Клінічні та гематологічні показники корів за профілактики мікроелементозів у центральній біогеохімічній зоні України

  • N. G. Grushanska National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
  • V. M. Kostenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
  • M. I. Tsvilihovsky National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Ключові слова: Купрум, Цинк, Кобальт, кров, обмін мінеральних речовин

Анотація

У господарстві, розташованому в центральній біогеохімічній зоні визначили клінічний стан та гематологічні показники корів за профілактики мікроелементозів. Клінічні показники тварин вимірювали з використанням розробленого приладу для діагностики ОК-1. Морфологічні показники крові корів досліджували стандартними методами, а вміст хімічних елементів – методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Виявлено, що клінічні показники корів досліджувані з використанням приладу ОК-1, до і після застосування препарату “Оксимінкор”, були у фізіологічних межах. З’ясовано, що застосування препарату “Оксимінкор” у дозі 55 г на тварину, 1 раз на добу, з кормом, упродовж 28 діб підвищує вміст гемоглобіну на 16%, вміст Купруму в 1,3 рази та вміст Цинку в 1,4 рази порівняно з тваринами контрольної групи. Установлено стимулюючий вплив нового комплексного екологічно безпечного препарату “Оксимінкор” на гемопоез та метаболізм Купруму й Цинку в організмі великої рогатої худоби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berkovich, A. M. (2007) Primeneniye guminovykh i guminopodobnykh preparatov v veterinarii i meditsine [The use of humic and humic-like drugs in veterinary medicine and medicine].

Doletsky, S. P. (2015). Theoretical and experimental and clinical substantiation prevention of mineral metabolism in cows in biogeochemical zones of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 38. (in Ukrainian).

Klitsenko, H.T., Kulyk, M.F., Kosenko, M.V., Lisovenko, V.T., Zahnyboroda, P.K., Bohdanov, H.O., Busol, V.O., Fuks, P.P., Zasukha, T.V., Lytvyn, V.P., Vlasenko, V.V., Velychko, I.M., Velychko, V.O., Khimich, O.V., Stasyuk, O.K., Bakhmat, M.N., Tyshchenko, O.S., Borshchenko, V.V., Mazurenko, M.O., Kovalenko, L.V., Povoznikov, M.H., Karunsʹkyy, O.Y., Riznychuk, U.F., Mandyhra, M.S., Fedorenko, YA.D. & Yanov, V.P. (2001). Mineralʹne zhyvlennya tvaryn [Mineral nutrition of animals]. Kyiv, «Svit». (in Ukrainian).

Kondrakhin, I. P. (1985). Klinicheskaya laboratornaya diagnostika v veterinarii [Clinical laboratory diagnostics in veterinary medicine]. Moscow, Agropromizdat. (in Russian).

Kravtsiv, R.Y., Stadnyk, A.M., Lychuk, M.H. & Paska, M.Z. (2007) Rozrobka sposobiv rannʹoyi diahnostyky i profilaktyky defitsytu selenu, kobalʹtu, zaliza u molodnyaku khudoby. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 3 (34), 89–93 (in Ukrainian).

Kuchinskiy, M.P. (2007). Bioelementy – faktor zdorov'ya i produktivnosti zhivotnykh: Monograf. Minsk, Biznesofset, 372 (in Russian).

Levchenko, V.I., Vlizlo, V.V., Kondrakhin, I.P., Melʹnyk, Y.L., Sudakov, M.O., Chumachenko, V.Yu., Bezukh, V.M., Bohatko, L.M., Holovakha, V.I., Lysenko, V.V. & Sakhnyuk, V.V. (2004) Klinichna diahnostyka vnutrishnikh khvorob tvaryn [Clinical diagnostics of internal animal diseases]. Bila Tserkva (in Ukrainian).

Platonov, V.V., Larina, M.A. & Dmitriyeva, Ye.D. (2016). Biologicheski aktivnyye meditsinskiye preparaty na osnove sapropelevogo guminovogo kompleksa [Biologically active medical drugs on the basis of sapropel humic complex]. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy, 2, 11–20 (in Russian).

Sachko, R. H., Lesyk, YA. V., Pylypetsʹ, A. Z. & Nevostruyeva, I. V. (2013). Vmist vazhkykh metaliv u hrunti, kormakh ta biolohichnomu materiali v ahroekolohichnykh umovakh Lisostepu ta Polissya [The content of heavy metals in soils, fodders and biological material in the agro-ecological conditions of the forest-steppe and Polissya] Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 15, (3), 415 – 421 (in Ukrainian).

Slivinska, L. G. (2013). Anemia syndrome in chronic hematuria of cows: Monograph. Lviv, SPOLOM, 140 (in Ukrainian).

Sudakov, M. O., Bereza, V. I. & Pogursky, I. G. (1991). Mikroelementozy sil’skohospodars’kykh tvaryn [Microelementosis of farm animals]. Kyiv, Urozhaj, 144.

Veremeyenko, S.I. & Savrasykh, L.D. (2016). Ekolohichnyy stan zemelʹ porushenykh terytoriy Zhytomyrsʹkoyi oblasti [Ecological state of the lands of disturbed territories of Zhytomyr region]. Visnyk ZHNAEU, 2(56), p.1, 25–31 (in Ukrainian).

Yehorova, T.M. (2011). Landshaftno-heokhimichni priorytety ekolohichnoyi nebezpeky terytoriyi Ukrayiny [Landscape-geochemical priorities of the ecological danger of the territory of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh statey «III-ho Vseukrayinsʹkoho zʺyizdu ekolohiv z mizhnarodnoyu uchastyu», Vinnytsya, 2, 710-713. (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2018-03-29