ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДЛИВОСТІ ТКАНИН У СОБАК ЗА ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 0,2% БУПІВАКАЇНОМ, СЕДАЦІЇ КСИЛАЗИНОМ ТА ТІОПЕНАТОВОГО НАРКОЗУ

D. Sliusarenko, M. Ilnitskiy, O. Segodin

Анотація


Представлені результати епідурального застосування 0,2% бупівакаїну, седації ксилазином, та тіопенатового наркозу з метою визначення збудливості тканин за застосування електронейростимуляції у 9 собак. Встановлено, що бупівакаїн викликає достовірні зміни збудливості тканин з 5-ї по 405-ту хвилину після введення. Відмічено відсутність впливу ксилазину на параметри збудливості. При наркозі збудливість тканин змінювалась достовірно, але суттєво менше, ніж за застосування місцевої анестезії.

Ключові слова


епідуральна блокада; бупівакаїн; ксилазин; тіопенат; сенсорний компонент блокади; собаки; електронейростимуляція.

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Бетшарт-Вольфенсбергер Р. Основы анестезиологического обеспечения в ветеринарии. Часть 2. Частная анестезиология / Р.Бетшарт-Вольфенсбергер, А. Стекольников, А. Нечаев// Учебное пособие-СПб, Издательство СПбГАВМ, 2009. –156 с.

Владыка А. С. Ноцицепция и антиноцицепция : теория и практика / А.С. Владыка, А.А. Шандра, Р.Е. Хома, В.М. Воронцов.— Винница: ФОП «Каштелянов А.И.», 2012. —176 с.

Зайцев А. Ю.Фармакология ноцицепции / А. Ю. Зайцев, В. А. Светлов, С. П. Козлов, К. П. Микаелян // Анестезиол. и реаниматол. — 2009. — №4. — С. 66–69.

Ільніцький М. Г.Диференціальна епідуральна блокада бупівакаїном та ропівакаїном у собак / М. Г. Ільніцький, Д.В. Слюсаренко // Науковий вісник ветеринарної медицини. Збірник наукових праць БНАУ.– Біла Церква, 2015. – №2 (122) — С. 123–127.

Керролл Г. Л. Анестезиология и анальгезия мелких домашних животных / Пер с англ. / Г.Л. Керролл — ООО «ПроТекси». — М: Аквариум-Принт, 2009.— 296 с.

Слюсаренко Д. В. Пролонгована епідуральна анестезія у собак і кіз.: Дис… канд. вет. наук. — Харків, 2000. —155 с.

Суслов В.В. Эпидуральная анестезия и аналгезия : руководство для врачей. / В.В. Суслов, А.А. Хижняк, О.А. Тарабрин — Харьков: «СИМ», 2011. — 256 с.

Ферранте Ф. Майкл Послеоперационная боль. Руководство. Пер. с англ. / Под ред. Ф.Майкла Ферранте, Тимоти Р. ВейдБонкора.—М.: Медицина, 1998. — 715 с.

Фесенко В. С. Ропівакаїн: динаміка компонентів блокади нервів дляортопедичних операцій / В. С. Фесенко, В. І. Коломаченко // Травма. — 2010 — Том 11— №3— С. 308–312.

Фесенко В. С. Блокади нервів: навчальний посібник / В.С. Фесенко. — Харків: ТО Ексклюзив, 2002. — 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.