ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ НА ЇХ ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТ

I. Tytarenko, M. Bushutruk, I. Starostenko

Анотація


Викладено результати досліджень впливу системи вирощування молодняку на формування високопродуктивного стада. Доведено, що вирощування ремонтного молодняку у досліджуваних господарствах знаходиться в прямому зв’язку з рівнем забезпеченості господарств кормами. Дослідження вікової динаміки живої маси свідчить, що при вирощуванні ремонтних телиць існує нерівність за періодами росту і розвитку, що стримує темпи поліпшення стада за молочною продуктивністю і відтворною здатністю. Інтенсивний ріст телиць і можливість їх раннього використання для племінних цілей дає змогу значно скоротити непродуктивний період і знизити вік їх плідного осіменіння. Отримані результати свідчать, що для визначення оптимального часу першого осіменіння більш важливе значення має не вік, а жива маса та загальний розвиток тварин, оскільки осіменіння телиць із низькою живою масою як в ранньому, так і в пізньому віці призводить до погіршення їх господарської цінності.

Ключові слова


система вирощування ремонтного молодняку; молочна продуктивність; відтворювальна здатність; середньодобові прирости телиць; українська чорно-ряба молочна порода

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Бабарика І. Г. Вплив живої маси і віку першого плідного осіменіння на молочну продуктивність первісток/ І. Г. Бабарика // Проблеми зооінженерії ветеринарної медицини. Зб. наук. праць. – 2000 – Вип. 6 (30) – С. 76–80.

Беденков Є. Яка телиця, така й корова / Є.Беденков, JI. Сидоренко // Тваринництво України. – 1992 – №5. – С. 12–13.

Безгин В. И. Влияние возраста и живой массы телок при первом оплодотворении на молочную продуктивность / В. И. Безгин, О. В. Поварова // Зоотехния. – 2003.– № 1.– С. 24–25.

Гавриленко М. Вимоги до росту і розвитку племінних телиць / М. Гавриленко // Пропозиція. – 2001. – №8. – С. 80–81.

Гавриленко М. Контроль живої ваги у молочної худоби / М. Гавриленко // Пропозиція. – 2003. – № 11.– С.86.

Дубін А. М. Залежність продуктивності та стану здоров’я корів молочних порід від вгодованості // Розведення і генетика тварин. Міжвід. темат. наук. зб. – 1999. – Вип. 30. – С. 37–40.

Зубець М. В. Вирощування ремонтних телиць / М.В. Зубець, Й. З. Сірацький., Я. Н. Данилків – К.: Урожай, – 1993. – 136 с.

Вирощування ремонтного молодняку с.-г. тварин / [Ібатулін І. І., Сривов А. І., Цюцюрський Л. М. та ін.] – К.: Урожай, 1993.– 248 с.

Козлов А. С. Выращивание ремонтных телок при различном уровне кормления / А. С. Козлов, С. В. Мошкина, А.. Костиков, Н. В. Абрамкова // Зоотехния – 2002. – №2. – С. 20–22.

Колот І. Виробництво молока не може бути збитковим / І. Колот, Г. Коровніков // Тваринництво України. –2003.– №11.– С. 4–6.

Мисостов Т. О. Ефективність інтенсивного вирощування телиць / Т. О. Мисостов // Тваринництво України. – 1997. – № 7. – С. 10– 11.

Мисостов Т. А. Интенсивное выращивание телок / Т. О. Мисостов // Зоотехния. – 1996. – №2. – С. 25–28.

Пабат В. Відтворна функція корів / В. Пабат, Д. Вінничук //

Тваринництво України. – 2001.– №1.– С. 10–11.

Племінна робота. Довідник / [Басовський М. З., Буркат В. П., Зубець М. В. та ін.] за ред. М. В. Зубця, М. З. Басовського, – К.: ВНА “Україна”. – 1995. – 440 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский – М.: Колос, 1969. – 256 с.

Полупан Ю. Вирощування і ефективне використання молочної худоби / Ю. Полупан, Д.Савчук, М. Гавриленко // Тваринництво України. – 1996. – №1.– С. 22–25.

Свечин Ю. К. Прогнозирование молочной продуктивносты крупного рогатого скота / Ю.К. Свечин, Л. И. Дунаев // Зоотехния. – 1989. – №6. – С. 14–17.

Рудик І. А. Оцінка системи вирощування ремонтного молодняку/ І. А. Рудик., Р.В. Ставецька // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Вип.24. – Біла Церква. – 2002. – С.35–40.

Чахатариди Г. Н. Продолжительность эмбрионального развития и продуктивности коров / Г. Н. Чахатариди // Зоотехния. – 1993. – №12. – С. 24–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.