Особливості екстерʼєру голштинських корів різних генотипів

Ключові слова: генетичний поліморфізм; ген GH; ген РIT-1; проміри та індекси будови тіла; частка впливу фактору.

Анотація

Наведено результати дослідження зв’язку різних поліморфних варіантів гена GH і PIT-1 з екстерʼєром у високопродуктивних корів голштинської породи. Піддослідні тварини були розподілені на групи залежно від поєднання різних алелоформ генів GH і PIT-1. Для визначення поліморфізму маркерних генів застосовували метод ПЛР. Виділення геномної ДНК виконували за допомогою смоли «Chelex-100». Реакцію проводили в ампліфікаторі «Терцик» фірми «ДНК-технологія». Дослідження виконані у ПрАТ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Загальна вибіркова сукупність складала 48 корів-напівсибсів, які були дочками голштинського бугая-плідника Кашеміра 131671771. Усі тварини були одновіковими аналогами. Дослідженню підлягали зразки ДНК, виділені з периферичної крові піддослідних тварин. Для рестрикції гена GH використовували рестриктазу AluI. Після рестрикції фрагменти довжиною 171 п.н. і 52 п.н. виявляли у представників генотипу LL, а в носіїв генотипу VV виявлявся нерестрикційний фрагмент довжиною 223 п.н. Рестрикцію ампліфікованого фрагмента гена РIT-1 здійснювали за допомогою ендонуклеази HinfI. Фрагменти довжиною 660 п.н., 425 п.н. та 270 п.н., після обробки продуктів ПЛР ендонуклеазою рестрикції HinfI відповідають А-алелю; фрагменти 660 п.н., 385 п.н. та 270 п.н. вказують на В-алель. Продукти рестрикції розділяли методом електрофорезу в 2% агарозному гелі у трис-боратному буфері. Дослідження промірів та індексів екстерʼєру проводили на 2–3-му місяці другої лактації. Встановлено, що корови комплексного генотипу LL/AB порівняно з однолітками генотипу LV/BB та LL/BB були вищі в холці та крижах відповідно на 3,1 і 2,9 см (2,1 і 1,9%; за Р > 0,99). Визначено, що шкіра на середині останнього ребра у корів генотипу LL/AB порівняно з ровесницями генотипу LV/BB була тоншою на 0,5 мм (9,6%) за Р > 0,95. Інші проміри екстер’єру в досліджуваних групах тварин мало відрізнялися. Однолітки генотипу LL/BB за цими ознаками зайняли проміжне положення. Сила впливу комплексного генотипу на ознаки екстерʼєру була в межах від 2,7 до 12,6%. Голштинські корови генотипу LL/AB за індексом масивності мали вірогідну різницю у 3,3% за Р > 0,95, а також дещо більший об’єм тіла на 28 134,9 см3 (3,4%), менший індекс щільності тіла на 0,037 г/см3 (4,7%) порівняно з однолітками генотипу LV/BB. Запропоновано з метою отримання корів із кращою оцінкою екстерʼєру відбирати тварин, що мають у комплексному генотипі алелі LL/AB та LL/ВB.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2020-09-10