ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДЛИВОСТІ ТКАНИН У СОБАК ЗА ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 0,2% БУПІВАКАЇНОМ, СЕДАЦІЇ КСИЛАЗИНОМ ТА ТІОПЕНАТОВОГО НАРКОЗУ

  • D. Sliusarenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • M. Ilnitskiy Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • O. Segodin Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Ключові слова: епідуральна блокада, бупівакаїн, ксилазин, тіопенат, сенсорний компонент блокади, собаки, електронейростимуляція.

Анотація

Представлені результати епідурального застосування 0,2% бупівакаїну, седації ксилазином, та тіопенатового наркозу з метою визначення збудливості тканин за застосування електронейростимуляції у 9 собак. Встановлено, що бупівакаїн викликає достовірні зміни збудливості тканин з 5-ї по 405-ту хвилину після введення. Відмічено відсутність впливу ксилазину на параметри збудливості. При наркозі збудливість тканин змінювалась достовірно, але суттєво менше, ніж за застосування місцевої анестезії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

D. Sliusarenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
к. вет. н.
M. Ilnitskiy, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. вет. н.
O. Segodin, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
к. вет. н.

Посилання

Бетшарт-Вольфенсбергер Р. Основы анестезиологического обеспечения в ветеринарии. Часть 2. Частная анестезиология / Р.Бетшарт-Вольфенсбергер, А. Стекольников, А. Нечаев// Учебное пособие-СПб, Издательство СПбГАВМ, 2009. –156 с.

Владыка А. С. Ноцицепция и антиноцицепция : теория и практика / А.С. Владыка, А.А. Шандра, Р.Е. Хома, В.М. Воронцов.— Винница: ФОП «Каштелянов А.И.», 2012. —176 с.

Зайцев А. Ю.Фармакология ноцицепции / А. Ю. Зайцев, В. А. Светлов, С. П. Козлов, К. П. Микаелян // Анестезиол. и реаниматол. — 2009. — №4. — С. 66–69.

Ільніцький М. Г.Диференціальна епідуральна блокада бупівакаїном та ропівакаїном у собак / М. Г. Ільніцький, Д.В. Слюсаренко // Науковий вісник ветеринарної медицини. Збірник наукових праць БНАУ.– Біла Церква, 2015. – №2 (122) — С. 123–127.

Керролл Г. Л. Анестезиология и анальгезия мелких домашних животных / Пер с англ. / Г.Л. Керролл — ООО «ПроТекси». — М: Аквариум-Принт, 2009.— 296 с.

Слюсаренко Д. В. Пролонгована епідуральна анестезія у собак і кіз.: Дис… канд. вет. наук. — Харків, 2000. —155 с.

Суслов В.В. Эпидуральная анестезия и аналгезия : руководство для врачей. / В.В. Суслов, А.А. Хижняк, О.А. Тарабрин — Харьков: «СИМ», 2011. — 256 с.

Ферранте Ф. Майкл Послеоперационная боль. Руководство. Пер. с англ. / Под ред. Ф.Майкла Ферранте, Тимоти Р. ВейдБонкора.—М.: Медицина, 1998. — 715 с.

Фесенко В. С. Ропівакаїн: динаміка компонентів блокади нервів дляортопедичних операцій / В. С. Фесенко, В. І. Коломаченко // Травма. — 2010 — Том 11— №3— С. 308–312.

Фесенко В. С. Блокади нервів: навчальний посібник / В.С. Фесенко. — Харків: ТО Ексклюзив, 2002. — 136 с.


Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 24
Як цитувати