Роль дощового черв’яка у виникненні мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці

  • V. M. Plys Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України, Дніпро
  • T. I. Fotina Сумський національний аграрний університет, Суми
  • L. I. Shendryk Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро
Ключові слова: яйця гельмінта Ascaridia galli, личинка, міграція, бактерія виду Pasteurella multocida

Анотація

Викладено результати щодо ролі дощового черв’яка у виникненні мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці. У тканинних гомогенатах дощових черв’яків, одержаних із різних типів ґрунтів виявлено та бактеріологічними дослідженнями підтверджено збудника пастерельозу (холери, геморагічної септицемії) – бактерію виду Pasteurella multocida. Експериментально доведено її патогенність – летальність заражених 120-добових курчат склала 70 %. Наявність титрів свідчить, про значне накопичення у гомогенаті дощових черв’яків збудника пастерельозу виду Pasteurella multocida: навесні у пробах із супіщаного ґрунту, відібраних в 5 м від послідосховища – в титрі 1:16 (log2), відібраних у 5 км від послідосховища – в титрі 1:8 (log2), у 10 км від послідосховища – в титрі 1:16 (log2); влітку у зразках супіщаного ґрунту відповідно – в титрах 1:16 (log2), 1:8 (log2), та 1:8 (log2) і восени – в титрі 1:32 (log2), 1:32 (log2) і 1:16 (log2) відповідно. Паразитологічними дослідженнями проб ґрунту з’ясовано, що найбільша кількість яєць аскаридій виявляється в супіщаних (10–17 екз. яєць) і чорноземних (8–14 екз. яєць) типах ґрунтів. Результати досліджень свідчать про інтенсивне накопичення яєць Ascaridia galli в організмі дощових черв’яків виду Lumbricus terrestris. Їх ураженість склала 9,94 % (у середньому 8,7 екз. яєць в особині черв’яка). Інтенсивне зростання кількості яєць гельмінта в організмі дощових черв’яків відмічено навесні – на 2,5 % вище порівняно з літньою порою, на – 15 % з осінньою порою і на – 25,4 % із зимою. Встановлено, що дощовий черв’як, який є резервуарним хазяїном для аскарисів і для збудника пастерельозу (холери, геморагічної септицемії) птиці, при потраплянні в організм сприйнятливого птахопоголів’я здатний спричинити мікст захворювання. Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни у дослідної птиці були патогномонічними для мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bohach, M.V., Berezovskyi, A.V. & Taranenko, I.L. (2007). Invaziini khvoroby sviiskoi ptytsi: navchalnyi posibnyk [Invasive disease in poultry: Tutorial]. Vetinform, Kyiv (in Ukrainian).

Halat, V.F., Berezovskyi, A.V., Soroka, N.M., Prus, M.P., Yevstafieva, V.O. & Halat, M.V. (2014). Hlobalna parazytolohiia: Pidruchnyk [Global Parasitology: Textbook]. DIA, Kyiv (in Ukrainian).

Horzheiev, V. (2013). Epizootychna sytuatsiia v sviti ta yii vplyv na protyepizootychni zakhody v Ukraini [The epizootic situation in the world and its impact on antiepizootic measures in Ukraine]. Zdorovia tvaryn ta liky,12 (145), 8–11 (in Ukrainian).

Korniienko, L.Ye., Nalyvaiko, L.I., Nedosiekov, V.V. & Korniienko, L.M. (2012). Infektsiini khvoroby ptytsi [Infectious diseases of birds]. Hrin D.S., Kherson (in Ukrainian).

Zhukov, O.V., Pakhomov, O.Ye. & Kunakh, O.M. (2007). Biolohichne riznomanittia Ukrainy. Dnipropetrovska oblast, Doshchovi cherviaky (Lumbricidae) [Biological diversity of Ukraine. Dnipropetrovsk region, Rainworms (Lumbricidae)]. DNU, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Labinskaya, A.S. (1978). Mikrobiologiya s tehnikoy mikrobiologicheskih issledovaniy [Microbiology with the technique of microbiological research]. Meditsina, Moscow (in Russian).

Plys, V.M., Fotina, T.I., Fotina, H.A., Shendryk, L.I. & Shendryk, Kh.M. (2018). Askarydioz ptytsi: monohrafiia [Askarydioz of birds: monograph]. Zhurfond, Dnipro (in Ukrainian).

Plys, V.M., Fotina, T.I., Fotina, H.A., Kolbasina, T.V. & Korolenko, L.S. (2017). Bakterialni khvoroby ptytsi [Bacterial diseases of birds]. Zhurfond, Dnipro (in Ukrainian).

Plys, V.M., Fotina, T.I. & Cherenkov, A.V. (2018). Doshchovyi cherviak ta yoho rol u veterynarnii medytsyni i silskomu hospodarstvi [Rainworm and its role in veterinary medicine and agriculture]. Zhurfond, Dnipro (in Ukrainian).

Plys, V.M. (2017). Mikst pasterelozno-askarydiozne zakhvoriuvannia ptytsi [Mixed pasteurellosis and ascaridosis disease of birds]. Zhurfond, Dnipro (in Ukrainian).

Plys, V.M. & Shendryk, L.I. (2014). Epizootolohichnyi monitorynh ta patolohoanatomichni zminy za pasterelozu (kholery) ptytsi v asotsiatsii z deiakymy invaziiamy [Epizootological monitoring and pathoanatomical changes in birds pasturellosis (cholera) in association with some invasions]. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 16(59), 262–270 (in Ukrainian).

Plys, V.M. & Fotina, T.I. (2014). Epizootolohichnyi monitorynh, klinichni oznaky ta patolohoanatomichni zminy za pasterelozu (kholery) ptytsi v asotsiatsiiakh z deiakymy infektsiinymy ta invaziinymy zakhvoriuvanniamy [Epizootological monitoring, clinical signs and pathoanatomical changes in birds pasturellosis (cholera) in associations with some infectious and invasive diseases]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu,6 (35), 119–120 (in Ukrainian).

Pryskoka, V.A., Dostoievskyi, P.P. & Borziak, A.T. (1995). Parazytotsenozy yak etiolohichnyi faktor zmishanykh infektsii [Parasitocenoses as an etiological factor of mixed infections]. Paritet LTD, Kyiv (in Ukrainian).

Fotina, T.I., Fotina, H.A. & Plys, V.M. (2018). Parazytotsenozy ta patolohichni protsesy, yaki vony sprychyniuiut u ptytsi [Parasitocenoses and pathological processes that they cause in birds]. Zhurfond, Dnipro (in Ukrainian).

Shendryk, L.I. & Shendryk, Kh.M. (2011). Parazytarni khvoroby tvaryn: diahnostyka, profilaktyka, likuvannia: navchalnyi posibnyk [Parasitological diseases of animals: diagnostics, prevention, treatment: textbook]. Svidler, Dnipro A.L. (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2018-06-26