Анатомічні, гістологічні та цитологічні характеристики тимуса ягнят

Ключові слова: капсула; тимусні тільця; імуногістохімія; ягнята; маса; кіркова і мозкова зона; морфометрія; Т-лімфоцити.

Анотація

Досліджено анатомічні, гістологіні і цитологічні особливості структурно-функціональної організації тимуса ягнят від 1- до 10-місячного віку породи Ouled-Djellal зі східної частини Алжиру. Сучасними методами визначено динаміку морфометричних параметрів і маси органа та процес його інволюції протягом раннього постнатального періоду онтогенезу. Мікроскопічну будову і співвідношення тканинних компонентів тимуса ягнят вивчали на тонких гістозрізах, забарвлених гематоксиліном і еозином. Тимус ягнят представлений двома частками, оточеними тонкою сполучнотканинною капсулою. Від капсули всередину органу відходять сполучнотканинні перетинки, які поділяють паренхіму на окремі часточки. У кожній часточці візуалізуються кіркова і мозкова зони. Ознаки інволюції у тимусі ягнят з’являлися відносно пізно, але посилювалися з віком. Відносна площа сполучнотканинної капсули тимуса поступово зростала з першого по десятий місяці життя тварин, проте заначно варіювала. У часточках тимуса поділ на кіркову і мозкову зони відмічено починаючи з другого місяця. Відносна площа міжчасточкової сполучної тканини була максимальна у 4-місячних тварин, а мінімальна у 9-місячних. Кількість і відносна площа тимусних тілець поступово зростала протягом періоду дослідження. Імногістохімічними методами з використанням анти-CD 157+ дозволило візуалізувати та чітко встановити розміщення Т-лімфоцитів. Установлено, що вони переважно формують кіркову зону часточок тимуса. Отже, морфогенез тимуса в овець породи Ouled-Djellal багато у чому аналогічний такому інших видів тварин, проте має свої особливості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2020-06-12

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##