ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН КОЗИНОГО МОЛОКА

  • N. Zazharska Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • L. Zharko Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: козине молоко, кількість соматичних клітин, мазки молока, жир, білок, температура замерзання, лактоза

Анотація

Порівняно ефективність визначення кількості соматичних клітин у козиному молоці різними методами. Досліджували соматичні клітини в індивідуальних пробах молока від 28 кіз на приладах “Соматос”, “SomaCount Flow Cytometer” та методом підрахунку в мазках, пофарбованих за Романовським-Гімза, Майн-Грюнвальдом і піроніном Y. При підрахунку клітин у мазках, пофарбованих будь-яким методом, не виявлено зразків з кількістю соматичних клітин до 100 тис/мл. При прямому підрахунку соматичних клітин у мазках козиного молока, пофарбованих будь-яким методом, виявляється більша кількість клітин, ніж за допомогою приладів. Розподіл діапазонів соматичних клітин схожий між різними методами фарбування мазків, що ще раз доводить точність методу прямого підрахунку клітин у мазках молока, хоч це більш трудомісткі методи, ніж апаратні. Для підрахунку соматичних клітин у козиному молоці за методом Прескота-Бріда пропонується фарбувати мазки методом Майн-Грюнвальда, тому що чітко зафарбовується цитоплазма та ядра соматичних клітин, а вартість барвників набагато менша ніж у методі з піроніном Y. Зі збільшенням кількості соматичних клітин підвищувалися показники жиру, але статистичної різниці не визначено. Також виявлено, що при зниженні вмісту білка в молоці температура замерзання підвищувалась.

Біографії авторів

N. Zazharska, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
L. Zharko, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
студент

Посилання

Yangilar F. Potentially Functional Food: Goats’ Milk and Products / F. Yangilar // Journal of Food and Nutrition Research. – 2013. – 4. – Р. 68—81.

Silanikovea N. Recent advances in exploiting goat’s milk: Quality, safety and production aspects / N. Silanikovea, G. Leitner, U. Merin, C. Prosser // Small Ruminant Research. – 2010. – 89. – P. 110–124.

Pajor F. Effect of somatic cell count on some chemical, physical and bacterial properties of milk in a Hungarian Alpine goat farm / F. Pajor, А. Sramek, G. Tоth, P. Pоti // Goat Milk Quality Regional IGA Conference, Norway. Abstracts. – 2013.– Р. 38.

Bagnicka E. Environmental and genetic parameters of somatic cells and lactose contents in goat milk / E. Bagnicka, M. Lukaszewicz,T. Adnoy // Goat Milk Quality Regional IGA Conference Norway. Abstracts. – 2013.– Р. 2.

Silanikove N. On effects of stage of lactation and subclinical mastitis on milk quality in goats / N. Silanikove, U. Merin, G. Leitner // Goat Milk Quality Regional IGA Conference, Norway. Abstracts. – 2013.– Р. 44.

Sоlverоd L. Udder health in Norwegian goat dairy herds / L. Sоlverоd // Goat Milk Quality Regional IGA Conference, Norway. Abstracts. – 2013.– Р. 49.

Looper M. Reducing Somatic Cell Count in Dairy Cattle / M. Looper // Agriculture and Natural Resources. – 2013. https://www.uaex.edu/publications/PDF/FSA-4002.pdf

Ljutovac R. The relationship between quality criteria of goat milk, its technological properties and the quality of the final products / R. Ljutovac, P. Gaborit, A. Lauret // Small Ruminant Research. – 2005. – 60. – Р. 167–177.

Ljutovac R. Somatic cells of goat and sheep milk: Analytical, sanitary, productive and technological aspects / R. Ljutovac, A. Pirisi, R. DeCremoux, C. Gonzalo // Small Ruminant Research.– 2007. – 68. – Р. 126–144.

Зажарська Н.М. Бактеріальне забруднення молока за різних температур і термінів зберігання / Н.М. Зажарська // Науковий вісник Львів. нац. університету вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 2016. – 18. – С. 108–111.

Leitner G. Estimate of milk and curd yield loss of sheep and goats with intrammamary infection and its relation to somatic cell count / G. Leitner, N. Silanikove, U. Merin // Small Ruminant Research. – 2008. – 74. – P.221–225.

Методичні рекомендації щодо підрахунку соматичних клітин в секреті вимені окремих корів та в збірному сирому молоці корів мікроскопічним методом визначення середньої геометричної величини / [Касянчук В.В., Скляр О.І., Гаркавенко Т.О. та ін]. – Київ, 2011. – 40 с.

Induction of mastitis in rabbit mammary glands with bovine mastitis bacterial strains / G. Kavitha, S. Isloor, D. Rathnamma [et al.] // International Journal of Pharma and Bio Sciences. – 2011. – 2 (3). – P. 266—276.

Boutinard M. The number and activity of mammary epithelial cells, determining factors for milk production / M. Boutinard, J. Guinard-Flament, H. Jammes // Reproduction Nutrition Développement – 2002.– 44. – Р. 499–508.

Фотіна Т.І. Застосування наночастинок срібла козам для обробки вимені / Т.І. Фотіна, Н.М. Зажарська, О.О. Зубков // Науково-технічний бюлетень Держ. науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2016. – 17 (2). – С. 166–174.

Зажарська Н.М. Порівняльна характеристика показників якості молока кіз німецької білої, альпійської та англо-нубійської порід / Н.М. Зажарська, В.О. Грамма // Вісник Житомирського нац. агроекологічного університету. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С.214–220.

Bagnicka E. Genetic parameters of somatic cell score and lactose content in goat’s milk / E. Bagnicka, M. Lukaszewicz, T. Adnoy // Journal of Animal and Feed Sciences. – 2016. – 25. – Р. 210–215.

Factors influencing technological properties of goat milk / [M. Czopowicz, N. Strzalkowska, M. Rzewuska, et al. ] // Goat Milk Quality Regional IGA Conference, Norway. Abstracts. – 2013.– Р. 14.

Stuhr T. Intramammary infections in dairy goats: recent knowledge and indicators for detection of subclinical mastitis / T. Stuhr, K. Aulrich // Landbauforschung Applied Agriculture and Forestry Research. –2010. – 4 (60). – Р. 267–280.

Розділ
Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції