Особливості екстерʼєру голштинських корів різних генотипів

Ключові слова: генетичний поліморфізм; ген GH; ген РIT-1; проміри та індекси будови тіла; частка впливу фактору.

Анотація

Наведено результати дослідження зв’язку різних поліморфних варіантів гена GH і PIT-1 з екстерʼєром у високопродуктивних корів голштинської породи. Піддослідні тварини були розподілені на групи залежно від поєднання різних алелоформ генів GH і PIT-1. Для визначення поліморфізму маркерних генів використовували метод ПЛР. Виділення геномної ДНК проводили за допомогою смоли «Chelex-100». Реакцію проводили в ампліфікаторі «Терцик» фірми «ДНК-технологія». Дослідження проведені у ПрАТ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Загальна вибіркова сукупність складала 48 корів-напівсибсів, які були дочками голштинського бугая-плідника Кашеміра 131671771. Усі тварини були одновіковими аналогами. Дослідженню підлягали зразки ДНК, виділені з периферичної крові піддослідних тварин. Для рестрикції гену GH використовували рестриктазу AluI. Після рестрикції фрагменти довжиною 171 п.н. і 52 п.н. виявляли у представників генотипу LL, а у носіїв генотипу VV виявлявся нерестрикційний фрагмент довжиною 223 п.н. Рестрикцію ампліфікованого фрагменту гену РIT-1 здійснювали за допомогою ендонуклеази HinfI. Фрагменти довжиною 660 п.н., 425 п.н. та 270 п.н., після обробки продуктів ПЛР ендонуклеазою рестрикції HinfI, відповідають А-алелю; фрагменти 660 п.н., 385 п.н. та 270 п.н. вказують на В-алель. Продукти рестрикції розділяли методом електрофорезу в 2% агарозному гелі у тріс-боратному буфері. Дослідження промірів та індексів екстерʼєру проводили на 2-3 місяці другої лактації. Встановлено, що корови комплексного генотипу LL/AB порівняно з однолітками генотипу LV/BB та LL/BB були вищі в холці та крижах відповідно на 3,1 і 2,9 см (2,1 і 1,9%; за Р > 0,99). Визначено, що шкіра на середині останнього ребра у корів генотипу LL/AB порівняно з ровесницями генотипу LV/BB була тоншою на 0,5 мм (9,6%) за Р > 0,95. Інші проміри екстер’єру у досліджуваних групах тварин мало відрізнялися. Однолітки генотипу LL/BB за цими ознаками зайняли проміжне положення. Сила впливу комплексного генотипу на ознаки екстерʼєру була в межах від 2,7 до 12,6%. Голштинські корови генотипу LL/AB за індексом масивності мали вірогідну різницю у 3,3% за Р > 0,95, а також дещо більший об’єм тіла на 28134,9 см3 (3,4%), менший індекс щільності тіла на 0,037 г/см3 (4,7%) порівняно з однолітками генотипу LV/BB. Запропоновано з метою отримання корів з кращою оцінкою екстерʼєру відбирати тварин, що мають у комплексному генотипі наступні алелі LL/AB та LL/ВB.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Balogh, O., Szepes, O., Kovacs, K., Kulcsar, M., Reiczigel, J., Alcazar, J. A., Keresztes, M., Febel, H., Bartyik, J., Fekete, S, Gy., Fesus, L., & Huszenicza, G. (2008). Interrelationships of growth hormone AluI polymorphism, insulinresistance, milk production and reproductive performance in Holstein-Friesian cos. Veterinární Medicína, 53(11), 604–616.
Biswas, T. K., Bhattacharya, T. K., Narayan, A. D., Badola, S., Kumar, P., & Sharma, A. (2003). Growth hormone gene polymorphism and its effect on birth weight in cattle and buffalo. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 16(4), 494–497.
Bochkov, V., Lunkova, A., & Tarasyuk, S. (2009). Genetychna struktura za polimorfizmom somatotropnogo gormonu Volynskoyi myasnoyi porody velykoyi rogatoyi xudoby [Genetic structure by polymorphism of somatotropic hormone of Volyn meat breed of cattle]. Naukovyj Visnyk Nacionalnogo Universytetu Bioresursiv i Pryrodokorystuvannya Ukrayiny, 138, 332–336 (in Ukrainian).
Borshch, O. O., Gutyj, B. V., Sobolev, O. I., Borshch, O. V., Ruban, S. Y., Bilkevich, V. V., Dutka, V. R., Chernenko, O. M., Zhelavskyi, M. M., Nahirniak, T., & Nahirniak, T. (2020). Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 145–150.
