Профілактика шлунково-кишкових хвороб у спортивних коней за впливу фітодобавки “Гастроацид”

  • P. P. Antonenko Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
  • A. V. Prikhodko Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: фітодобавка, “Гастроацид”, шлунково-кишкові хвороби, спортивні коні

Анотація

Наведено дані щодо профілактики шлунково-кишкових хвороб коней, зокрема колік за впливу фітодобавки “Гастроацид”. Встановлено зменшення середньої маси і концентрації гемоглобіну в еритроцитах на 6,3% та гематокритної величини на 20%, лейкоцитів на 18,5%. Підвищення рівня загального білку на 22% у тому числі альбумінів на 13,5% і зниження глобулінів на 13,1%, АлАТ на 11,6%, сечовини на 13,5% та підвищення вмісту глюкози на 18,4% і активності АсАТ на 2,23%. Крім того, відмічають покращення загального стану(працездатність),обміну речовин та функції печінки і шлунково-кишкового тракту.

Біографії авторів

P. P. Antonenko, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
доктор с.-г. наук, професор
A. V. Prikhodko, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
студентка

Посилання

Антоненко П.П. Застосування препарату природного походження “Гастроацид” в тваринництві / П.П. Антоненко, В.С. Козирь, Л.С. Короленко. – Дніпропетровськ, 2007. – 12 с.

Гопка, Б.М. Коні в сільському господарстві [Текст]: монография / Б.М. Гопка, О.А. Калантар, П. М. Павленко. – Київ: Урожай, 1989. – 152 с.

Гопка Б. М. Нетрадиційне конярство [Текст] : навч. посіб. / Б.М. Гопка, В.Д. Судай, В.С. Скочик. – Київ: Вища школа, 2008. – 191 с.

Ливанова Т.В. Всё о лошади / Т.В. Ливанова, М.А. Ливанова. – М.: АСТ-Пресс СКД, 2002. – 384 с.

Турищев С.Н. Фитотерапия: Учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / С.Н. Турищев. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 304 с.

References

Antonenko P.P., Kozyr' V.S. & Korolenko L.S. (2007). Zastosuvannya preparatu pryrodnoho pokhodzhennya “Hastroatsyd” v tvarynnytstvi. Dnipropetrovs'k [in Ukrainian].

Hopka B.M. Kalantar O.A. & Pavlenko P.M. (2011). Koni u sil's'komu hospodarstvi. K.: Vyshcha osvita. [in Ukrainian].

Hopka B.M. Suday V. D. & Skotsyk V. Ye. (2008). Netradytsiyne konyarstvo. K.: Vyshcha osvita [in Ukrainian].

Livanova T.O. (2001). Loshadi. M.: AST [in Russian].

Turishhev S.N. (2004). Fitoterapija. – M.: “Akademija”[in Russian].