МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СОБАК І КОТІВ ЗА ДИПІЛІДІОЗУ

  • O. Laptiy Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Ключові слова: Дипілідіоз, собаки, коти, морфологічні та біохімічні показники крові.

Анотація

Визначені морфологічні та біохімічні показники крові бродячих собак і котів за дипілідіозу. Встановлено підвищення показників кількості еритроцитів, лейкоцитів, лімфоцитів та гранулоцитів, а також рівня гемоглобіну і гематокриту порівняно з фізіологічною нормою. Зміни біохімічних показників проявились підвищеним рівнем лактатдегідрогенази (ЛДГ), аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), загального білка, холестерину, натрію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Laptiy, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
аспірант

Посилання

Ангельські С. Клінічна біохімія / З. Якубовські, М. Домінчак. – Сопот, 1998. – 480 с.

Методологические основы оценки клиникоморфологических показателей крови домашних животных / Е. Бажибина, А.

Коробов, С. Середа [и др.]. – Москва : Аквариум, 2004. – 127 с.

Бурмистров Е. Н. Клиническая лабораторная диагностика. Основные исследования и показатели : справочник / Е.Н. Бурмистров. – Москва, 2002. – 20 с.

Болезни собак. / Ф. И. Василевич, В. А. Голубева, Е. П. Данилов [и др.]. – Москва : Колос, 2001. – С. 64–70; 440-443.

Козинец Т. И. Кровь и инфекция / Т.И. Козинец. – Москва : Триада-Фарм, 2001. – 456 с.

Уилард М. Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних животных / М. Уилард, Т. Тверден, Г Торновальд. – Москва : Аквариум, 2004. – 431 с. 7. Ветеринарная паразитология / Г. Уркхарт, Д. Эрмур, Д. Дункан [и др.]. – Москва : Аквариум, 2000. –351 с.

Іринчук В. В. Сезонна та вікова динаміка дипілідіозу м’ясоїдних в умовах м. Одеси / В. В. Іринчук // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2008. – Вип. 42. – С. 150–153.

Иринчук В. В. Место дипилидиоза в общей заразной патологии собак в условиях г. Одессы / В. В Иринчук. // Аграрний вісник Причорномор’я : збірник наукових праць. – Одеса, 2008. – № 42 (2). – С. 150–153.

Гармаш А. В. Метрологические основы аналитической химии / А. В. Гармаш, Н. М. Сорокина. – 3 изд. – Москва, 2012. – 42 с.


Переглядів анотації: 292
Завантажень PDF: 125