ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У СОБАК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ

  • N. Shulzhenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • O. Semyonov Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • A. Nelubov Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
Ключові слова: собаки, гострий панкреатит, терапевтична ефективність, кортикостероїди

Анотація

Визначена терапевтична ефективність комплексного лікування за гострого панкреатиту у собак. Встановлено, що динаміка біохімічних показників крові собак, хворих на гострий панкреатит, що супроводжувався розвитком гепатопанкреатичного синдрому, особливо каталітична активність альфа-амілази та ліпази, була клінічно кращою за комбінованої терапії із застосуванням кортикостероїдів (преднізолон), препаратів гепатопротекторної дії (гепатовет) та інгібіторів протеолітичних ферментів (контрикал) у комплексі з регідратаційною терапією, спазмолітичними (но-шпа), протимікробними (енрофлоксацин), ротиблювотними (церукал) засобами, стимуляторами обміну речовин (катозал). 

Біографії авторів

N. Shulzhenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент
O. Semyonov, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. вет. н., доцент 
A. Nelubov, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
магістр

Посилання

Антоненко П. П. Сумісна дія фітопрепарату “Гастроциду”, антибіотику, вітамінного засобу у собак хворих та перехворілих на гастроентерит / П. П. Антоненко, Н. І. Суслова, К. Є. Приварніков // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2013. – Вип. 27. – Ч. 2. – “Ветеринарні науки”. – С. 61–63.

Кирк Р. Современный курс ветеринарной медицины Кирка. Практика ветеринарного врача / Р. Кирк, Д. Бонагура // Пер. с англ. – М.: “Акваріум”, ООО “Аквариум-Принт”, 2005. – 1376 с.: ил.

Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [В. І. Левченко, В. І. Головаха, І. П. Кондрахін та ін.]; за ред. В. І. Левченка. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

Мікс К. Гострий панкреатит / К. Мікс, К. Джоне // Ветеринарна практика. – 2010. – № 3. – С. 6–14.

Скорая помощь и интенсивная терапия мелких домашних животных / [Макинтайр Д. К., Дробац К. Дж., Хаскингз С. С., Саксон У.Д.]; пер. с анг. Лисициной Т. В. – М.: “Аквариум-Принт”, 2008. – 560 с.: ил.

Шкваря М. М. Негативні ефекти використання глюкокортикоїдів за лікування алергічного дерматиту у котів [Електронний ресурс] / М. М. Шкваря, О. В. Семьонов, К. М. Шагун // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК – 2015. – Том 3. – №1. – С.46–50. – Режим доступу: http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2015/06/Шкваря-Семьонов-Шагун.pdf

Шульженко Н. М. Гепатопротекторна ефективність препаратів есенціалє та гептрал за гострого паренхіматозного гепатиту у собак [Електронний ресурс] / Н.М. Шульженко, Т.О. Волошина // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т.3, № 1. – С. – Режим доступу: http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2015/06/9.pdf