РЕКУПЕРАЦІЯ ТЕПЛА – ОДНЕ З НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ОПАЛЕННІ ПТАХІВНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

  • S. Kulbaba Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків
  • S. Nagorniі Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків
Ключові слова: птахівництво, рекуперація, опалення, вентиляція.

Анотація

Представлений аналіз застосування рекуперативних систем в птахівництві. Показані дані зниження витрат енергії при використанні теплоутилізаторів в системі опалення і вентиляції птахівничих приміщень.

Біографії авторів

S. Kulbaba, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків
к. с.-х. н., доцент
S. Nagorniі, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків
к. с.-х. н., доцент

Посилання

Багаев А. А. Утилизация тепла – одно из направлений энергосбережения сельскохозяйственного производства [Текст] // Весник Алтайского государственного аграрного университета. – №2. – 2004. – С. 125–132.

Газовые инфрокрасные обогреватели для птицеводческих предприятий Roberts-Gordon Europe Limited [Текст] // Всемирное издание. – 38 c.

Довбненко О. Ф. Обґрунтування режимів роботи теплоутилізаторів вентиляційних викидів тваринницьких приміщень : автореф. дис. на зд. наук. ступ. канд. т. наук. / О. Ф. Довбненко, Глеваха. – 2011. – 24 с.

Івко І. І. Перспективи ресурсозбереження у птахівництві України [Текст] // Міжвід. тематичний науковий зб. “Птахівництво”. (Матеріали ІV Української конференції по птахівництву з міжнародною участю) / ІП УААН. – 2003. – Харків. – Вип. 53. – С.407–418.

Компания ООО “АгроВент” “Системы вентиляции и отопления”. [Электроный ресурс] – http://www.webpticeprom.ru.

Материалы выступлений на семинаре “Современное оборудование и ресурсосберегающие технологии в птицеводстве и птицеперерабатывающей промышленности” // 17-21 мая 2004 г. – ВНИТИП, Сергиев Посад.

Мишуров Н. П. Энергосберегающее оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях [Текст] / Н. П. Мишуров, Т. Н. Кузьмина // Научный аналитический обзор. – Москва, 2004.

Производство куриных яиц / Ю. А. Рябоконь, И. И. Ивко, В. А. Мельник [и др.] / Под редакцией Ю. А. Рябоконя. – Харьков: Эспада.– 2005. – 304 с.

Рекуперация. [Электроный ресурс] – http://www.citiair.ru.

Рекуператор. [Электроный ресурс] – https://ru.wikipedia.org.

Теплоутилизаторы пластинчатые – 60%-я экономия выбрасываемого тепла при отоплении. [Электроный ресурс] – http://energo.fromzlatoust.ru.

Cielejewski H. Berechnungs- und Planungsgrundlagen für den Einsatz von Wärmetauschern / H. Cielejewski, E. Isensee, J. Krueger // ETA, Edition A. – 42. – 1984. – P. 133–138.

Czarick, M., and M. Lacy. Propane (LPG) vs. natural gas // Poultry Housing Tips.13(3), Cooperative Extension Service, College of Agricultural and Environmental Science, University of Georgia, Athens, 2001.

Kuczyński T. Zastosowanie wymienników rekuperacyjnych do odzyskiwania ciepła w budynkach inwentarskich (Use of recuperative exchangers for recovery of heat in livestock buildings) // Budownictwo Rolnicze. – Vol. 4. – 1988. – P. 11–14.

Wacław Bieda. Tubular recuperator with a solar collector for recovery of heat from poultry house exhaust air / Wacław Bieda, Jan Radoń, Eugeniusz Herbut // Electronic journal of polish agricultural universities. – Vol. 7. – Issue 2. – 2004.