Особливості будови лімфатичного русла лімфатичних вузлів бика свійського (Bos taurus)

  • P. M. Gavrilin Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро https://orcid.org/0000-0003-3386-1475
  • M. V. Kravtsova Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро
Ключові слова: бик свійський; лімфатичні вузли; лімфатичне русло; основний лімфатичний колектор; внутрішньовузлові лімфатичні судини.

Анотація

Досліджено закономірності будови позаорганного та внутрішньовузлового лімфатичного русла в соматичних лімфатичних вузлах бика свійського. Застосовували метод непрямої ін’єкції лімфатичних судин дрібнодисперсною контрастною масою (суспензія синьої туші на 5 % розчині (гелі) желатину) шляхом її інтерстиціального введення. Визначали характер розповсюдження контрастної маси в передвузлових (аферентних) лімфатичних судинах, у лімфатичному внутрішньовузловому колекторі та синусах паренхіми лімфатичних вузлів. Установлено, що аферентні лімфатичні судини на поверхні капсули вузлів поділяються на численні гілки, що впадають до основного лімфатичного колектора – субкапсулярного синуса. Кількість гілок аферентних лімфатичних судин відповідає кількості субодиниць часточок паренхіми, число яких характерне для кожного окремого лімфатичного вузла. Зовні часточки паренхіми в лімфатичних вузлах бика свійського не візуалізуються. Всередині паренхіми лімфатичних вузлів лімфоїдні часточки паренхіми обмежені великими капсулярними трабекулами та перитрабекулярними синусами. Синуси паренхіми в соматичних лімфатичних вузлах бика свійського розвинені в різній мірі. Максимальна ємність характерна для перитрабекулярних синусів, які заповнюються контрастною масою в першу чергу, а мінімальна – для кіркових проміжних синусів, що зумовлює нерівномірну внутрішньовузлову лімфодинаміку, або різну швидкість розповсюдження лімфи всередині паренхіми лімфатичних вузлів. Наслідком нерівномірного розповсюдження лімфи в синусах паренхіми лімфатичних вузлів стає те, що антигенпрезентуючі клітини одночасно «стимулюють» різні перисинусоїдальні ділянки паренхіми від кіркового плато до паракортикальних і мозкових тяжів. Нерівномірна внутрішньовузлова лімфодинаміка в паренхімі соматичних ліфатичних вузлів бика свійського являє собою, ймовірно, основну причину мозаїчної гістоархітектоніки лімфатичних часточок паренхіми органів із різнорівневою локалізацією лімфатичних вузлів. Установлено динаміку розповсюдження лімфи в паренхімі лімфатичних вузлів бика свійського, що зумовлює одночасне надходження антигенів і антигенпрезентуючих клітин у різні зони паренхіми часточок і може бути фактором забезпечення більш ефективної реалізації імунобіологічної функції цих органів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Belisle, C., & Sainte-Marie, G. (1981). Tradimentional study of the deep cortex of the rat lymph node. III. Morphology of the deep cortex units. The Anatomical Record, 199(2), 213–226.

Fares, M. A., Rahmoun, D. E., & Lieshchova, M. A. (2019). Anatomy of lymph nodes deep cortex in laboratory spices. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7(4), 251–256.

Gavrilin, P. M., & Kolesnyk, A. O. (2019). Lymphatic supply and architectonics of intranodal lymphatic channel of lymph nodes of domestic pig. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7(3), 158‒162.

Gavrilin, P. N., Gavrilina, E. G., & Evert, V. V. (2017). Histoarchitectonics of the parenchyma of lymph nodes of mammals this different structure of intranodal lymphatic channel. Ukraine Journal of Ecology, 7 (3), 96–107.

Gavrilin, P. N., Gavrilina, О. G., & Kravtsovа, M. V. (2017a). The compartments of the parenchyma of the lymph nodes in the newborn bull calves of domestic cattle (Bos taurus). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 169–178.

Gretz, J. E., Anderson, A. O., & Shaw, S. (1997). Cords, channels, corridors and conduits: critical architectural elements facilitating cell interactions in the lymph node cortex. Immunological Reviews, 156(1), 11–24.

Jia, L., Xie, Z., Zheng, J., Liu, L., He, Y., Liu, F., & He, Y. (2012). Morphologicalstudies of lymphatic labyrinths in the rat mesenteric lymph node. The Anatomical Record, 295, 1291–1301.

Konenkov, V. I., Shkyrat, G. A., & Kolesnikov, A. P. (2008). Limfaticheksij uzel: Morfofunkcional’naja harakteristika i mezhkletochnaja kooperacija [Lymph node: Morphofunctional characteristic and intercellular cooperation]. Vestnik Limfologii, 4, 35–43 (in Russian).

Nicander, L., Nafstad, P., Landsverk, T., & Engebretsen, R. H. (1991). A study of modified lymphatics in the deep cortex of ruminant lymph nodes. Journal of Anatomy, 178, 203–212.

Platt, A. M., & Randolph, G. J. (2013). Dendritic cell migration through the lymphatic vasculature to lymph nodes. Advances in Immunology, 51–68.

Sainte-Marie, G. (2010). The lymph node revisited: Development, morphology, functioning, and role in triggering primary immune responses. Anatomical Record, 293(2), 32–37.

Sapin, M. R. (2006). Osobennosti imunnogo otveta pri razlichnych vnechnich vozdeistviyah [Features of the immune response under various external influences]. Morphology, 129(4), 109–110 (in Russian).

Shipman, W. D., Dasoveanu, D. C., & Lu, T. T. (2017). Tertiary lymphoid organs in systemic autoimmune diseases: Pathogenic or protective? F1000Res., 28(6), 1–7.

Törö, Y., & Csaba, J. (1970). Az ember normalis es pathologies fejlodese [The human pathologies and normal development]. Budapest (in Hungarian).

Vyrenkov, Y. E., Shishlo, V. K., Antropova, J. G., & Ryzhova, A. V. (1995). Sovremennye dannye o strukturno-funkcional’noj organizacii limfaticheskogo uzla [Modern data on the structural and functional organization of the lymph node]. Morphology, 103(3), 34–40 (in Russian).

Willard-Mack, C. L. (2006). Normal structure, function, and histology of lymph nodes. Toxicologic Pathology, 34(5), 409–424.

Переглядів анотації: 110
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2020-02-26