ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ BYPASS СОЇ У ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

  • M. Chernadchuk Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • V. Bomko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: високопродуктивні корови, bypass соя, макуха соєва, сирий протеїн, розщеплений протеїн, нерозщеплений протеїн, середньодобовий надій, затрати корму

Анотація

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, найкращі результати за молочною продуктивністю були отримані від корів 4-ї дослідної групи, які отримували раціони із 2 кг bypass сої. Перевага за середньодобовими надоями молока 4 % -ової жирності склала в 4-й дослідній групі 5,5 кг (P<0,001) або 13,9 % порівняно з показниками контрольної групи.  Найменші витрати корму на 1 кг молока спостерігали у корів 4-ї дослідних групи, яким згодовували раціони з 2 кг bypass сої, де рівень важкорозчинного протеїну склав 40 % від сирого протеїну і ці витрати склали 6,5 МДж проти 7,4 МДж у 1-й контрольній групі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

M. Chernadchuk, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
аспірант
V. Bomko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. с.-г. н.

Посилання

Менькин В. К. Кормление животных / В. К. Менькин. – М.: Колос, 2003. – 360 с.

Янович В. Т. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Т. Янович, Л. І. Сологуб. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с.

National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle // Natl. Acad. – Press, Washington DC, 2001. – 269 р.

Актуальні питання годівлі с.-г. тварин / [Г. О. Богданов, Д. О. Мельничук, І. І. Ібатуллін та ін.] // Наук. вісник НАУ. – К.: Вид-во НАУ, 2004. – С. 11–24.

Снітинський В. В. Високопротеїнові кормові добавки для великої рогатої худоби на основі ріпакового шроту / В. В Снітинський, А. С. Вовк, А. Є. Вантух // Вчені Львів. держ. аграр. ун-ту. – Львів, 2001. – Вип. 2 – С. 73–74.

Holtshausen L. The effect of dietary rumen degradable protein content on veal calf performance / L. Holtshausen, C. Cruywagen // South African Journal of Animal Sclence. – 2000. – Vol. 30. – № 3. – P. 204–211.

Jensen R.G. Invited Review: The Composition of Bovine Milk Lipids / R. G. Jensen // J. Dairy Sсі. – 2002. – Vol. 85. – P. 295–350.

A chimeric mini-trypsin ingibitor derived from the oil rape proteinase inhibitor type III / [Trovato M., Moras В., Polticelli F. et at.] // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2000. – Sep. 7. – Vol.275 (3). – P. 817–820.

Chilliard Y. Ruminant milk fat plasticity: nutritional control of saturated, polyunsaturated, trans and conjugated fatty acids / [Chilliard Y., Ferlay A., Rosemary M. et al.] // Ann. Zootech. – 2000. – Vol. 49. – P. 181–205.

Гноєвий В. І. Годівля високопродуктивних корів [Посібник] / В. І. Гноєвий. − Харків: Прапор. 2009. − 368 с.

Макарцев Н. Г. Использование комбикормов с пониженым распадом протеина / Н. Г. Макарцев, И. В. Хаданович, И. Х. Рахимов [и др.] // Новое в кормлении высокопродуктивных животных: сб. науч. тр. – М. : Агропромиздат, 1989. – С. 80–87.

Holtshausen L. The effect of dietary rumen degradable protein content on veal calf performance / L. Holtshausen, C. Cruywagen // South African Journal of Animal Sclence. – 2000. – Vol. 30, № 3. – P. 204–211.

Хеллер Д. Эффективное кормление молочных коров / Д. Хеллер, В. Потхаст; пер. с нем. – К., 2002. – 274 с.

Дмитроченко А. П. Кормление сельскохозяйственных животных. / А.П. Дмитроченко, П. Д. Пшеничный. – Л.: Колос, 1964. – 643 с.

Свеженцов А. И. Нормированное кормление с.х. животных: справочник / А.И. Свеженцов. – Днепропетровск: Наука и образование. – 1998. – 299 с.

Янович В. Т. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Т. Янович, Л. І. Сологуб. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с.


Переглядів анотації: 75
Завантажень PDF: 18