ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ СТАД МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ

T. Shkurko, O. Ivanov

Анотація


Встановлено, що прогнозована середня молочна продуктивність дочок, отриманих методом трансплантації ембріонів, на основі даних продуктивності їх біологічних матерів (корів-донорів) та матерів батьків  складає 11104 кг молока, що на 2309 кг, за відповідних умов утримання та годівлі, перевищує середній показник надою по стаду господарства. При цьому слід зазначити, що корови-донори мають більший вплив на кількісні показники молочної продуктивності дочок, а матері батьків – на якісні.

Ключові слова


голштинська порода; трансплантація ембріонів; молочна продуктивність; вміст жиру і білка в молоці

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Розведення сільськогосподарських тварин / [Басовський М. З., Буркат В. П., Вінничук Д. Т. та ін.]; за ред. М. З. Басовського. – Біла Церква, 2001. – 400 с.

Дзицюк В. В. Цитогенетичні характеристики тварин-трансплантантів / В.В. Дзицюк, В.О. Опанесанко // Розведення і генетика сільськогосподарських тварин: Міжвідомчий темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 1996. – Вип. 26. – С. 129–132.

Квасницкий А. В. Трансплантация эмбрионов и генетическая инженерия в животноводстве / А.В. Квасницкий, Н. А. Мартыненко, А. Г. Близнюченко. – К. : Урожай, 1988. – 264 с.

Мацеевский Я. Генетика и методы разведения животных / Я. Мацеевский, Ю. Земба. – М.: Вис. школа 1988. – 488 с.

Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: навчальний посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2007. – 369 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос. – 1969. – 256 с.

Селекція сільськогосподарських тварин / Ю.Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М Угнівенко та ін. / За заг. ред. Ю.Ф.Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. – К.: “Інтас”, 2008. – 445 с.: 28 іл.

Серебровский А. С. Селекция животных и растений. – М.: Колос, 1969. – 295 с.

Сірацький Й. З. Адаптаційні особливості тварин української чорно-рябої молочної породи / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9. – С. 24–28.

Шемігон О. І. Генетичні маркери в селекції великої рогатої худоби / О. І. Шемігон, Й.З. Сірацький, Б.Є. Подоба // Розведення і генетика тварин. – 1998. – Вип. 29. – С. 48–57.

Хомут И. С. Стадо сельскохозяйственных животных: монографія / И. С. Хомут . – Одесса: гортипография. 1996. – 160 с.

Эрнст Л. К. Трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных / Л. К. Эрнст, Н.И. Сергеев. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

Яблонський В.А. Біотехнологія відтворення тварин: Підручник / В. А. Яблонський. – К.: Арістей, 2005. – 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.