ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ “КРЕМБІБ” ТА АНТИБІОТИКА “ЕНРОФЛОКСАЦИН” НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я, ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ ТА ЯКІСТЬ М'ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

  • I. Biben Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
  • A. Chigrina Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
Ключові слова: Курчата-бройлери, пробіотичний препарат “Крембіб”, антибіотик “Енрофлоксацин”, якість м’яса, забійні показники.

Анотація

Проведено порівняльний аналіз впливу пробіотика “Крембіб” та антибіотика “Енрофлоксацин” на збереженість поголів’я, динаміку живої маси, забійні показники і якість м’яса курчат-бройлерів. Встановлено, що при додаванні пробіотика та антибіотика до раціону збереженість поголів’я зростає на 20%, порівняно з контрольними аналогами, а також стимулює збільшення живої маси на 15,7 та 13,3% відповідно. По передзабійній масі курчата у дослідних групах перевищували контрольних у І дослідній групі – на 284,4 г, у  II –  на 234,8 г. Аналогічна закономірність спостерігалася по масі випатраної тушки. При дегустації м'ясо  курчат контрольної групи отримало оцінку 4,7 бала, м'ясо з І дослідної групи – 5 балів, а м'ясо з ІІ дослідної групи – 4,2 бала, що є найгіршим результатом якості м’яса.

Біографії авторів

I. Biben, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
к. вет. н., доцент
A. Chigrina, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
студент

Посилання

Бовкун Г. Пребиотическая добавка к рациону цыплят / Г. Бовкун // Птицеводство. – 2004. – № 6. – С. 11.

Гужвінська С. О. Застосування пробіотиків у птахівництві / С.О. Гужвінська // Птахівництво – Харків – 2003. – Вип 53. – С. 552 – 556.

Курьянова Н. Х. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Курьянова Н. Х. – Димитровград – 2013. – С. 11 – 21.

Лысенко С. Пробиотики для цыплятбройлеров / С. Лысенко, А. Баранников, А. Васильев // Птицеводство. – 2007. – №5. – С. 31 – 32.

Отченашко В.В. Показники забою молодняку перепелів за різних рівнів молочної кислоти в комбікормі [Електронний ресурс] / В. В. Отченашко, Д. П. Уманець, Н. М. Нечай //

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Наукове електронне видання – 2016. – Т.4. – №1. – С. 160 – 167. Режим доступу: http:// biosafety-center.com/2016-т-4-№1/

Панин А. Н. Пробиотики как неотъемлемый компонент рационального кормления животных и птицы / А. Н. Панин // Птица и птицепродукты. – 2008. – №3. – С. 13 – 16.

Стегній Б. Т. Пробіотики у тваринництві / Б. Т. Стегній, С. О. Гужвінська / Вісник аграрної науки. – 2005. – №2. – С. 26 – 29.

Якубчак О.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, С. Д. Мельничук [та ін] – К.: ТОВ «Біопром», 2005. – 800 с.

Як цитувати