ВПЛИВ ПРЕМІКСІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОХЕЛАТІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У ПЕРШІ 100 ДІБ ЛАКТАЦІЇ

  • O. Smetanina Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • I. Ibatulin Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • V. Bomko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, змішанолігандний комплекс Кобальту, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Цинку, Кобальту, суха речовина, жир, білок, лактоза

Анотація

Досліджено хімічний склад молока від високопродуктивних голштинських корів німецької селекції у перші 100 діб лактації. Дефіцит Кобальту покривали на 100% за рахунок сірчанокислого Кобальту для 1-ї контрольної групи та на 100, 75, 50 і 25% за рахунок змішанолігандного комплексу Кобальту для дослідних груп у поєднанні з сульфатами Купруму, Цинку та селеніту натрію.  Встановлено, що характер змін кількості основних інгредієнтів молока залежить від доз змішанолігандного комплексу Кобальту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

O. Smetanina, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
здобувач
I. Ibatulin, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
академік, д. с.-г. наук
V. Bomko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. с.-г. н.

Посилання

Кулик М. Ф. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, І.М. Величко та ін.– К.: Вид-во “Сільгоспосвіта”, 1995. – 248 с.

Кліценко Г. Т. Мінеральне живлення тварин / Г.Т. Кліценко, М. Ф. Кулик, М. В. Косенко, В.Т. Лісовенко. – К.: Світ, 2001. – 575 с.

Грибан В. Г. Використання препаратів гумусної природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів // В. Г. Грибан, В.Г. Єфімов, В.М. Рокитянський // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вил. 78.– С 64–66.

Єфімов В. Г. Вплив гідрогумату і мікроелементів на вміст компонентів небілкового азоту та активність трансаміназ сироватки крові лактуючих корів / В. Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського ДАУ, 2005. – №2. – С. 252–254.

Кузнецов С. Г. Биологическая доступность минеральных веществ для животных / С.Г. Кузнєцов. – М., 1992. – 52 с.

Панфилова М. Е. Молоко и здоровье / М.Е. Панфилова – Минск. Ураджай – 1989. –160 с.

Колодкин A. M. Микроэлементы молока и их влияние на качество молочной продукции / A.M. Колодкин – Иркутск, 1985. – 288 с.

Костина Я. И. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности справочник / Я. И. Костина – М., Агропромиздат – 1986. – 239 с.

Панфилова М. Е. Молоко и здоровье / М.Е Панфилова – Минск. Ураджай – 1989. – 160 с.

Практические методики исследований в животноводстве / В. С. Козыр, А. И. Свеженцов, Е.А. Качалова и др. – Днепропетровск, АртПресс, 2002. – 353с.

Роль мікроелементів у життєдіяльності тварин / М. Захаренко, Л. Шевченко, В. Михальська [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С 13–16.

Зубець М. В. Актуальні питання наукових досліджень з фізіології і біохімії с.-г. тварин / М. В. Зубець // Наук. вісник ЛДАВМ. – Львів, 2000. – Т. 2 (№ 2). – Ч. 2. – С. 61–64.

Заднепрянский И. Интенсификация производства молока в условиях Белгородской области / И. Заднепрянский, М. Гурнов // Молочное и мясное скотоводство. – 2013. – № 1. – С. 9–11.


Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 17