ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ В КОМБІКОРМІ

  • V. Otchenashko Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • D. Umanets Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • N. Nechay Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: перепели, молочна кислота, показники забою, м’ясність тушки, вихід їстівних частин, комбікорм

Анотація

Наведено результати досліджень відносно показників забою молодняку перепелів за різних рівнів молочної кислоти в комбікормі. Вивчено показники та вихід продуктів забою молодняку перепелів залежно від різних рівнів молочної кислоти в комбікормі. Доведено, що використання молочної кислоти у комбікормі сприяє підвищенню показників забою перепелів та виходу продуктів забою у %, при цьому найвищими вони виявилися у птиці, яка споживала комбікорм з вмістом молочної кислоти 0,5 мл/100 г. За якістю харчова молочна кислота відповідала ДСТУ 4621. Виявлено, що залежно від рівня молочної кислоти у комбікормі та періоду вирощування птиці, змінюється інтенсивність росту м’язової тканини на певних ділянках тіла, що підтверджується показниками індексів м’ясних якостей тушок, при цьому найвища інтенсивність росту, яка була характерна для перепелів, яким згодовували комбікорм з вмістом 0,5 мл/100 г молочної кислоти, супроводжувалася найвищими значеннями м’ясності тушки, що на 1,1 –1,9 % вище, ніж у контролі.

Посилання

Белова Н. Ф. Обменв еществ и качество мяса цыплят-бройлеров в зависимости от включения в комбікорм биологически активних веществ: дис. на соискание уч. степени к. с.-х. н.: спец. 06.02.02. “Кормление животных и технологія кормов” / Н. Ф. Белова // – Оренбург, 2009. – 22 [1] с

Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови: ДСТУ 4621:2006. – [Чинний від 29-0606]. – К.: Держстандарт України, 2007. – 24 с. – (Національний стандарт України).

Поливанова Т. М. Оценка м'ясних качеств тушки сельскохозяйственной птицы: Методика по определению и оценке отдельных признаков селекционного молодняка (птиц) мясных пород / Т. М. Поливанова – М.: 1967. – С. 17–28.

Сидоренко Л. Л. Влияние биологическоактивной добавки “Витон” на процесы метаболизма у цыплят-бройлеров: дис. на соискание ученой степени кандидата биолог. наук: спец. 03.01.04 “Биохимия” / Любовь Леонидовна Сидоренко. – Белгород, 2015. – 149 с.

Тесля М. А. Оптимальный выбор кормовых добавок в кормлении птицы / М. А. Тесля // Сучасна ветеринарна медицина. – 2011. – №2. – С. 36–39.

Bonos E. V. Effect of Dietary Supplementation of Mannan Oligosaccharides and Acidifier Calcium Propionate on the Performance and Carcass Quality of Japanese Quail (Coturnix japonica) / E. M. Bonos, E. V. Christaki, P. C. Florou-Paneri // Poultry Science. – 2010. – Vol. 9 (3). – P. 264– 272.

Dibner J. J. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism / J. J. Dibner, P. Buttin // Journal of poultry science association. –2002. – Vol. 11 (4). – P. 453–463.

Effect of lactic acid administration in the drinking water during preslaughter feed withdrawal on salmonella and campylobacter contamination of broilers / J. A. Byrd, B. M. Hargis, D. J. Caldwell [et al.] // Poultry Science. – 2001. – Vol. 80. – P. 278–283.

Effect of malic acid on performance and some digestive tract traits of japanese quails / N. Ocak, G. Erener, A. Altop, C. Kop // Journal of poultry science. – Vol. 4. – 2009. – P. 25–29.

Ferket P. R. Alternatives to antibiotics in poultry production: responses, practical experience and recommendations / P. R. Ferket // Book nutritional biotechnology in the feed and food industries: Proceedings of Alltech's 20th Annual Symposium. – 2004. – P. 56–67.

Kopecký J. Effect of organic acids supplement on performance of broiler chickens / Ján Kopecký, Cyril Hrnčár, Ján Weis // Animal Sciences and Biotechnologies. – 2012. – Vol. 45 (1). – P. 51–54.

Leeson S. Effect of butyric acid on the performance and carcass yield of broiler chickens / S. Leeson, H. Namkung, M. Antongiovanni // Journal of poultry science. – 2005. – Vol. 84. – P. 1418–1422.

Salahi А. Effect of in ovoadministration of butyric acid Into broiler

breeder eggs on chicken Small intestine ph and morphology / А. Salahi, J. Slovak // Journal of animal science. – 2015. – Vol. 48 (1). – P. 8–15.

Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids / S. A. Abdel-Fattah, M. H. El-Sanhoury, N. M. El-Mednay and F. Abdel-Azeem // International Journal of Poultry Science. – 2008. – Vol. 7 (3). – Р. 215–222.