ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ “КВАТРОНАН-Sе” ТА ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ КАРБОКСИЛАТІВ НА ЗАПЛІДНЕНІСТЬ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

  • N. Seba Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • M. Deіneka Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • V. Kaplunenko Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: карбоксилати, репродуктивна здатність, мікроелементи, корови, ембріони

Анотація

Досліджено вплив препарату “Кватронан-Se” та мікроелементів Se, Ge, Cu, Mn, Cr, у різних комбінаціях на заплідненість та добовий надій корів симентальської породи. Отримані результати показали, що ін’єкції мікроелементів та даного препарату на 10-12 день статевого циклу значно підвищують здатність до запліднення корів дослідних груп порівняно з контрольною та не проявляють значного впливу на добовий надій корів. Найвищий рівень заплідненості 80% був у другій дослідній групі, якій ін’єктували “Кватронан-Se”. Дещо нижчі показники були отримані у першій та третій дослідній групі відповідно 66,6% та 73,3% – різниця в межах похибки.

Біографії авторів

N. Seba, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
к. с.-г. н., доцент
M. Deіneka, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант
V. Kaplunenko, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д. тех. н.

Посилання

Борисевич В.Б. Наноматериалы и нанотехнологии в ветеренарной практике / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, Н. В. Косинов . – К: ВД “Адвицена”, 2012. – 512 с.

Вербицький П. І. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П. І. Вербицький, П. П. Достоєвський. – К.: “Урожай”, 2004. – 1280 с.

Георгиевский В. И. Миниральное питание жывотних / В. И. Георгиевский, Б. Н. Анненков, В. Т. Самохин. – М.: “Колос”, 1979. – 470 с.

Діагностика та профілактика ембріональної смертності у корів / Л. М. Бахмут, О. В. Вагенлейтнер, Г. А. Кононов, Л. Д. Римарова, В. М. Стовпів [та ін.] // Сільськогосподарська біологія – М.: 1994. – №4. – С. 83–87.

Долецький С. П. Мінеральне живлення тварин та вміст мікроелементів і важких металів у кормах різних регіонів України за сучасних екологічних умов / С. П. Долецький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип.172. – Ч. 4. – С. 94–99.

Зубченко В. В. Особливості організації відтворення молочного стада у сільськогосподарських підприємствах / Економіка та управління АПК. 2014. – № 2. – С.57–62.

Кліценко Г. Т. Мінеральне живлення тварин / Г.Т. Кліценко, М. Ф. Кулик, М. В. Костенко. – К.: Світ, 2001. – 575 с.

Ashworth C. J. Micronutrient programming of development throughout gestation /C. J. Ashworth, C. Antipatis // Reproduction. – 2001. – 122(4). – Р. 527–535.

Hostetler C. The role of essential trace elements in embryonic and fetal development in livestock: / C. Hostetler, Ron L. Kincaid, Mark A. Mirando // The Veterinaty Jornal. – 2003. Issue 2. – P. 125–139.

Як цитувати
Seba, N., DeіnekaM., & Kaplunenko, V. (1). ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ “КВАТРОНАН-Sе” ТА ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ КАРБОКСИЛАТІВ НА ЗАПЛІДНЕНІСТЬ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 4(1), 234-239. Retrieved із https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/132