ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ BYPASS СОЇ У ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

  • M. Chernadchuk Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • V. Bomko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: високопродуктивні корови, bypass соя, макуха соєва, сирий протеїн, розщеплений протеїн, нерозщеплений протеїн, середньодобовий надій, затрати корму

Анотація

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, найкращі результати за молочною продуктивністю були отримані від корів 4-ї дослідної групи, які отримували раціони із 2 кг bypass сої. Перевага за середньодобовими надоями молока 4 % -ової жирності склала в 4-й дослідній групі 5,5 кг (P<0,001) або 13,9 % порівняно з показниками контрольної групи.  Найменші витрати корму на 1 кг молока спостерігали у корів 4-ї дослідних групи, яким згодовували раціони з 2 кг bypass сої, де рівень важкорозчинного протеїну склав 40 % від сирого протеїну і ці витрати склали 6,5 МДж проти 7,4 МДж у 1-й контрольній групі.

Біографії авторів

M. Chernadchuk, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
аспірант
V. Bomko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. с.-г. н.

Посилання

Менькин В. К. Кормление животных / В. К. Менькин. – М.: Колос, 2003. – 360 с.

Янович В. Т. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Т. Янович, Л. І. Сологуб. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с.

National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle // Natl. Acad. – Press, Washington DC, 2001. – 269 р.

Актуальні питання годівлі с.-г. тварин / [Г. О. Богданов, Д. О. Мельничук, І. І. Ібатуллін та ін.] // Наук. вісник НАУ. – К.: Вид-во НАУ, 2004. – С. 11–24.

Снітинський В. В. Високопротеїнові кормові добавки для великої рогатої худоби на основі ріпакового шроту / В. В Снітинський, А. С. Вовк, А. Є. Вантух // Вчені Львів. держ. аграр. ун-ту. – Львів, 2001. – Вип. 2 – С. 73–74.

Holtshausen L. The effect of dietary rumen degradable protein content on veal calf performance / L. Holtshausen, C. Cruywagen // South African Journal of Animal Sclence. – 2000. – Vol. 30. – № 3. – P. 204–211.

Jensen R.G. Invited Review: The Composition of Bovine Milk Lipids / R. G. Jensen // J. Dairy Sсі. – 2002. – Vol. 85. – P. 295–350.

A chimeric mini-trypsin ingibitor derived from the oil rape proteinase inhibitor type III / [Trovato M., Moras В., Polticelli F. et at.] // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2000. – Sep. 7. – Vol.275 (3). – P. 817–820.

Chilliard Y. Ruminant milk fat plasticity: nutritional control of saturated, polyunsaturated, trans and conjugated fatty acids / [Chilliard Y., Ferlay A., Rosemary M. et al.] // Ann. Zootech. – 2000. – Vol. 49. – P. 181–205.

Гноєвий В. І. Годівля високопродуктивних корів [Посібник] / В. І. Гноєвий. − Харків: Прапор. 2009. − 368 с.

Макарцев Н. Г. Использование комбикормов с пониженым распадом протеина / Н. Г. Макарцев, И. В. Хаданович, И. Х. Рахимов [и др.] // Новое в кормлении высокопродуктивных животных: сб. науч. тр. – М. : Агропромиздат, 1989. – С. 80–87.

Holtshausen L. The effect of dietary rumen degradable protein content on veal calf performance / L. Holtshausen, C. Cruywagen // South African Journal of Animal Sclence. – 2000. – Vol. 30, № 3. – P. 204–211.

Хеллер Д. Эффективное кормление молочных коров / Д. Хеллер, В. Потхаст; пер. с нем. – К., 2002. – 274 с.

Дмитроченко А. П. Кормление сельскохозяйственных животных. / А.П. Дмитроченко, П. Д. Пшеничный. – Л.: Колос, 1964. – 643 с.

Свеженцов А. И. Нормированное кормление с.х. животных: справочник / А.И. Свеженцов. – Днепропетровск: Наука и образование. – 1998. – 299 с.

Янович В. Т. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Т. Янович, Л. І. Сологуб. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с.