МОЛОЧНІСТЬ КОРІВ – ПЕРВІСТОК М’ЯСНИХ ПОРІД

  • I. Goncharova Харківська державна зооветеринарна академія, Харків
Ключові слова: порода, селекція, молочність, первістки, жива маса телят.

Анотація

Розглядається молочність корів знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи вирощених при різній інтенсивності годівлі. Встановлено що інтенсивне вирощування позитивно впливає на молочність первісток, яка на 5,93 і 2,90% більша, ніж у ровесниць, котрі знаходилися на низькому рівні вирощування і коливалась у межах 1190–1220 кг, що позитивно вплинуло на інтенсивність росту їх приплоду.

Біографія автора

I. Goncharova, Харківська державна зооветеринарна академія, Харків
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Гончаренко Л. В. Репродуктивні та материнські якості м’ясних телиць і корів / Л. В. Гончаренко, А. А. Тманов // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наук праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків : РВВ ХДЗВА, 1998. – Вип. 3 (27). – С. 68–72.

Молочність м’ясних корів – головний фактор ефективності м’ясного скотарства / Е. Н. Доротюк, В. Г. Прудніков, В. М. Труш, І. І. Гончарова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наук праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2005. – Вип. 12 (36), ч. 1. – С. 152–157.

Угнівенко А. М. Основні фактори, що впливають на молочність корів української м’ясної породи і необхідність їх врахування в селекції / А. М. Угнівенко, Д. К. Носевич, Д. П. Періг // Аграрна наука і освіта. – 2005. – Том. 7, № 5-6. – С. 76–80.

Угнівенко А. М. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навчальне видання / А. М. Угнівенко, В. І. Костенко, Ю. І. Чернявський. — Київ : Вища освіта, 2006. — 303 с.