ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

  • К. Silchenko Луганський національний аграрний університет, м. Харків
Ключові слова: молочне скотарство, біостимулятор “Біосвіт”, продуктивність, фізіологічні показники, еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, загальний білок.

Анотація

Висвітлено результати дослідження впливу біостимулятору “Біосвіт” на молочну продуктивність, кількість білку і жиру у молоці та на якісні показники крові корів української чорно-рябої молочної породи. Встановлено, що підшкірне введення препарату “Біосвіт” у дозі 15 мл, призводить до посилення білкового обміну, зокрема підвищення концентрації загального білку, і як наслідок підвищенню молочної продуктивності. При цьому з'ясовано, що вміст жиру та білку в молоці залишився практично не змінним у корів обох груп, а у кількісному вираженні вміст жиру в молоці дослідної групи перевищив показник контрольної групи на 15%.

Біографія автора

К. Silchenko, Луганський національний аграрний університет, м. Харків
старший викладач

Посилання

Розведення й утримання великої рогатої худоби : [Практичні поради фахівців]. – Донецьк: ТОВ “БАО”, 2005. – 112 с.

Стегний Б. Т. Перспективы использования пробиотиков в животноводстве / Б. Т. Стегний, С. А. Гужвинская // Ветеринария. – 2005. – №11.– С. 10–12.

Жолнерович Л. С. Влияние тканевых препаратов на ферментные системы организма. – Тканевые препараты в животноводстве // Материалы научной конференции. Киев, 1992. - 236 с.

Експериментальне вивчення токсичної дії потенціальних лікарських засобів / В. М. Коваленко, О. В. Стефанов, Ю. М. Максимов, І. М. Трахтенберг // Доклінічні дослідження лікарських засобів: Метод. рекомендації; За ред. чл.-кор. АМНУ О. В. Стефанова. – К.: Авіцена, 2001. – С. 73–196.