ЗАХОДИ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ В ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ ШЛЯХОМ ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ ЗА СПЕКОТНИХ ПОГОДНИХ УМОВ

  • M. Vysokos Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
  • R. Milostiviy Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
  • A. Pugach Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
  • N. Typina Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: Велика рогата худоба, фізіологічний стан, коефіцієнт теплової чутливості, нормалізація мікроклімату.

Анотація

Доведено вплив спекотних погодних умов на погіршення фізіологічного стану організму великої рогатої худоби. З метою попередження теплового стресу (перегрівання організму) запропоновано оригінальний пристрій для зволоження та охолодження повітря, що може бути використаний для регулювання температурного режиму і підтримання відносної вологості повітря в тваринницьких приміщеннях. Він усуває ряд недоліків існуючих технічних розробок у цьому напрямку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

M. Vysokos, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
д. вет. н.
R. Milostiviy, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
A. Pugach, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
к. тех. н.
N. Typina, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.

Посилання

Броди С. Клиническая физиология крупного рогатого скота / С. Броди // Сельское хозяйство за рубежом. Животноводство. – 1959. – № 12. – С. 38 – 51.

Дмитриев А. Ф. Роль естественной резистентности при акклиматизации сельскохозяйственных животных / А. Ф. Дмитриев // Труды Целиноградского сельскохозяйст

венного института. – Целиноград, 1970. – Т.8. – Вып. 10. – С. 27 – 34.

Заводов В. Микроклимат в системе производства продукции животноводства / В. Заводов // Молочное и мясное скотоводство. – 2004. – № 1. – С. 7.

Заявка № u 2016 01850, МПК F24F 6/12 на видачу деклараційного патенту на кориснмодель: Пристрій для зволоження та охолодження повітря в тваринницькому приміщенні / А. М. Пугач, М. П. Високос, Р. В. Милостивий, Н. В. Тюпіна, А. О. Калиниченко; заявники і патентовласники Пугач Андрій Миколайович, Високос Микола Петрович, Милостивий Роман Васильович, Тюпіна Надія Валеріївна, Калиниченко Анастасія Олексіївна, дата подання 26.02.2016. 5. Костин А. П. Энергетический обмен / А. П. Костин // Физиологические механизмы адаптации крупного рогатого скота к термическому фактору: Труды Кубанского СХИ. – Краснодар, 1971. – Вып. 41. – С. 7 – 26.

Раушенбах Ю. О. Эколого-генетическая природа функциональной организации адаптивной реакции животных // Тепло- и холодоустойчивость домашних животных. Эколого-генетическая природа различий. – Новосибирск, 1975. – С. 284 – 296.

Чорний М. Ф. Мікроклімат у сучасних тваринницьких приміщеннях / М.В. Чорний. – Харків, 1995. – С. 59 – 61.

Ray D. E. Season and lactation number effects on milk production and reproduction of dairy cattle in Arizona / D. E. Ray, T. I. Halback, D.V. Armstrong // I. Dairy Sci. – 1992. – Vol. 75. – P. 2976–2983.


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 25
Як цитувати