ПРИРОДНІ ІНДИКАТОРИ БЕЗПЕКИ НАНОМАТЕРІАЛІВ

  • V. Kovalenko Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ
  • G. Ponomarenko Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
  • O. Ponomarenko Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
  • A. Zagrebelnyi Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ
  • T. Bovkun ТОВ “НВП “Екологічний Капітал”, м. Київ
  • V. Kunitsky ТОВ “НВП “Брістон-Фарм”, м. Київ
Ключові слова: наночастинки, наноматеріали, біобезпека, токсичність, бджоли, мікроорганізми, екологія.

Анотація

Наведена  інформація  щодо  дослідження  впливу  різних  хімічних  сполук  та  наноматеріалів,  що  застосовують,  як  для  розробки  сучасних  матеріалів-реманентів,  так  і  лікарських  засобів.  Нерегламентоване  застосування  препаратів  може  призвести  до  їх  накопичення  у  продуктах  бджільництва, таких як мед та віск. Проблема біобезпеки та благополуччя навколишнього середовища  вимагає  ефективного  контролю  застосовуваної  продукції  для  обробки  навколишнього  середовища  та  тварин. Тому, рекомендується  в лабораторних умовах  застосовувати бджіл,  як  індикаторів  системи  благополуччя безпечної продукції та екології навколишнього середовища з метою визначення токсичного  впливу речовин за різним способом їх застосування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. Kovalenko, Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ
д. вет. н.
G. Ponomarenko, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
к. вет. н., доцент
O. Ponomarenko, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
к. вет. н.
T. Bovkun, ТОВ “НВП “Екологічний Капітал”, м. Київ
директор
V. Kunitsky, ТОВ “НВП “Брістон-Фарм”, м. Київ
директор

Посилання

Концепція розробки та використання ко мплексних дезінфектантів дл я ветеринарної медицини: Монографія / За ред. В. Л. Коваленка, В. В. Недосєкова. – К.: НУБіП України, 2011. – 146 с.

Нанотехнологии в биологии и медицине. Коллективная монография / Под ред. чл.- корр. РАМН, проф. Е. В. Шляхто. – М.: – 2009. – 250 с.

Шакиров Д. Т. Словарь – справочник пчеловода / Д. Т. Шакиров. – Уфа, –1998. – 150 с.

Нанотоксикологія: напрямки досліджень (огляд). / Чекман І.С., Сердюк А.М., Кундієв Ю.І. та ін. / Довкілля та здоров’я, – 2009. – 1(48): С. 3–7.

Чекман І.С. Наноматеріали і наночастинки: класифікація. / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, О.Ю. Озейчук / Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, 2: – 2009. – С. 188– 201.

Comparative genotoxicity of cobalt nanoparticles and ions on human peripheral leukocytes in vitro / R. Colognato, A. Bonelli, J. Ponti et al. // Mutagenesis: – 2008. – № 23 (5) – Р. 377–382.

Ferrari M. Cancer nanotechnology: opportunities and challenges / M. Ferrari // Nat. Rev. Cancer: – 2005. – № 5 (3) – Р. 161– 171.

Sahoo S. K. The present and future of nanotechnology in human health care / S.K. Sahoo, S. Parveen, J. J. Panda // Nanomedicine: – 2007. – № 3(1) – Р. 20–31.

Donaldson K. An introduction to the short- term toxicology of respirable industrial fibres / K. Donaldson, C. L. Tran // Mutat. Res: ‒ 2004. – № 553 (1–2) – Р. 5–9.

Москаленко В. Ф. Екологічні і токсиколого-гігієнічні аспекти біологічної безпеки нанотехнологій, наночастинок та наноматеріалів / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, 3: – 2009. – С. 25–35.

Sayes C.M. Assessing toxicity of fine and nan oparticles: comparing in vitro measurements to in vivo pulmonary toxicity profiles / C.M. Sayes, K.L. Reed, D.B. Warheit / Toxicology Science: – 2007. – № 97 (1) – Р. 163–180.


Переглядів анотації: 214
Завантажень PDF: 33