ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ

  • І. Natiahla Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
Ключові слова: Кури, капіляріоз, антигельмінтні препарати, лікування, ефективність.

Анотація

Представлені результати визначення терапевтичної ефективності антигельмінтних препаратів різних хімічних груп (бензімідазолів, імідотіазолів, макроциклічних лактонів) та форм випуску (порошок, розчин) при лікуванні курей, хворих на капіляріоз. Встановлено, що найбільш ефективними виявилися лікарські засоби вітчизняного виробництва бровермектин 2 % водорозчинний та бровалевамізол 8 %. Їх екстенс- та інтенсефективність на сьому добу експерименту становила 100 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Natiahla, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
аспірант

Посилання

Бессонов А. С. Резистентность к паразитоцидам и пути ее преодолевания / А. С. Бессонов // Ветеринария. – 2002. – № 7. – С. 25–26.

Богач М. В. Інвазійні хвороби свійської птиці: Навч. посібник / М. В. Богач, А. В. Березовський, І. Л. Тараненко. – Київ: Ветінформ, 2007. – 224 с.

Викторов А. В. Ивермектин: развитие резистентности / А. В. Викторов, В. А. Дриняев // Зооиндустрия. – 2002. – № 8. – С. 16–17.

Гагарин В. Г. Возбудители капилляриозов домашних птиц и вызываемые ими заболевания / В. Г. Гагарин // Тр. ГеЛАН. – 1952. – Т. 6. – С. 403–406.

Забашта А. П. Усовершенствование лечебно–профилактических мероприятий при смешанных паразитозах кур в условиях Кубани: дисс. ... канд. вет. наук / А. П. Забашта – Ставрополь, 2002. – 197 с.

Кибакин В. В. Эпизоотология, профилактики и терапия капилляриоза и аскаридиоза птиц, в условиях Восточной Сибири и Крайнего Севера / В. В. Кибакин. – Красноярск, 2002. – 198 с.

Маршалкіна Т. В. Розробка комплексного лікування курей від ендопаразитозів змішаної етіології / Т. В. Маршалкіна, Н. В. Біла, О. В. Ящук // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2015. – № 9. – С. 147–150.

Мухаметшин И. А. Смешанные инвазии гусей и кур в хозяйствах Предуралья Республики Башкортостан / И. А. Мухаметшин // Современные вопросы ветеринарной медицины и биологии: сб. науч. тр. БГАУ. – Уфа. – 2000. – С. 225–229.

Соловйова Л. М. Порівняльна ефективність антигельмінтиків за капіляріозу курей / Л. М. Соловйова // Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині: мат. Всеукр. наук. семінару, присвяч. 20-річчю заснув. кафедри паразитології та вет.-сан. експертизи ПДАА, 19 травня 2015 р. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2015. – С. 89–92.

Трач В. Н. Рекомендации по применению нового метода учета яиц гельминтов и цист простейших в фекалиях животных / В. Н. Трач. – К.: Госагропром УССР, 1992. – 13 с.

Comparison of the anthelmintic efficacy of three commercial products against ascarids and capillaria spp. in fighting cocks / F. IbarraVelarde, С. Guerrero-Molina, Y. VeraMontenegro [et al.] // J. Pharm. Pharmacol. – 2011. – Vol. 2. – Р. 146–150.

Veterinarmedizinische Parasitologie / M. Rommel, J. Eckert, E. Kutzer [et al.]. – Berlin: Parey Buchverlag, 2000. – 916 s.


Переглядів анотації: 125
Завантажень PDF: 97