ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕЗОФАГОСТОМОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

  • Iu. Manoilo Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
Ключові слова: свині, езофагостомоз, гематологічні показники, інтенсивність інвазії, зміни в крові.

Анотація

Вивчено гематологічні зміни у хворих свиней за різної інтенсивності езофагостомозної інвазії. Дослідження проводилися на свинях віком 9–12 місяців, спонтанно інвазованих збудником езофагостомозу за низької, середньої та високої інтенсивності інвазії. Результатами досліджень встановлено, що езофагостомозна інвазія у свиней супроводжується розвитком анемії, лейкоцитозом, змінами у лейкоформулі. Доведена пряма залежність ступеня тяжкості розвитку патологічного процесу в організмі хворих свиней від інтенсивності інвазії.

Біографія автора

Iu. Manoilo, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
аспірант

Посилання

Гунчак В. М. Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук: спец. 16.00.04 / В.М. Гунчак. – Х., 2005. – 36 с.

Сорока Н. М. Етіологічні і патогенетичні фактори у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук: спец. 16.00.11, 16.00.02 / Н. М. Сорока. – Київ, 2004. – 34 с.

Paiaro E.. Parassiti del suino / E. Paiaro // Selez. Veter. – 1993. – Vol. 34. – № 4. – Р. 383–403.

Дзержинский В. А. Экспериментальный эймериоз и трихоцефалез поросят (картина крови) / В. А. Дзержинский // Вестник ветеринарии. – 2002. – Т. 24, № 3. – С. 64.

Васильева В. А. Клинико-гематологические показатели при экспериментальном эзофагостомозе поросят / В. А. Васильева // Вет. патология. – 2003. – № 3. – С. 92.

Карма А. А. Динамика содержания лейкоцитов и лейкоцитарной формулы крови свиней моно- и супериназиях личинками Oesophagostomum dentatum / А. А. Карма // Сб. науч. тр. Эст. НИИ животноводства и ветеринарии. – 1976. – Т. 40. – С. 101–105.

Томкус А. Изменения морфологического состава крови свиней при эзофагостомозе, анафилактическом шоке и в послешоковый период / А. Томкус, Э. Данилявичюс // Вопросы профилактики заболеваний животных. – Вильнюс, 1976. – С. 91–98.

Пономар С. І. Зміни гематологічних показників до та після лікування телят за стронгілоїдозу [Електронний ресурс] / С.І. Пономар, Л.І. Шендрик, Х.М. Шендрик [та ін.] // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 2. № 2. – С. 112 – 118. Режим доступу: http://biosafety-center.com/naukovi_vydanny/pdf/2_2_6.pdf

Трач В. Н. Рекомендации по применению нового метода учета яиц гельминтов и цист простейших в фекалиях животных / В.Н. Трач. – Киев, 1992. – 13 с.

Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: справочник / И.П. Кондрахин, А.В. Архипов, В.И. Левченко [и др.]; под ред. И.П. Кондрахина. – Москва: КолосС, 2004. – 520 с.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Киев: Морион, 2001. – 320 с.

Влізло В. В. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині / В.В. Влізло, І.А. Максимович, В.Л. Галяс, М.І. Леньо. – Львів, 2008. – 112 с.