МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СОБАК І КОТІВ ЗА ДИПІЛІДІОЗУ

O. Laptiy

Анотація


Визначені морфологічні та біохімічні показники крові бродячих собак і котів за дипілідіозу. Встановлено підвищення показників кількості еритроцитів, лейкоцитів, лімфоцитів та гранулоцитів, а також рівня гемоглобіну і гематокриту порівняно з фізіологічною нормою. Зміни біохімічних показників проявились підвищеним рівнем лактатдегідрогенази (ЛДГ), аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), загального білка, холестерину, натрію.

Ключові слова


Дипілідіоз; собаки; коти; морфологічні та біохімічні показники крові.

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Ангельські С. Клінічна біохімія / З. Якубовські, М. Домінчак. – Сопот, 1998. – 480 с.

Методологические основы оценки клиникоморфологических показателей крови домашних животных / Е. Бажибина, А.

Коробов, С. Середа [и др.]. – Москва : Аквариум, 2004. – 127 с.

Бурмистров Е. Н. Клиническая лабораторная диагностика. Основные исследования и показатели : справочник / Е.Н. Бурмистров. – Москва, 2002. – 20 с.

Болезни собак. / Ф. И. Василевич, В. А. Голубева, Е. П. Данилов [и др.]. – Москва : Колос, 2001. – С. 64–70; 440-443.

Козинец Т. И. Кровь и инфекция / Т.И. Козинец. – Москва : Триада-Фарм, 2001. – 456 с.

Уилард М. Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних животных / М. Уилард, Т. Тверден, Г Торновальд. – Москва : Аквариум, 2004. – 431 с. 7. Ветеринарная паразитология / Г. Уркхарт, Д. Эрмур, Д. Дункан [и др.]. – Москва : Аквариум, 2000. –351 с.

Іринчук В. В. Сезонна та вікова динаміка дипілідіозу м’ясоїдних в умовах м. Одеси / В. В. Іринчук // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2008. – Вип. 42. – С. 150–153.

Иринчук В. В. Место дипилидиоза в общей заразной патологии собак в условиях г. Одессы / В. В Иринчук. // Аграрний вісник Причорномор’я : збірник наукових праць. – Одеса, 2008. – № 42 (2). – С. 150–153.

Гармаш А. В. Метрологические основы аналитической химии / А. В. Гармаш, Н. М. Сорокина. – 3 изд. – Москва, 2012. – 42 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.