ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ СТАД МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ

  • T. Shkurko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • O. Ivanov Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Ключові слова: голштинська порода, трансплантація ембріонів, молочна продуктивність, вміст жиру і білка в молоці

Анотація

Встановлено, що прогнозована середня молочна продуктивність дочок, отриманих методом трансплантації ембріонів, на основі даних продуктивності їх біологічних матерів (корів-донорів) та матерів батьків  складає 11104 кг молока, що на 2309 кг, за відповідних умов утримання та годівлі, перевищує середній показник надою по стаду господарства. При цьому слід зазначити, що корови-донори мають більший вплив на кількісні показники молочної продуктивності дочок, а матері батьків – на якісні.

Біографії авторів

T. Shkurko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
д. с.-г. н.
O. Ivanov, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
аспірант

Посилання

Розведення сільськогосподарських тварин / [Басовський М. З., Буркат В. П., Вінничук Д. Т. та ін.]; за ред. М. З. Басовського. – Біла Церква, 2001. – 400 с.

Дзицюк В. В. Цитогенетичні характеристики тварин-трансплантантів / В.В. Дзицюк, В.О. Опанесанко // Розведення і генетика сільськогосподарських тварин: Міжвідомчий темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 1996. – Вип. 26. – С. 129–132.

Квасницкий А. В. Трансплантация эмбрионов и генетическая инженерия в животноводстве / А.В. Квасницкий, Н. А. Мартыненко, А. Г. Близнюченко. – К. : Урожай, 1988. – 264 с.

Мацеевский Я. Генетика и методы разведения животных / Я. Мацеевский, Ю. Земба. – М.: Вис. школа 1988. – 488 с.

Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: навчальний посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2007. – 369 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос. – 1969. – 256 с.

Селекція сільськогосподарських тварин / Ю.Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М Угнівенко та ін. / За заг. ред. Ю.Ф.Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. – К.: “Інтас”, 2008. – 445 с.: 28 іл.

Серебровский А. С. Селекция животных и растений. – М.: Колос, 1969. – 295 с.

Сірацький Й. З. Адаптаційні особливості тварин української чорно-рябої молочної породи / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9. – С. 24–28.

Шемігон О. І. Генетичні маркери в селекції великої рогатої худоби / О. І. Шемігон, Й.З. Сірацький, Б.Є. Подоба // Розведення і генетика тварин. – 1998. – Вип. 29. – С. 48–57.

Хомут И. С. Стадо сельскохозяйственных животных: монографія / И. С. Хомут . – Одесса: гортипография. 1996. – 160 с.

Эрнст Л. К. Трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных / Л. К. Эрнст, Н.И. Сергеев. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

Яблонський В.А. Біотехнологія відтворення тварин: Підручник / В. А. Яблонський. – К.: Арістей, 2005. – 296 с.