НЕТРАДИЦІЙНІ КОРМОВІ ЗАСОБИ У ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ

  • V. Pokhyl Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
  • O. Pokhyl Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
Ключові слова: вівці, сіно чумизи, шпинату, тритікале, кормова одиниця, клітковина

Анотація

Наведено результати досліджень, щодо підвищення біологічної цінності раціону овець за рахунок використання нетрадиційних кормових засобів, в еквівалентній кількості за поживністю по відношенню до традиційних кормів (сіно люцернове, лучне). Встановлено, що використання сіна чумизи, шпинату у співвідношенні 1:1 з традиційно прийнятими в годівлі, дає можливість збагатити раціон поживними речовинами та підвищити споживання структурних складових за рахунок їх біологічного різноманіття.

Біографії авторів

V. Pokhyl, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент
O. Pokhyl, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Калашников А. П. Нормы и рационы кормления сельськохозяйственных животных / А. П. Калашников, Н. И. Клейменов. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Нормы и рационы кормления сельськохозяйственых животных / [Калашников А.П., Фисинин В.И., Щеглов В.В., Клейменов Н.И.] – Москва, 2003. – 456 с.

Присяжнюк М. В. Інформаційна база даних для інноваційного розвитку тваринництва / [Присяжнюк М. В., Безуглий М. Д., Головко В. О., Кандиба В. М. та ін.]. – Харків – 2012 – 792 с.

Свеженцов А. И. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных / А. И. Свеженцов. – Днепропетровск, 1998 – 280 с.

Кандиба В. М. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби / Кандиба В.М., Ібатулін І.І., Костенко В.І. – Житомир, 2012. – 860 с.

Frederik Andersen. FAR avlog fording / Frederik Andersen. – 1985– 149 c.

Похил В. І. Формування м'ясності чистопорідних овець асканійської м'ясововнової породи та їх помісей / В. І. Похил, О.М. Задорожня // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – №1. – 2006. – С. 174–176.