Флуктуюча асиметрія риб природних і штучних водойм Придніпров’я на прикладі інвазійних видів

Ключові слова: флуктуюча асиметрія; сонячний окунь (Lepomis gibbosus); чебачок амурський (Pseudorasbora parva); бичок-кругляк (Neogobius melanostomus); водойми Придніпров’я.

Анотація

Дослідження флуктуючої асиметрії білатеральних ознак риб проводили у 2018 р. на природних водоймах (ріки Самара у межах Новомосковського та Павлоградського районів Дніпропетровської області, водойми природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»). Незначні відхилення від білатеральної симетрії зовнішніх ознак у живих організмів можуть вказувати на зниження життєздатності певних популяцій. Використання масових, широко розповсюджених видів риб, як тест-об’єктів є оптимальним способом виявлення ступеня флуктуючої асиметрії. Досліджували флуктуюючу асиметрію чотирьох білатеральних ознак у сонячного окуня (Lepomis gibbosus), чебачка амурського (Pseudorasbora parva) та бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) в різних умовах існування, оцінено стабільність їх життєвого розвитку. Аналізували кількість променів у міжзябровій перегородці, кількість гіллястих променів у грудних і черевних плавцях, кількість лусок у бічній лінії. Визначали мінливість цих ознак на лівому та правому боці риб. Встановлено, що зниження життєздатності природних популяцій риб під впливом негативного антропогенного тиску наразі є незначним. Стабільність розвитку риб за аналізом білатеральних ознак відзначається у межах норми – 1 бал (Neogobius melanostomus із водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський», Lepomis gibbosus і Pseudorasbora parva – із середньої ділянки ріки Самара) або незначно відхиляється від нормативних показників – 2 бали (Lepomis gibbosus із нижньої ділянки ріки Самари). Найнижчі кількісні показники асиметрії білатеральних ознак спостерігаються у Neogobius melanostomu з водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» (0,17 асиметричних виявлень на одну ознаку). Це може свідчити про відсутність негативного техногенного впливу на донних риб у межах акваторій, які знаходяться під особливою охороною. Застосування аналізу показників флуктуючої асиметрії риб – це найбільш простий і доступний спосіб експрес-аналізу стану водного середовища, але для отримання більш точного та достовірного оцінювання необхідно застосовувати складні лабораторні дослідження, у тому числі молекулярні та біохімічні.
Опубліковано
2019-10-31