СЕРВІС-ПЕРІОД ТА РІВЕНЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ ЗА 305 ДІБ ЛАКТАЦІЇ

  • S. Pischan Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
  • L. Lytvyschenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
  • A. Gonchar Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
Ключові слова: корова, сервіс-період, лактація, удій, жир, білок, безпліддя, міжотельний період

Анотація

Викладено матеріали дослідження залежності молочної продуктивності голштинських корів та від тривалості сервіс-періоду. Встановлено, що за рівня молочної продуктивності в перерахунку на 305 діб лактації корів першої-п’ятої лактацій у середньому 10687,5 кг фізичного або 10785,6 кг 4%-ового молока сервіс-період не перевищує 65,8 доби. У цей же час, у голштинів такого ж віку та продуктивності відповідно 11237,2 і 10893,4 кг молока сервіс-період становить у середньому 542,8 доби. Якщо різниця за показником сервіс-періоду в досліджуваних голштинів становить 8,25 рази, то за рівнем надою фізичного молока вона не перевищує 4,9%, тоді як за 4%-овим її  взагалі немає. Це вказує на те, що рівень продуктивності та лактаційна домінанта не мають вирішальної ролі в ефективному заплідненні лактуючих корів. Доведено, що тривалий сервіс-період призводить до безпліддя на рівні 373,1–527,8 доби, втрат приплоду 1,3–1,8 голови на кожну корову, а також знижує інтенсивність їх використання.

Біографії авторів

S. Pischan, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
д. с.-г. н., професор
L. Lytvyschenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент
A. Gonchar, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Кальчук Л. А. Зв’язок молочної продуктивності з показниками відтворної здатності та господарського використання у корів чорно-рябої молочної породи / Л. А. Кальчук // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва. – Харків, 2001. – Вип. 80. – С. – 64–67.

Федорович Є. І. Вплив тривалості сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів на молочну продуктивність корів західного внутрішньопородного типу чорно-рябої породи / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Тваринництво України. – 2005. – № 1. – С. 16–18.

Гайдукова Е. В. Связь молочной продуктивности холмогорских коров с продолжительностью сервис-периода / Е. В. Гайдукова, А. В. Тютюникова // Зоотехния. – 2013. – № 2. – С. 14–15.

Костомахин Н. М. Эффективность воспроизводства стада в зависимости от продолжительности межотельного цикла / Н. М. Костомахин // Главный зоотехник. – 2009. – №5. – С. 13–18.

Самалов В. Н. Пути повышения воспроизводительной функции корови и телок / В.Н. Самалов, Ю. М. Енин, А. Н. Синицын, А. С. Козлов // Весник ОреГау. – Орел, 2007. – №1 (14). – С. 23–24.

Бащенко М. Формування відтворної здатності у новостворених порід / М. Бащенко // Тваринництво України. – 2000. – № 5. – С.30–31.

Гончарук О. П. Відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи племзаводу СТОВ Агросвіт / О. П. Гончарук // Мат. конф. молодих вчених та аспірантів. – Чубинське. – С. 9–10.

Genetic parameters of production, feed intake, body weight, body composition, and udder health in lactating dairy cows / E. Sonderegaard, V. Sovenesen, L. Mao [et al.] // Livestock product. Sc. – 2002. – Vol. 77. – №1. – P. 23–34.

Relationships between milk production and of productive and reproductive periods in different selections indices / A. A. Amin, S. Toth, T. Gere [et al. ] // Bull, of the szent. Istvan. – Godollo,

– P. 195–206.

Меркурьева Е. К. Генетика с основами биометрии / Е. К. Меркурьева. – М. : Колос, 1983. – 424 с.