ДЕТЕКЦІЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ВАРІАНТІВ MYCOBACTERIUM BOVIS ШВИДКОРОСЛОГО ШТАМУ В РІЗНОМУ МАТЕРІАЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

  • O. Tkachenko Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, Дніпропетровськ
  • V. Glebenyuk Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, Дніпропетровськ
  • O. Glebenyuk Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, Дніпропетровськ
Ключові слова: мікобактерії, збудник туберкульозу, морфологія, швидкорослий штам, дісоціативні варіанти, ДНК, полімеразна ланцюгова реакція, детекція.

Анотація

Наведено результати визначення ефективності полімеразної ланцюгової реакції при детекції дисоціативних варіантів М. bovis швидкорослого штаму. У результаті мікроскопічних досліджень встановлено, що дисоціативні варіанти мікобактерій представлені некислотостійкими поліморфними кокоподібними і паличкоподібними мікроорганізмами. Дисоціативні варіанти мікобактерій не викликали загибелі та розвитку інфекційного процесу, типового для туберкульозу, у лабораторних тварин. Установлено відсутність характерних для туберкульозу макроскопічних змін . Генно-молекулярними дослідженнями не виявлено ДНК-мішені у дисоціативних варіантів М. bovis швидкорослого штаму.

Біографії авторів

O. Tkachenko, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, Дніпропетровськ
д. вет. н., професор
V. Glebenyuk, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, Дніпропетровськ
к. вет. н., доцент
O. Glebenyuk, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, Дніпропетровськ
лікар вет. медицини

Посилання

Заболотня В. П. Експериментальний туберкульоз у телят / В. П. Заболотня, А. Ф. Руденко, О. І. Сосницький // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2003. – Вип. 21. – С. 140–145.

Кокарєв А. В. Застосування молекулярногенетичного методу для діагностики епідемічної діареї свиней / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк, С. А. Шаталов // Матеріали дванадцятого міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. – Київ, 9-10 жовтня 2014 р. – С. 48-49.

Лабораторна діагностика туберкульозу тварин : практичний посібник / [Ткаченко О.А., Білан М.В., Зажарський В.В., Ковальова Л.О.]. – Дніпропетровськ : Видво “Свідлер А.Л.”, 2010. – 208 с.

Особенности лабораторной диагностики актинобациллярной плевропневмонии свиней / Д. Н. Масюк, С. Г. Коляда, А. В. Кокарев и др. // Корми і факти. – 2016. – №3 (67).– С. 38–41.

Скрыпник А. В. Применение молекулярногенетических методов для изучения видового соотношения микобактерий, изолированных в Украине от

реагировавшего на туберкулин КРС / А. В. Скрыпник // Вет. патология. – 2007. – № 4. – С. 111–117.

Ткаченко О. Швидкоростучі M. bovis у проблемі туберкульозу / О. Ткаченко // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 7. – С. 14–17.

Ткаченко О. А. Вплив пасажу через морських свинок на біологічну активність та ліпідний склад M. bovis швидкорослого штаму / О. А. Ткаченко, М. В. Білан, В. В. Глебенюк // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч. 2. – С. 262–267.

Ткаченко О. А. Вплив температури культивування на вірулентність мікобактерій / О. А. Ткаченко, В. В. Глебенюк // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – № 2. – С. 112–114.

Spontaneous reversion of Mycobacterium abscessus from a smoth to a rough morphotype is associated with reduced expression of glycopeptidolipids and reacguisition of an invasive phenotype / S.T. Howard, E. Rhoades, J. Recht [et al.] // Microbiology. – 2006. – Vol. 152. – P. 1581–1590.