ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТОНКОГО ВІДДІЛУ КИШЕЧНИКА ГУСЕЙ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

  • M. Kushch Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
  • V. Homych Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: гуси, кишечник, морфогенез, ворсинка, крипта, слизова і м’язова оболонка, нервові сплетіння, апудоцити.

Анотація

Досліджено розвиток тонкого відділу кишечника свійських гусей (Anseranser) великої сірої породи 1добового – 5-річного віку. Встановлено, що найбільш активні формоутворювальні процеси у дванадцятипалій, порожній і клубовій кишках відбуваються протягом перших двох тижнів постнатального періоду онтогенезу. Процеси морфогенезу характеризуються суттєвими змінами величини морфометричних показників: збільшенням товщини слизової і м’язової оболонок, висоти ворсинок і глибини крипт, зменшенням щільності ворсинок і крипт, вмісту аргірофільних і аргентафінних ендокриноцитів, а також гангліїв підслизового і міентерального нервового сплетінь. Відмічено асинхронний характер вікових змін величини мікроскопічних структур кишок гусей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

M. Kushch, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
к. вет. н.
V. Homych, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д. вет. н.

Посилання

Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия : руководство / Г. Г. Автандилов. – М. : Медицина, 1990. – 384 с.

Анатомо-топографическая характеристика и динамика морфометрических показателей кишечника гусей переяславской породы / М. С. Дюмин, В. В. Пронин, Д. С. Гришина, Л. В. Фролова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2012. – Т. 209. – С. 105–110.

Богенфюрст Ф. Значение разведения водоплавающей птицы в мировой экономике и Венгрии / Ф. Богенфюрст // Міжвід. темат. наук.зб. – Борки, 2001. – № 51. – С. 486–502.

Каталог племінних ресурсів сільськогосподарської птиці України / Ю. О. Рябоконь, Д. М. Микитюк, В. В. Фролов, О. О. Катеринич, Ю. В. Бондаренко, Т. В. Мосякіна, О. Т. Гадючко, Г. Т. Коваленко, В. П. Богатир, Ю. С. Лютий / Під редакцією Ю.О. Рябоконя. – Харків, 2005. – 78 с.

Кулешов К. А. Постнатальный морфогенез органов желудочно-кишечного тракта кур при применении селенсодержащих препаратов / К. А. Кулешов // Ветеринарная патология. – 2010. – № 1. – С. 57–66.

Лютиц Х. Гуси и утки / Хорст фон Лютиц. – М. : ООО «Издательство Астрель», 2003. – 183 с.

Микроскопическая техника : Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова и Ю. Л. Перова. – М. : Медицина, 1996. – 544 с.

Ноговицина Е. А. Возрастная морфология кишечника гусей в норме и при введении в рацион Вермикулита / Е. А. Ноговицина // «Ученые записки» Казанской государственной академии ветеринарной медицины. – Казань, 2006. – Т. 188. – С. 121-125.

Bjerrum L. The influence of whole wheat feeding on Salmonella infection and gut flora composition in broilers / L. Bjerrum, K. Pedersen, R. M. Engberg // Avian Dis. – 2005. – Vol. 49. – Р. 9–15.

Body weight, intestinal morphometry and cell proliferation of broiler chickens submitted to cyclic heat stress / C. F. Marchini, P. L. Silva, M. R. Nascimento, M. E. Beletti, N. M. Silva, E. C. Guimarães // Int. J. Poultry Sci. – 2011. – Vol. 10. – P. 455-460.

Caecal metabolites and microbial populations in chickens consuming diets containing a mined humate compound / Shermer C. L., Maciorowski K. G., Baily C .A., Byers F. M., Ricke S. // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 1998. – Vol. 77. – P. 479-486.

Developmental morphology of the small intestine in Yangzhou goslings / B.Y. Liu, Z. Y. Wang, H. M. Yang, X. B. Wang, P. Hu1and J. Lu // African Journal of Biotechnology. – 2010. – Vol. 9 (43). – Р. 7392-7400.

Developmental patterns of selected characteristics of the gastrointestinal tract of young turkeys / Sell J. L., Angel C. R. Piquer F. J. Mallarino, E. G. Al-Batshan H. A. // Poultry Science. – 1991. – Vol. 70. – Р. 1200– 1205.

Dibner J. J. The effect of dietary ingredients and age on the microscopic structure of the gastrointestinal tract in poultry / J. J. Dibner, M. L. Kitchell, C. A. Atwell, F. J. Ivey // J. Appl. Poult. Res. – 1996. – Vol. 5. – P. 70–77.

Divergent Selection for Ascites Incidence in Chickens / H. O. Pavlidis, J. M. Balog L. K. Stamps J. D. Hughes Jr. W. E. Huff, N. B. Anthony // Poultry Sci. – 2007. – Vol. 86. – Р. 2517–2529.

Ferket P. Feeding whole grains to poultry improves gut health / P. Ferket // Feedstuffs. – 2000. – Vol. 72. – Р. 12–14.

Gabriel I. Differences in the digestive tract characteristics of broiler chickens fed on complete pelleted diet or whole wheat added to pelleted protein concentrate / I. Gabriel, S. Mallet, M. Leconte // Br. Poult. Sci. – 2003. – Vol. 44. – Р. 283–290.

Iji P. A. Body and intestinal growth of broiler chickens on a commercial starter diet. 1. Intestinal weight and mucosal development / P. A. Iji, A. Saki, D. R. Tivey // Br. PoultrySci. – 2001. – Vol. 42. – P. 505-513.

Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in the digestive tract / R. M. Engberg, M. S. Hedemann, S. Steenfeldt, B. B. Jensen // Poult. Sci. – 2004. – Vol. 83. – Р. 925–938.

Lilburn M. S. Early intestinal growth and development in poultry / M. S. Lilburn, S. Loeffler // Poultry Science. – 2015. – Vol. 94 (7). – P. 1569–1576.

Maneewan B. Effects of semi-purified pellet diet on the chicken intestinal villus histology / B. Maneewan, K. Yamauchi // Poultry Sci. – 2003. – Vol. 40. – P. 254–266.

Quantitative analyses of genes associated with mucin synthesis of broiler chickens with induced necrotic enteritis / R. E. A. Forder, G. S. Nattrass, M. S. Geier, R. J. Hughes, P. I. Hynd // Poult. Sci. – 2012. – Vol. 91. – P. 1335–1341.

Singh I. A. A modification of the MassonHamperl method for staining of argentaffin cells / I. A. Singh // Anat. Anz. – 1964. – Bd. 115. – H. 1. – Р. 81–82

Sklan D. Hydrolysis and absorption in the small intestines of posthatch chicks / Sklan D., Noy Y. // Poultry Science. – 2000. – Vol. 79. – Р. 1306–1310.

The effects of enzyme supplementation on performance and digestive parameters of broilers fed corn-soybean diets / H. L. Zhu, L. L. Hu, Y. Q. Hou, J. Zhang, B. Y. Ding // Poultry Science. – 2014. – Vol. 93. – Р. 1704– 1712.


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 36