ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ У ВІЦІ ВІД 61 ДО 90 ДІБ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ НОРМОЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРИДУ НАТРІЮ, КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ

  • I. Riznychuk Одеський державний аграрний університет, м. Одеса
Ключові слова: годівля поросят, повнораціонний комбікорм, БВМД, концентрати, конверсія комбікорму, хлорид натрію, кальцій, фосфор

Анотація

Вивчено продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору.  Визначено, що в склад 1 кг повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20-40 кг необхідно ввести 5 г солі кухонної, 14 г крейди кормової і 14 г монокальційфосфату, або в сумі 3,3 % за масою, тоді як за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 кількість введення солі кухонної становить 9 г, крейди кормової – 15 г, монокальційфосфату – 20 г, або в сумі 4,4 % за масою. Встановлено, що використання запропонованої норми концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору забезпечує зменшення буферної ємності комбікорму, призводить до збільшення приросту живої маси і ефективності використання корму. При цьому в 60-добовому віці жива маса поросят становить 19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшується до 36,5 кг за середньодобового приросту 585 г та конверсії 2,4 кг комбікорму на 1 кг приросту поросят, тоді як за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно.

Біографія автора

I. Riznychuk, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных / Л. Дурст, М. Виттман / Под ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. –

Винница, Нова Книга, 2003. – 384 с.

Годівля сільськогосподарських тварин: підручник / І. І. Ібатуллін, Д. О. Мельничук, Г. О. Богданов [та ін.] ; за ред. І. І. Ібатулліна. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 616 с.

Єгоров Б. В. Технологія виробництва преміксів: навчальний посібник / Б. В. Егоров, О. І. Шаповаленко, А. В. Макаринська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

Єгоров Б. В. Технологія виробництва комбікормів: підручник / Б.В. Єгоров. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с.

Карунський О. Й. Наукове обґрунтування годівлі свиней: навчальний посібник / О. Й. Карунський, О. П. Дашковська, І. Ф. Різничук – Одеса, 2004. – 138 с.

Комбікорми повнораціонні для свиней. Технічні умови: ДСТУ 4124-2002. – [Чинний від 2004-0101]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 14 с.

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Боднарчук [та ін.]. – Суми: ТОВ ВТД “Університетська книга”, 2007. – 616 с.

Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / І. І. Ібатуллін, А. І. Чигрин, В. В. Отченашко [та ін.]; за ред. І. І. Ібатулліна. – Житомир: Полісся, 2013. – 442 с.

Рекомендації з нормованої годівлі свиней / Г. О. Богданов, Є. В. Руденко В. М. Кандиба [та ін.]; за ред. Є. В. Руденка, Г. О. Богданова, В. М. Кандиби. – К: Аграрна наука, 2012. – 112 с.

Різничук І. Ф. Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4121-2002 [Електронний ресурс] / І. Ф. Різничук // Наукові доповіді національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – №1 (58). – Режим доступу до ресурсу: http:// nd.nubip.edu.ua/2016_1/21.pdf.

Різничук І. Ф. Продуктивність поросят при використанні комбікорму зі зниженою концентрацією кальцію і фосфору / І. Ф. Різничук // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 1. (198). – С. 65–67.

Різничук І. Ф. Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 / І. Ф. Різничук // Зернові продукти і комбікорми. – 2016. – № 1 (61). – С. 47–50.

Свеженцов А. И. Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы / А. И. Свеженцов, С. А. Горлач, С. В. Мартыняк –

Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. – 412 с.