ВПЛИВ ПРЕМІКСІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОХЕЛАТІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У ПЕРШІ 100 ДІБ ЛАКТАЦІЇ

O. Smetanina, I. Ibatulin, V. Bomko

Анотація


Досліджено хімічний склад молока від високопродуктивних голштинських корів німецької селекції у перші 100 діб лактації. Дефіцит Кобальту покривали на 100% за рахунок сірчанокислого Кобальту для 1-ї контрольної групи та на 100, 75, 50 і 25% за рахунок змішанолігандного комплексу Кобальту для дослідних груп у поєднанні з сульфатами Купруму, Цинку та селеніту натрію.  Встановлено, що характер змін кількості основних інгредієнтів молока залежить від доз змішанолігандного комплексу Кобальту.

Ключові слова


високопродуктивні корови; премікс; мікроелементи; змішанолігандний комплекс Кобальту; сірчанокислі солі мікроелементів Купруму; Цинку; Кобальту; суха речовина; жир; білок; лактоза

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Кулик М. Ф. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, І.М. Величко та ін.– К.: Вид-во “Сільгоспосвіта”, 1995. – 248 с.

Кліценко Г. Т. Мінеральне живлення тварин / Г.Т. Кліценко, М. Ф. Кулик, М. В. Косенко, В.Т. Лісовенко. – К.: Світ, 2001. – 575 с.

Грибан В. Г. Використання препаратів гумусної природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів // В. Г. Грибан, В.Г. Єфімов, В.М. Рокитянський // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вил. 78.– С 64–66.

Єфімов В. Г. Вплив гідрогумату і мікроелементів на вміст компонентів небілкового азоту та активність трансаміназ сироватки крові лактуючих корів / В. Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського ДАУ, 2005. – №2. – С. 252–254.

Кузнецов С. Г. Биологическая доступность минеральных веществ для животных / С.Г. Кузнєцов. – М., 1992. – 52 с.

Панфилова М. Е. Молоко и здоровье / М.Е. Панфилова – Минск. Ураджай – 1989. –160 с.

Колодкин A. M. Микроэлементы молока и их влияние на качество молочной продукции / A.M. Колодкин – Иркутск, 1985. – 288 с.

Костина Я. И. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности справочник / Я. И. Костина – М., Агропромиздат – 1986. – 239 с.

Панфилова М. Е. Молоко и здоровье / М.Е Панфилова – Минск. Ураджай – 1989. – 160 с.

Практические методики исследований в животноводстве / В. С. Козыр, А. И. Свеженцов, Е.А. Качалова и др. – Днепропетровск, АртПресс, 2002. – 353с.

Роль мікроелементів у життєдіяльності тварин / М. Захаренко, Л. Шевченко, В. Михальська [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 2. – С 13–16.

Зубець М. В. Актуальні питання наукових досліджень з фізіології і біохімії с.-г. тварин / М. В. Зубець // Наук. вісник ЛДАВМ. – Львів, 2000. – Т. 2 (№ 2). – Ч. 2. – С. 61–64.

Заднепрянский И. Интенсификация производства молока в условиях Белгородской области / И. Заднепрянский, М. Гурнов // Молочное и мясное скотоводство. – 2013. – № 1. – С. 9–11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.