Концентрація колостральних імуноглобулінів у молозиві овець залежно від стану фетоплацентарного комплексу

  • I. O. Ostroverkhova Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Ключові слова: фетоплацентарний комплекс, колостральні імуноглобуліни, молозиво, котиледони, хоріон, колострометрія, вівці, плацента, новонароджені ягнята

Анотація

Проаналізовано вплив стану фетоплацентарного комплексу на фізіологічні процеси у молочній залозі, а саме, на концентрацію колостральних імуноглобулінів у молозиві. Визначено зв'язок показників морфо-функціонального стану фетоплацентарного комплексу у овець та показників концентрації колостральних імуноглобулінів. Дослідження показали, що загальна площа ворсинчастого хоріону в контрольній групі була меншою на 13,9%, ніж в дослідній, маса плаценти – на 28,17%, маса новонароджених – на 48,3%, вміст імуноглобулінів в молозиві – на 30,15%. При цьому кількість котиледонів достовірно не відрізнялося в обох групах.

Біографія автора

I. O. Ostroverkhova, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
аспірант

Посилання

Weaver D.M. Passive transfer of colostral immunoglobulins in calves / [D.M. Weaver, J.W. Tyler, D.C. Van Metre et al.] // J. Vet. Intern. Med. – 2000. – V.14, №6. – P. 569–577.

Волкова С.В. Физиологическое состояние родителей и резистентность новорожденных телят / С.В. Волкова, Н.Н. Максимюк // Сельскохозяйственная биология. – 2008. – №6 – С.95–99.

Дашкевич В. Є. Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та лікування / В. Є. Дашкевич // Мистецтво лікування. – 2004. – № 4. – С. 22–25.

Игнатьев Л.С. Особенности формирования колострального иммунитета у телят и ягнят / Л.С. Игнатьев, Н.И. Бондаренко // Ветеринария, 1994. – №10. – С. 21–22.

Чуб В. В. Фетоплацентарная дисфункция: основы патогенеза, проблемы диагностики, тактика лечения. Методические рекомендации / Чуб В.В., Чибисова И. В., Климов В. А. – Луганск, 2003. – С. 36.

References

Weaver, D.M. Tyler, J.W., Van Metre, D.C. et al. (2000). Passive transfer of colostral immunoglobulins in calves. J. Vet. Intern. Med. 14 (6), 569–577.

Volkova, S.V. & Maksimjuk, N.N. (2008). Fiziologicheskoe sostojanie roditelej i rezistentnost' novorozhdennyh teljat Sel'skohozjajstvennaja biologija. 6, 95–99. [in Russian].

Dashkevych, V. Ye. (2004). Platsentarna nedostatnist': suchasni aspekty patohenezu, diahnostyky, profilaktyky ta likuvannya. Mystetstvo likuvannya. 4, 22–25. [in Ukrainian].

Ignat'ev, L.S. & Bondarenko, N.I. (1994). Osobennosti formirovanija kolostral'nogo immuniteta u teljat i jagnjat. Veterinarija, 10, 21–22. [in Russian].

Chub, V.V. Chibisova, I.V. & Klimov, V.A. (2003). Fetoplacentarnaja disfunkcija: osnovy patogeneza, problemy diagnostiki, taktika lechenija. Metodicheskie rekomendacii. Lugansk. [in Russian].