Господарсько-корисні ознаки корів з різною тривалістю пренатального періоду росту

  • O. M. Chernenko Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро
  • O. I. Chernenko Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро
Ключові слова: маса тіла, прирости, молочна продуктивність, відтворювальна здатність

Анотація

Наведено результати вивчення тривалості пренатального періоду росту корів української червоної молочної породи та досліджено зв’язки цієї ознаки з продуктивними і відтворювальними якостями. Дослідні тварини розподілені на три групи залежно від тривалості їх пренатального періоду: менше 274 діб – коротка (І група); 274–284 доби – середня (ІІ група) і понад 284 доби – подовжена (ІІІ група). Межі між групами визначали на основі значення стандартного відхилення у варіаційному ряду ознак: коротка тривалість пренатального періоду – менше –0,5σ; середня – від –0,5σ до +0,5σ; подовжена – понад +0,5σ. Найсуттєвіша різниця за живою масою серед груп тварин спостерігали у віці 6 та 12-ти місяців. У ці періоди вона статистично значуща на користь особин із короткою та середньою тривалістю пренатального періоду (Р > 0,95). У тварин усіх груп періодом інтенсивнішого росту виявилися перші шість місяців життя, які характеризуються найвищими абсолютними, середньодобовими та відносними приростами. Проте телиці з подовженим періодом пренатального росту поступалися тваринам із короткою та середньою його тривалістю за цими ознаками відповідно на: 11,4 кг (9,1%) за Р > 0,99; 63,4 г (9,2%) за Р > 0,999; 6,0% за Р > 0,95 та 9,3 кг (7,4%) за Р > 0,99; 51,9 г (7,6%) за Р > 0,999 і 4,2% за Р > 0,95. У віці від 12 до 18-ти місяців інтенсивніше зростали телиці з подовженою тривалістю пренатального періоду порівняно з однолітками, що мали коротку та середню тривалість. Між групами тварин встановлена статистично значуща різниця за показниками приростів живої маси (Р > 0,99). Проміри тіла первісток всіх груп характерні для худоби молочного напряму продуктивності. Суттєвої різниці за цими ознаками між дослідними групами тварин не встановлено. Тварини всіх дослідних груп після першого отелення мали вищу масу тіла відносно стандарту для української червоної молочної породи (470 кг). Але значно вищою живою масою характеризувалися первістки з коротким періодом пренатального росту порівняно з однолітками, що мали подовжену його тривалість, різниця статистично значуща і становила 37 кг (7,7%) за Р > 0,99. За 305 діб перших трьох закінчених лактацій перевага за надоями та виходом одержаного молочного жиру належала тваринам із короткою тривалістю пренатального періоду росту порівняно з однолітками, що мали подовжений період, за статистично значущої різниці (Р > 0,95–0,999). За жирномолочністю відмінностей між дослідними групами тварин не встановлено. Однолітки зі середньою тривалістю пренатального періоду зайняли проміжне положення. З’ясовано, що у тварин І групи, порівняно з однолітками ІІІ групи раніше настав вік першого осіменіння і отелення, відповідно, на 5,9 та 11,4 днів. Усі дослідні групи тварин характеризувалися задовільними відтворювальними якостями, проте спостерігалася тенденція до кращого значення цих ознак у тварин із короткою тривалістю пренатального періоду.

Посилання

Azzam, S. M., Kinder, J. E., Nielsen, M. K., Werth, L. A., Gregory, K. E., Cundiff, L. V., & Koch, R. M. (1993). Environmental effects on neonatal mortality of beef calves. Journal of Animal Science, 71(2), 282–290.

Chernenko, O. I., & Chernenko, Yu. O. (2010). Produktyvnist' molochnoyi khudoby zalezhno vid spadu enerhiyi rostu v rann'omu ontohenezi [Productivity of dairy cattle depending on the decline of growth energy in early ontogenesis]. Visnyk Ahrarnoyi Nauky Prychornomorʼya, 1(52), 101–106 (in Ukrainian).

