ВПЛИВ ПРОБІОТИКА НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ

  • Y. Podolian Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ключові слова: перепели, пробіотик, годівля, м’ясо, хімічний склад, мінеральні елементи, амінокислоти

Анотація

У результаті досліджень, які відбувалися на базі науково-дослідної ферми Вінницького національного аграрного університету, одержано нові дані про позитивний вплив досліджуваного пробіотичного препарата на хімічний, амінокислотний та мінеральний склад печінки перепелів. Встановлено, що додаткове використання кормової добавки до раціону перепелів м’ясної породи Фараон підвищує  кількість сухої речовини та БЕР у печінці птиці 4-ї групи на 0,47 та 2,5% порівняно з контрольним показником. Варто відзначити, що споживання кормової добавки перепелами сприяє підвищенню накопичення вмісту протеїну у печінці 2-го зразка на 5,3%, 3-го на 12,4% та 4-го на 8,3% відносно контрольної групи. Найвищий рівень жиру за дії пробіотичної добавки зафіксовано у печінці 2-ї групи на 6,2%. Водночас, у 3-й та 4-й групах цей показник менший, від контролю, відповідно, на 3,3 та 1,0%. Встановлено, що згодовування перепелам різних доз пробіотика сприяє збільшенню у печінці концентрації фосфору на 13,6%, кальцію на 71,4%, магнію на 38,8%, феруму на 42,1%, цинку на 3,4%, мангану на 26,5% та купруму на 67,0%. У ході досліджень встановлено, що за дії пробіотичного препарату в печінці перепелів підвищується вміст незамінних амінокислот: лізину на 0,19%, аргініну на 0,36%, треоніну на 0,78%, валіну на 0,12%, метіоніну на 0,18%, ізолейцину на 0,17%, лейцину на 0,48% та фенілаланіну на 0,19%, порівняно з контрольним зразком. Таким чином, результати досліджень свідчать про позитивний вплив досліджуваного пробіотика на хімічний склад печінки перепелів.

Біографія автора

Y. Podolian, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
к. с.-г. н.

Посилання

Белова Н. Влияние пробиотиков и витамина С на использование питательных веществ корма / Н. Белова, О. Ежова, В. Корнилова, М. Маслов // Птицеводство. – 2009. – № 5. – С. 16–18.

Кононенко В. К. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві / Кононенко В. К., Ібатуллін І. І., Патров В. С. – К.– 2000. – С. 38– 40.

Левченко В. І. Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін [та ін.]: Біла Церква, 2002. – 259 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос. 1969. – 256 с.

Практические методики исследований в животноводстве / Под ред. акад. УААН В. С. Козиря и проф. А. И. Свеженцова. – Днепропетровск : Арт-Пресс, 2002.– 354 с.

Чудак Р. А. Продуктивність та гематологічні показники перепелів під впливом пробіотичної добавки / Р. А. Чудак, Г. М. Огороднічук, О. І. Вознюк [та ін.] : Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2011. – Вип. 11 (51). – С. 20–22.

Jernigan M. A. Probiotics in poultry nutrition / M.A. Jernigan, R. D. Miles, A. S. Arafa // A Review. World’s Poult. Sci. J. – 1985. – V. 41. – P. 99–107.

Paterson S. A. Application of Prebiotics and Probiotics in Poultry Production / S. A. Paterson, K. M. Burkholder // Poultry Science. – 2003. – Junuary. – V. 82.– P. 627–631.