ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ І МАКРОСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У КРОЛІВ М’ЯСНОГО НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ (КРОС HYPLUS).

  • P. Gavrilin Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • І. Gibert Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: кролі м’ясного напрямку використання, лімфатичні вузли, макроструктура, топографія.

Анотація

Досліджено особливості топографії та макроструктури деяких соматичних і вісцеральних лімфатичних вузлів кролів м’ясного напряму використання (крос Hyplus). Встановлено, що лімфатичні вузли даного виду ссавців відносять до типу (групи) мононодозних одиничних вузлів. За характером локалізації соматичні лімфатичні вузли кролів відносять до одиничних вузлів, а вісцеральні утворюють лімфоцентри, які, представлені скупченнями кількох різних за формою і масою вузлів. Макроскопічно кожен лімфатичний вузол кролика має полярну структуру з двома основними зонами: випукла поверхня (місце входження аферентних лімфатичних судин) і ворітна впадина (з кровоносними і еферентними лімфатичними судинами). Маса лімфатичних вузлів у кроликів значно варіює, вона максимальна в брижових і підколінних лімфовузлах, та мінімальна в бронхіальних і пахових.

Біографії авторів

P. Gavrilin, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
д. вет. н.
І. Gibert, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
аспірант

Посилання

Гаврилін П. Н. Особливості динаміки маси органів універсального гемопоеза у телят неонатальногоі молочного періодів // Вісн. Полтавськ. держ с.-г. ін-ту. – Полтава: ПДСГІ. – 2000. – Т.9. – №2. – С. 35–38.

Гаврилін П. Н. Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської [Електронний ресурс] / П.Н. Гаврилін, М.О. Масюк, Н.М. Тішкіна // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАЕУ – 2014 – Т.2. – №1. – С. 32–35. – режим доступу.: http://biosafety-сenter.com/naukovi_vydanny/pdf/2_4.pdf

Gavrylin P. Anatomo-topographic features of lymph nodes in the dromedary (Camelus dromedarius) / P. Gavrylin, D. Rahmoun, M. Lieshchova // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАЕУ – 2014 – Т.2. – №1. –

С. 26–31. – Режим доступу: http://biosafetycenter.com/naukovi_vydanny/pdf/2_3.pdf

Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології. Навчальний посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир:”Полісся”, 2005. – 288 с.

Донцов В. И. Лимфоидные механизмы регуляции клеточного роста [Текст]: автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.00.16 / В. И. Донцов; Ун-т дружбы народовим. П. Лумумбы. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 28 с.

Анатомия кролика / [Жаденов В.Н., Бигдан С.С, Лукьянова В.П. и др.]. – М.: Советская наука, 1957. – 297 с.

Новиков Е. А. Закономерности развития сельскохозяйственных животных / Е.А. Новиков. – М.: Колос, 1971. – 224 с.

Сапин М. Р. Лимфатический узел. Структура и функции / М. Р Сапин , Н. А Юрина, Л.Е. Ентиген – М.: Медицина. 1978. – 272 с.

Трясучев П.М. К морфо-функциональной классификации лимфатических узлов / П.М. Трясучев, Е.М. Федько, Н.А. Минаева // В кн.: Лимфатические узлы. – Новосибирск, 1978. – С. 24–31.

Willard-Mack C.L. Normal structure, Function, and Histology of Lymph Nodes / C.L. Willard-Mack // Toxicologic Patology. – 2006. – V. 34. – P. 409–424.