Burkat, V. P., Kopylov, K. V., Kopylova, K. V. (2009). DNK-diagnostyka velykoyi rogatoyi xudoby v systemi genomnoyi selekciyi [DNA diagnostics of cattle in the system of genomic selection]. Kyiv (in Ukrainian).
Chernenko, O. M., & Chernenko, O. I. (2018). Economic trait of cows with different duration of prenatal growth period. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 6(3), 23–28.
Chernenko, O., Gubarenko, N. (2014). Vplyv genotypu za genamy GH ta PIT-1 na molochnist golshtynskyx koriv [Influence of GH and PIT-1 gene genotype on milk yield of Holstein cows]. Tvarynnycztvo Ukrayiny, 11, 31–35 (in Ukrainian).
Dybus, A. (2002). Associations between Leu/Val polymorphism of growth hormone gene and milk production traits in Black-and-White cattle. Archives Animal Breeding, 45(5), 421–428.
Gibson, K. D., & Dechow, C. D. (2018). Genetic parameters for yield, fitness, and type traits in US Brown Swiss dairy cattle. Journal of Dairy Science, 101(2), 1251–1257.
Hradecka, E., Cítek, J., Panicke, L., Rehout, V., & Hanusova, L. (2008). The relation of GH1, GHR and DGAT1 polymorphisms with estimated breeding values for milk production traits of German Holstein sires Czech Journal of Animal Science, 53(6), 238–246.
Khmelnychyj, L. M. (2005). Ocinka eksteryeru tvaryn v systemi selekciyi velykoyi rogatoyi xudoby [Assessment of the exterior of animals in the system of selection of cattle]. Cherkasy (in Ukrainian).
Kovacs, K., Völgyi-Csík, J., Zsolnai, A., Györkös, I., & Fesüs, L. (2006). Associations between the AluI polymorphism of growth hormone gene and production and reproduction traits in a Hungarian Holstein-Friesian bull dam population. Archives Animal Breeding, 49(3), 236–249.
Krupin, E. O., & Shakirov, Sh. K. (2019). Influence of CSN3, LGB, PRL, GH, TG5 genes alleles on dairy productivity and energy value of cow’s milk. Carpathian Journal of Food Science and Technology. 11(4), 104–115.
Kruszynski, W., Pawlina, E., & Szewczuk, M. (2013). Genetic analysis of values, trends and relations between conformation and milk traits in Polish Holstein-Friesian cows. Archives Animal Breeding, 56(1), 536–546.
Lechniak, D., Strabel, T., Przybyła, D., Machnik, G., & Świtoński, M. (2002). GH and CSN3 gene polymorphisms and their impact on milk traits in cattle. Journal of Animal and Feed Sciences, 11(1), 39–45.
Maskur, R., & Arman, C. (2014). Association of a Novel Single Nucleotide Polymorphism in Growth Hormone Receptor Gene with Production Traits in Bali Cattle. Italian Journal of Animal Science, 13(4), 3461.
Metin Kiyici, J., Arslan, K., Akyuz, B., Kaliber, M., Aksel, E. G., & Çinar, M. U. (2018). Relationships between polymorphisms of growth hormone, leptin and myogenic factor 5 genes with some milk yield traits in Holstein dairy cows. International Journal of Dairy Technology, 72(1), 1–7.
Molee, A., Poompramun, C., & Mernkrathoke, P. (2015). Effect of casein genes - beta-LGB, DGAT1, GH, and LHR - on milk production and milk composition traits in crossbred Holsteins. Genetics and Molecular Research, 14(1), 2561–2571.
Otwinowska-Mindur, A., Ptak, E., Jagusiak, W., & Żarnecki, A. (2014). Genetic parameters of conformation traits in young Polish Holstein-Friesian bulls. Annals of Animal Science, 14(4), 831–840.
Renaville, R., Gengler, N., Vrech, E., Prandi, A., Massart, S., Corradini, C., Bertozzi, C., Mortiaux, F., Burny, A., & Portetelle, D. (1997). Pit-1 gene polymorphism, milk yield, and conformation traits for Italian Holstein-Friesian bulls. Journal of Dairy Science, 80(12), 3431–3438.
Trakovická, A., Vavrišínová, K., Gábor, M., Miluchová, M., Kasarda, R., & Moravčíková, N. (2019). The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle. Journal of Central European Agriculture, 20(1), 12–18.
Zhao, Q., Davis, M. E., & Hines, H. C. (2004). Associations of polymorphisms in the Pit-1 gene with growth and carcass traits in Angus beef cattle. Journal of Animal Science, 82(8), 2229–2233.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2020-09-10