х.: РВВ ХДЗВА. – 2010. – С. 297–303.

Масс А. Ефективність лікування та профілактики несправжньої вагітності у собак препаратом “Ковінан”. / А. Масс. – Проблеми зооінж. та вет. мед.: Зб. наук. праць. – Вип. 22. – ч. 2, – т.1. – Ветеринарні науки. – Х.: РВВ ХДЗВА. – 2010. – С. 303–308.

References

Grichco, D.S. (2003). Lekciyi z veterinarnogo akucherstva: navchalniy posibnik. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Dylger, G.P. (2002). Fiziologiya razmnozeniya i reproduktivnaya patologiya sobak. Moskva.: Kolos [in Russian].

Kovalenko, E.E. (2000). Problemi razvedeniya sobak. Biologicheskie aspekti razmnozeniya. Moskva: Akvarium, 32–74 [in Russian].

Mass, A.O. (2011). Efektivnist profilaktiki ta likuvannya nespravznyoyi vagitnosti y sobak preparatami “Dostineks” i “Kovinan”. Problemi zooinz. ta vet. med.: Zb. nauk. prac. Veterinarni nauki. Kharkiv: RVV HDZVА. – 22.(2). 457–460 [in Ukrainian].

Mass, A.O. (2010). Profilaktika i likuvannya nespravznyoyi vagitnosti u sobak preparatom “Dostineks”. Problemi zooinz. tavet. med.: Zb. nauk. prac. Veterinarni nauki. Kharkiv: RVV HDZVА. 22.(2). 297–303 [in Ukrainian].

Mass, A.O. (2010). Efektivnist likuvannya i profilaktiki nespravznyoyi vagitnosti y sobak preparatom “Kovinan”. Problemi zooinz. ta vet. med.: Zb. nauk. prac. Veterinarni nauki. Kharkiv: RVV HDZVА. 22. (2).303–308 [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-05-25