ДЕТЕКЦІЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ВАРІАНТІВ MYCOBACTERIUM BOVIS ШВИДКОРОСЛОГО ШТАМУ В РІЗНОМУ МАТЕРІАЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

O. Tkachenko, V. Glebenyuk, O. Glebenyuk

Анотація


Наведено результати визначення ефективності полімеразної ланцюгової реакції при детекції дисоціативних варіантів М. bovis швидкорослого штаму. У результаті мікроскопічних досліджень встановлено, що дисоціативні варіанти мікобактерій представлені некислотостійкими поліморфними кокоподібними і паличкоподібними мікроорганізмами. Дисоціативні варіанти мікобактерій не викликали загибелі та розвитку інфекційного процесу, типового для туберкульозу, у лабораторних тварин. Установлено відсутність характерних для туберкульозу макроскопічних змін . Генно-молекулярними дослідженнями не виявлено ДНК-мішені у дисоціативних варіантів М. bovis швидкорослого штаму.

Ключові слова


мікобактерії; збудник туберкульозу; морфологія; швидкорослий штам; дісоціативні варіанти; ДНК; полімеразна ланцюгова реакція; детекція.

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Заболотня В. П. Експериментальний туберкульоз у телят / В. П. Заболотня, А. Ф. Руденко, О. І. Сосницький // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2003. – Вип. 21. – С. 140–145.

Кокарєв А. В. Застосування молекулярногенетичного методу для діагностики епідемічної діареї свиней / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк, С. А. Шаталов // Матеріали дванадцятого міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. – Київ, 9-10 жовтня 2014 р. – С. 48-49.

Лабораторна діагностика туберкульозу тварин : практичний посібник / [Ткаченко О.А., Білан М.В., Зажарський В.В., Ковальова Л.О.]. – Дніпропетровськ : Видво “Свідлер А.Л.”, 2010. – 208 с.

Особенности лабораторной диагностики актинобациллярной плевропневмонии свиней / Д. Н. Масюк, С. Г. Коляда, А. В. Кокарев и др. // Корми і факти. – 2016. – №3 (67).– С. 38–41.

Скрыпник А. В. Применение молекулярногенетических методов для изучения видового соотношения микобактерий, изолированных в Украине от

реагировавшего на туберкулин КРС / А. В. Скрыпник // Вет. патология. – 2007. – № 4. – С. 111–117.

Ткаченко О. Швидкоростучі M. bovis у проблемі туберкульозу / О. Ткаченко // Ветеринарна медицина України. – 2004. – № 7. – С. 14–17.

Ткаченко О. А. Вплив пасажу через морських свинок на біологічну активність та ліпідний склад M. bovis швидкорослого штаму / О. А. Ткаченко, М. В. Білан, В. В. Глебенюк // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч. 2. – С. 262–267.

Ткаченко О. А. Вплив температури культивування на вірулентність мікобактерій / О. А. Ткаченко, В. В. Глебенюк // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – 2008. – № 2. – С. 112–114.

Spontaneous reversion of Mycobacterium abscessus from a smoth to a rough morphotype is associated with reduced expression of glycopeptidolipids and reacguisition of an invasive phenotype / S.T. Howard, E. Rhoades, J. Recht [et al.] // Microbiology. – 2006. – Vol. 152. – P. 1581–1590.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.