ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АДСОРБЕНТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ “ФУНГІНОРМ” У РАЦІОНАХ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ

  • N. Sadomov УО “Білоруська державна сільськогосподарська академія” м. Горки, Могилівська обл. Республіка Білорусь, 213407
  • V. Borodulina УО “Білоруська державна сільськогосподарська академія” м. Горки, Могилівська обл. Республіка Білорусь, 213407
Ключові слова: адсорбент нового покоління, свині на відгодівлі, поживність корму, жива маса, конверсія корму

Анотація

В статті розглядаються засоби та способи підвищення захисних сил організму, що сприяють підвищенню продуктивних показників свиней. Застосування адсорбенту нового покоління “Фунгінорм” забезпечило необхідну інтенсивність росту у дослідних свиней на відгодівлі в даному віці. Таким чином, середньодобовий приріст у свиней 2-ї та 3-ї дослідних груп за період досліджень, які отримували “Фунгінорм” у дозі 1,0 г/кг і 1,5 г/кг комбікорму, склав 622 г і 611 г, що достовірно вище, ніж у контрольній групі на 11,9 % і 9,9 % відповідно. Включення даного адсорбенту до раціону свиней на відгодівлі в дозі 0,5–1,5 г/кг комбікорму знизило конверсію корму та підвищило її коефіцієнт на 3,5–12,4% порівняно з контрольною групою.

Посилання

Богданов Н. И. Новые биотехнологии в кормлении свиней / Н. И. Богданов // Свиноферма. – 2006. – № 7. – С. 23–24.

Орлякин Б. Г. Проблемы микотоксикозов в промышленном свиноводстве / Б.Г. Орлякин // С.-х. вестник зооинженерии. – 2006. – №4. – С.16–17.

Походня Г. С. Повышение продуктивности свиней при их выращивании и откорме / Г.С. Походня, А.Н. Ивченко, Е.Г. Федорчук – Белгород. – 2014. – 324 с.

Садомов Н. А. Комплексный препарат “Агроминсухой”, как эффективный модификатор естенственной резистентности свиней на доращивании / Н.А. Садомов, И.А. Ходырева // Акт. проблемы интенсивного развития животноводства: Мат. XVII межд. науч.прак. конф., посвященной 80-летию кафедры разведения и генетики с.-х. животных. – Горки. – 2013, – С. 18–22.

Стрельцов В. А. Выращивание и откорм свиней / В. А.С Срельцов [и др.] : Учебное пособие. – Минск, 1994. – 56 с.

Черный Н. В. Влияние абиотических факторов на некоторые гематологические показатели свиней / Н. В. Черный, О.Б. Шевченко, Б. П. Коваленко // Пути интенсификации отрасли свиноводства в странах СНГ: тез. Док. XIII межд. науч. практ. конф. по свиноводству. – Жодино. – 2006. – С. 164–165