ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПЕЧІНЦІ ПЛЕМІННОЇ ПТИЦІ М’ЯСНИХ КУРЕЙ

  • V. Yefimov Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • V. Кibal’chenko Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • S. Zavrina Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • М. Spivak ТОВ ППК “Запорізький”
Ключові слова: м’ясна птиця, кури, мінеральні речовини, печінка

Анотація

Визначено вміст мінеральних речовин у печінці племінної птиці м’ясних курей. Відібрано печінку від курей 82-, 156-, 312-добового віку (кросу Кобб-500) і 254-добового віку (крос Росс-308), де визначали вміст кальцію, магнію, міді, цинку, марганцю, заліза і кобальту методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії та загального фосфору – фотометричним методом.Встановлено, що стосовно вмісту окремих мікро- та макроелементів виявляються окремі закономірності, які характеризуються зменшенням рівня кальцію, міді і цинку на початку і піку яйценосності, збільшенням із віком вмісту заліза в печінці, а також зростанням концентрації фосфору.

Біографії авторів

V. Yefimov, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
V. Кibal’chenko, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
студент
S. Zavrina, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
науковий співробітник
М. Spivak, ТОВ ППК “Запорізький”
лікар ветеринарної медицини

Посилання

Имангулов Ш. Диетотерапия при нарушениях обмена веществ у птицы / Ш. Имангулов // Птицеводство – 2003. – №6. – С. 7–9.

Єфімов В.Г. Біологічноактивні компоненти раціону – основа продуктивності птиці / В.Г. Єфімов, Д.М. Масюк // Годівля та утримання сільськогосподарської птиці. – 2016. – Вип 1. – С. 8–10.

Авакянц С. Витаминно-минеральные премиксы “Мультивит” / С. Авакянц // Птицеводство. – 2000. – №6. – С. 5–6.

Неликаева Е.Р. Продуктивность и некоторые показатели обмена веществу курнесушек при скармливании хелатных соединений микроэлементов / Е.Р. Неликаева // Автореф. дисс… уч. ст. к.б.н. – М., 2000. – 24с.

Лысов В.Ф. Основы физиологии и этологии животных / В.Ф. Лысов, В.И. Максимов. – М.: КолосС, 2004. – 248 с.

Гигиена животных / [Кузнецов А.Ф., Найденский М.С., Шуканов А.А., Белкин Б.Л.] – М.: Колос, 2001. – С. 310–311.

Столяр Т.А. Технологические нормативы производства бройлеров / А.Т. Столяр // Зоотехния. – 2003. – №7. – С. 29–32.

Технологические принципы организации производства бройлеров / Т.А. Столяр, Л.Ф. Самойлова, В.В. Дычаковская [и др.] // Птицеводство. – 2005. – №5. – С. 55– 56.

Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики / Под ред. И.П. Кондрахин. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

Свеженцов А.И. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы / А.И. Свеженцов. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2006. – 384с.

Єфімов В.Г. Обмін мінеральних речовин в нормі та при патології / В.Г. Єфімов – Дніпропетровськ, ДДАУ, 2008. – 32 с.

Ухтверов М. Поступление микроэлементов в организм цыплят-бройлеров / М. Ухтверов, А. Кузнецова, Ю. Ульянов // Птицеводство. –2000. – №2. – С. 9–11.

Фисинин В.И. Инновационные проекты и технологии в мясном птицеводстве / В.И. Фисинин, Т.А. Столяр, В.С Буяров // Вестник Орёл ГАУ. – 2007. – №1. – С. 6–12.

Фисинин В.И. Технология производства бройлеров: методические рекомендации / В.И. Фисинин, В.В. Гущин, Т.А. Столяр. – Сергиев Посад: ВНИТИП, 2005. – 252 с.

Филипович Ю.Б. Основы биохимии / Ю.Б. Филиппович. – М.: Агар, 1999. – 512 с.

Клименко Т.Є. Використання кормів з мінімальним вмістом тваринного білка в годівлі молодняку курей / Т.Є. Клименко, Ю.Н. Батюжевський // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. – Бірки, 2004. – Вип. 54.– С. 46–49.

Bao Y. M. Effect of Organically Complexed Copper, Iron, Manganese, and Zinc on Broiler Performance, Mineral Excretion, and Accumulation in Tissues / Y.M. Bao, M. Choct, P.A. Iji, K. Bruerton // J. Appl. Poult. Res. – 2007. – Vol. 8 – P. 448–455.

Shelton J.L. Effects of Phytase Addition with or Without a Trace Mineral Premix on Growth Performance, Bone Response Variables, and Tissue Mineral Concentrations in Commercial Broilers / J.L. Shelton, L.L. Southern // J. Appl. Poult. Res. – 2006. – Vol. 15. – P. 14–102.

Berta E. Effect of inorganic and organic manganese supplementation on the performance and tissue manganese content of broiler chicks / E. Berta, E. Andrásofszky, A. Bersenyiet al. // Acta Veterinaria Hungarica – 2004. – Vol. 52 (2). – P. 199–209.

Kim G.-B. Effects of supplemental coppermetionate chelate and Copper-soy proteinateon the performance, blood parameters, liver mineral content, and intestinal microflore of broiler chickens / G.-B. Kim, Y.M. Seo, K.S. Shin et al. // J. Appl. Poult. Res. – 2011. – Vol. 20. – P. 21–32.