ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ АРГІНІНУ У КОМБІКОРМІ

  • A. Omelian Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • Y. Pozniakovskiy Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: перепели, аргінін, комбікорм, жива маса, середньодобовий приріст

Анотація

Наведено дані щодо використання комбікорму з різним рівнем аргініну у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності та їх вплив на живу масу та витрати корму на одиницю приросту. Встановлено, що згодовування перепелам комбікорму із вмістом аргініну 1,66 % сприяє збільшенню їх живої маси на 2,6 %, середньодобових приростів – на 2,7 %, та зниженню витрат корму на 1 кг приросту на 1,1 %.

Біографії авторів

A. Omelian, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант
Y. Pozniakovskiy, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
к. с.-г. н

Посилання

Варигина Е. С. Енерго-аминокислотное питание препелов мясного направления продуктивности: дис. … канд. биол. наук : 06.02.02 – “Кормление сельськохозяйственных животных и технология кормов” / Варигина Е. С. – М., 2009. – 214 с.

Виробництво м’яса перепелів. Технологічний процес. Основні параметри : СОУ 01.24-37537:2006. – [Чинний від 2006-12-25] / О. Пономаренко, Т. Ручко, М. Сахацький, І. Хлюпка. – К.: Мінагрополітики України, 2006. – 16 с. – (Стандарт організацій України). – 5 с.

Виробництво перепелиних яєць та м’яса / Подстрєшний О. П., Терещенко О. В., Катеринич О. О. та ін.]; під ред. О. В. Терещенка. – [2-е вид.]. – Бірки : Інститут птахівництва НААН України, 2010. – 64 с.

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці / [Братишко Н. І., Іонов І. А., Ібатуллін І.І. та ін.]: – За ред. І.А. Іонова. – К.: Аграрна наука, 2013. – 210 с.

Науково-практичні рекомендації з годівлі перепелів / [Ібатуллін І. І., Отченашко В. В., Слободянюк Н. М. та ін.] – К.: НАУ, 2006. – 44 с.

Отченашко В. В., Теоретичне та експериментальне обґрунтування норм годівлі перепелів м’ясного напрямку продуктивності: дис. … докт. с.-г. наук : 06.02.02 – “Годівля тварин та технологія кормів” / Отченашко В. В. – К., 2012. – 217 с.

Подобед Л. И. Протеиновое и аминокислотное питание сельськохозяйственной птицы: структура, источники, оптимизация / Издание второе, дополненное и переработанное // Л. И. Подобед. – Днепропетровск, 2010. – 240 с.

Порошинська О. А. Фізіологічне обґрунтування застосування лізину, метіоніну та треоніну для перепелів м’ясного напрямку продуктивності: дис. … канд. вет. наук: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин / Порошинська О. А. – Біла Церква, 2013. – 150 с.

Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [І. І. Ібатуллін, А. І. Чигрин, Ю. Ф. Мельник та ін.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2015. – 43 с.

Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці / [Братишко Н. І., Горобець А. І., Притуленко О. В. та ін.], під ред. Ю. О. Рябоконя. – Бірки: Інститут птахівництва УААН, 2005. – 101 с.

Abd-Elsamee M. O. Effect of different levels of protein methionine and folic acid on quail performance / M. O. Abd-Elsamee1, H. F. Abbas, M. M. Selim, I. I. Omara // Egyptian Poultry Science Journal, 2014. – Vol 34. – № 4. – P. 979– 971.

National Research Council Nutrient Requirements for Poultry, 9th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC, USA. 1994.