ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ТА ДОСТУПНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ

  • A. Tsvigun Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський
  • O. Tsvigun Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський
Ключові слова: суха речовина, протеїн, видима доступність, раціон, годівля, Залізо, Мідь, Цинк, Марганець, Кобальт, Йод, Селен

Анотація

Наведено результати науково-господарського досліду проведеного на українських чорно-рябих і червоно-рябих коровах в різні фази лактації за різних рівнів протеїнового живлення. Встановлено, що найвищий надій молока був у третій групі корів, які отримували додатково в раціоні 20% протеїну та сухої речовини, дещо меншим надій був у другій групі корів, які отримували додатково 10% протеїну. Видима доступність мікроелементів у І, ІІ і ІІІ фази лактації в контрольній групі була найнижчою. За додавання в раціон додатково 10% протеїну доступність мікроелементів достовірно вища, а при додаванні 20% протеїну – дещо нижча.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

A. Tsvigun, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський
д. с.-г. н., професор, членкореспондент НААН України
O. Tsvigun, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський
к. вет. н., доцент

Посилання

Богданов Г. О. Годівля сільськогосподарських тварин / Г. О. Богданов. – К.: Вища школа, 2007. – 731 с.

Динаміка змін хімічного складу та поживної цінності кормів за двадцятирічний період / [Є. В. Руденко, С. С. Варчук, C. O. Шаповалов та ін.] // Наук.–техн. бюл. Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2006. – № 94. – С. 273–282.

Ібатуллін І. І. Визначення оптимальних параметрів потреби в кормах / І. І. Ібатуллін // Науковий вісник НАУ. – 1998. – № 3. – С. 69–74.

Ібатуллін І. І. Використання селену в рослинництві і тваринництві / І. І. Ібатуллін, В. А. Вешицький, В. В. Отченашко. – К.: НАУ, 2003. – 193 с.

Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник / под. ред. проф. И. П. Кондрахина / М.: Колос, 2004. – 520 с.

Мікроелементози сільськогосподарських тварин / [М. О. Судаков, В. І. Береза, І. Г. Підгурський та ін.]; під ред. М. О.Судакова. – [2–е вид., перероб. і допов.]. – К.: Урожай, 1991. – 144 с.

Панасенко Ю. Корисна дія корму при виробництві молока / Ю. Панасенко // Тваринництво України. – 2000. – № 1–2. – С. 23–24.

Петренко В. І. Основні концептуальні принципи організації годівлі високопродуктивних корів / В. І. Петренко // Сучасні проблеми тваринництва. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. СГУ, 2002. – С. 33–35.

DiCostanzo A. Fine–tuning protein nutrition of feedlot cattle / A. DiCostanzo // Minnesota Cattle Feeder Days Proceedings Report. – 1996. – 437 р.


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 17