Патоморфологічні зміни селезінки свиней на різних стадіях розвитку клінічно вираженої PCV2-інфекції

Ключові слова: PCV2-інфекція; селезінка; лімфатичні вузлики; периартеріальні лімфатичні піхви; відносна площа; імуногістохімія

Анотація

Селезінка є органом, що контролює антигенний гомеостаз крові та забезпечує її фільтрацію. З метою визначення патоморфологічних змін у селезінці свиней на різних стадіях розвитку клінічно вираженої PCV2-інфекції комплексні дослідження проводили: на свинофермах України з інтенсивною технологією вирощування свиней, на кафедрі нормальної та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин, у Науково-дослідному центрi біобезпеки та екологічного контролю агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету. На підставі патогістологічних та імуногістохімічних досліджень визначено патоморфологічні зміни селезінки свиней на різних стадіях розвитку клінічно вираженої PCV2-інфекції. Для патоморфологічних досліджень відбирали тварин з клінічними ознаками активної PCV2-інфекції (у 1 см3 цільної крові містилось більше 107 копій-гена, еквівалентного вірусу PCV2), а також поросят із позитивною оптичною щільністю специфічних антитіл (Ig G і Ig М) у сироватці крові. Встановлено, що в разі клінічно вираженої PCV2-інфекції селезінка мала виражені ознаки ураження, інтенсивність яких залежала від стадії захворювання. Стадія ранньої активної PCV2-інфекції характеризується помірним збільшенням макроморфометричних показників органу, значним зростанням відносної площі білої пульпи (за рахунок периартеріальних лімфатичних піхв і лімфатичних вузликів). На стадії активної хронічної PCV2-інфекції виявляється різке збільшення органометричних параметрів селезінки, зниження відносних показників білої пульпи на тлі зростання площі сполучнотканинної строми та червоної пульпи. Стадія розрішення PCV2-інфекції характеризується ознаками склерозування лімфоїдної паренхіми органу, при цьому її макроскопічні та морфометричні параметри дещо збільшуються, проте морфометричні показники білої пульпи є мінімальними, а показники сполучнотканинної строми – максимальними. Розвиток інфекційного процесу за клінічно вираженої PCV2-інфекції проявляється реактивними та гострими запальними процесами в паренхімі селезінки. Завдяки лімфотропним властивостям патогена, здатності його зберігатися в макрофагах, гострий запальний процес поступово трансформувався в хронічний, а реактивне запалення – в продуктивний гранулематозний тип, що відноситься до імунопатологічних реакцій гіперчутливості сповільненого типу.

Посилання

Alarcon, P., Rushton, J., & Wieland, B. (2013). Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England – an economic disease model. Preventive Veterinary Medicine, 110(2), 88–102.
Brunborg, I. M., Moldal, T., & Jonassen, C. M. (2004). Quantitation of porcine circovirus type 2 isolated from serum/plasma and tissue samples of healthy pigs and pigs with postweaning multisystemic wasting syndrome using a TaqMan-based real-time PCR. Journal of Virological Methods, 122(2), 171–178.
Chianini, F., Majó, N., Segalés, J., Domı́nguez, J., & Domingo, M. (2003). Immunohistochemical characterisation of PCV2 associate lesions in lymphoid and non-lymphoid tissues of pigs with natural postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). Veterinary Immunology and Immunopathology, 94(1-2), 63–75.
Doster, A. R., Subramaniam, S., Yhee, J.-Y., Kwon, B.-J., Yu, C.-H., Kwon, S.-Y., Osorio, F. A., & Sur, J.-H. (2010). Distribution and characterization of IL-10-secreting cells in lymphoid tissues of PCV2-infected pigs. Journal of Veterinary Science, 11(3), 177.
Dvorak, C. M. T., Puvanendiran, S., & Murtaugh, M. P. (2013). Cellular pathogenesis of porcine circovirus type 2 infection. Virus Research, 174(1-2), 60–68.
Evert, V., Gavrilin, P., & Lieshchova, M. (2018). Morphometric characterization of universal hematopoietic organs in piglets during postnatal adaptation. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 20(83), 13-18.
Gavrilin, P. N., & Evert, V. V. (2015). The concept of mechanisms of damage to organs of the immune system in pigs with circovirus infection (syndrome of multisystem exhaustion). Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental Control of Agro-industrial Complex, 3 (2), 12-20 (in Ukrainian).
Gavrilin, P. N., Lieshchova, M. A., Gavrilina, O. G., & Boldyreva, T. F. (2018а). Prenatal morphogenesis of compartments of the parenchyma of the lymph nodes of domestic cattle (Bos taurus). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(1), 95–104.
Gavrilina, O. G., & Evert, V. V. (2016). Methodical features of application of immunohistochemical diagnostics of circovirus infection of pigs. Veterinary, Animal Husbandry and Nature Management Technologies, 32(2), 294–301 (in Ukrainian).
Gavrilin, P., Oliyar, A., & Evert, V. (2018b). Pollutionality of morphogenesis of cereals dusts in the early postnotal period of ontogenesis. Veterinary Science, Technologies of Animal Husbandry and Nature Management, (1), 112-116.
Goralsky, L. P., Khomich, V. T., & Kononsky, O. I. (2011). Basis of histological technology and morphofunctional methods of dosage in normology with pathology. Zhitomir, Polissya (in Ukrainian).
Krakowka, S., Ellis, J. A., McNeilly, F., Ringler, S., Rings, D. M., & Krakowka, S., Ellis, J. A., McNeilly, F., Ringler, S., Rings, D. M., & Allan, G. (2001). Activation of the immune system is the pivotal event in the production of wasting disease in pigs infected with Porcine Circovirus-2 (PCV-2). Veterinary Pathology, 38(1), 31–42.
Oliiar, A. V., & Lieshchova, M. A. (2019). Structural and functional organization of central organs of hematopoiesis and immune protection of piglets during the early postnatal period of ontogenesis. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7(1), 8–13.
Opriessnig, T., Meng, X.-J., & Halbur, P. G. (2007). Porcine circovirus type 2-associated disease: Update on current terminology, clinical manifestations, pathogenesis, diagnosis, and intervention strategies. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 19(6), 591–615.
Опубліковано
2019-07-15