Chernenko, O. M., & Hyl', M. I. (2015). Konstytutsiya ta molokoproduktyvnist' koriv ukrayins'koyi chervonoyi molochnoyi porody [Constitution and milk production of cows of Ukrainian red dairy breeds]. Tvarynnytstvo Ukrayiny, 5, 20–26 (in Ukrainian).

Chernenko, O. M., Chernenko, O. I., & Sanjara, R. A. (2017). The quality of colostrum and vitality of calves, born from cows with different reaction to stress experiences. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 299–303.

Guo, J.-R., Monteiro, A. P. A., Weng, X.-S., Ahmed, B. M., Laporta, J., Hayen, M. J., Dahl, G. E., Bernard, J. K., & Tao, S. (2016). Short communication: effect of maternal heat stress in late gestation on blood hormones and metabolites of newborn calves. Journal of Dairy Science, 99(8), 6804–6807.

Hansen, P. J. (2002). Embryonic mortality in cattle from the embryo's perspective. Journal of Animal Science, 80(2), 33–44.

Gordiychuk, N. N., Gordiychuk, L. N., & Vakhutkevych, I. U. (2015). The growth, development and productivity of dairy cows depending on the length of embryogenesis. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 17(3), 148–154 (in Ukrainian).

Gordiychuk, N., Denkovich, B., & Gordiychuk, L. (2017). The rate of growth calves Simmental depending on the duration of embryogenesis and season of birth. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 19(74), 143–146.

Merlot, E., Quesnel, H., & Prunier, A. (2013). Prenatal stress, immunity and neonatal health in farm animal species. Animal, 7(12), 2016–2025.

Monteiro, A. P. A., Guo, J.-R., Weng, X.-S., Ahmed, B. M., Hayen, M. J., Dahl, G. E., Bernard, J. K., & Tao, S. (2016). Effect of maternal heat stress during the dry period on growth and metabolism of calves. Journal of Dairy Science, 99(5), 3896–3907.

Strong, R. A., Silva, E. B., Cheng, H. W., & Eicher, S. D. (2015). Acute brief heat stress in late gestation alters neonatal calf innate immune functions. Journal of Dairy Science, 98(11), 7771–7783.

Tao, S., Monteiro, A. P. A., Thompson, I. M., Hayen, M. J., & Dahl, G. E. (2012). Effect of late-gestation maternal heat stress on growth and immune function of dairy calves. Journal of Dairy Science, 95(12), 7128–7136.

Vats'kyy, V. F., & Velychko, S. A. (2013). Pokaznyky rann'oho ontohenezu molochnoyi khudoby i mozhlyvosti yikh vykorystannya dlya pidvyshchennya produktyvnosti molochnykh stad [Indicators of early ontogeny of dairy cattle and the possibility of their use for increasing the productivity of dairy herds]. Visnyk Poltavs'koyi Derzhavnoyi Ahrarnoyi Akademiyi, 1, 80–84 (in Ukrainian).

Van De Stroet, D. L., Calderón Díaz, J. A., Stalder, K. J., Heinrichs, A. J., & Dechow, C. D. (2016). Association of calf growth traits with production characteristics in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 99(10), 8347–8355.

Wolfenson, D., Roth, Z., & Meidan, R. (2000). Impaired reproduction in heat-stressed cattle: basic and applied aspects. Animal Reproduction Science, 60-61, 535–547.

Yin, T., & König, S. (2018). Genetic parameters for body weight from birth to calving and associations between weights with test-day, health, and female fertility traits. Journal of Dairy Science, 101(3), 2158–2170.

Zanton, G. I., & Heinrichs, A. J. (2005). Meta-Analysis to Assess Effect of Prepubertal Average Daily Gain of Holstein Heifers on First-Lactation Production. Journal of Dairy Science, 88(11), 3860–3867.

Опубліковано
2018-11-30