ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ З ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • O. Zastulka Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
  • L. Solodka Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • I. Chala Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Ключові слова: державний стандарт, кислотність 2% водного розчину, масова частка флавоноїдів, органолептичні показники, якісні партії товарного обніжжя

Анотація

Проаналізовано 153 зразка бджолиного обніжжя, з яких 88 зібрано в лісостеповій зоні України впродовж 2013-2016 років: 31 шт. (2013 р.), 17 шт. (2014 р.), 17 шт. (2015 р.) та 23 шт. (2016 р.). Спеціалісти галузі кожного року збирають в лісостеповій зоні від 50 до 65 % зразків товарного бджолиного обніжжя.Показано, що вимогам ДСТУ 3127–95 “Обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші. Технічні умови” за такими показниками як масова частка флавоноїдів та кислотність 2 % водного розчину відповідають 32,3 % (2013 р.), 35,3 % (2014 р.), 35,3 % (2015 р.) та 34,8 % (2016 р.) партій товарного обніжжя з лісостепової зони (Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Київська області).Середні значення фізико-хімічних показників в якісних зразках харчової добавки, зібраної в зоні Лісостепу України в 2013, 2014, 2015 та 2016 роках становили: вміст флавоноїдів – (6,89±0,99), (8,52±0,84), (5,75±0,6), (4,98±0,2) % відповідно; кислотність 2 % водного розчину – (4,98±0,06), (5,15±0,05), (5,02±0,15), (4,98±0,08) одиниць рН, відповідно.

Біографії авторів

O. Zastulka, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
аспірант
L. Solodka, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. біол. н.
I. Chala, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. біол. н.

Посилання

Пасека: учебно-публицистическое издание / В. П. Полищук, В. А. Гайдар, О. В. Корбут. – К., 2012. – 340 с.

ДСТУ 3127–95 “Обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші. Технічні умови”.

Галатюк О.О. Органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники бджолиного обніжжя різних регіонів України / О.О. Галатюк, О.М. Якубчак, Л. O. Солодка // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харк. Держ. зоовет. акад. – 2015. – Вип. 30. – Ч. 2. – С. 241–244.

Сташенко В. І. Флороміграція бджіл та хімічний склад бджолиного обніжжя в умовах Лісостепу України [Текст]: дис. канд. с.-г. наук: 06.02.04 / В. І. Сташенко. – Національний аграрний ун-т. – К., 2005 – 220 с.

Розділ
Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції