ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КУРКАМИ-НЕСУЧКАМИ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ГІРЧИЧНОЇ ТА ГАРБУЗОВОЇ МАКУХИ І ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ “ОЛЛЗАЙМ SSF”

  • O. Neporochna Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ключові слова: перетравність, азот, кальцій, фосфор, обмінна енергія, курки-несучки, гірчична макуха, гарбузова макуха, ферментний препарат

Анотація

Висвітлено результати досліджень відносно перетравності поживних речовин, балансу азоту, кальцію, фосфору та обмінної енергії у курок-несучок породи Ломанн-ЛСЛ Класік за використання гірчичної та гарбузової макухи та ферментного препарату “Оллзайм SSF”.

Біографія автора

O. Neporochna, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
к. с.-г. н.

Посилання

Архипов А. В. Низкопротеиновые рационы для кур / А. В. Архипов, М. Ибрагимов // Птицеводство. – 1991. – № 4. – С. 17–20.

Білецький Є. М. Живий організм. Макроелементні взаємозв’язки / Є. М. Білецький // Птахівництво : міжвід. темат. наук. зб. ІП УААН. – Харків, 2004. – Вип. 55. – С. 187–194.

Виробництво м’яса перепелів. Технологічний процес. Основні параметри: СОУ 01.24-37537:2006. – [Чинний від 2006-12-25] / О. Пономаренко, Т. Ручко, М. Сахацький, І. Хлюпка. – Київ: Мінагрополітики України, 2006. – 16 с. – (Стандарт організацій України).

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справ. пособие / [А. П. Калашников, Н. И. Клейменов, В. Н. Баканов и др.]. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

Отченашко В. В. Використання поживних речовин у молодняку перепелів за згодовування комбікормів із різними рівнями протеїну / В. В. Отченашко // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – № 8(30).