ДОВІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

  • R. Milostiviy Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • D. Milostiva Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • О. Prilutska Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • V. Vinnitskiy Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: голштинська порода, довічний надій, індекс адаптації, коефіцієнт відтворювальної здатності, корови, міжотельний період, сервіс-період

Анотація

Встановлено, що середня тривалість лактаційного періоду в імпортних корів голштинської породи європейської селекції в природно-кліматичних умовах Придніпров’я залежно від походження становила лише 1148,5–1380,7 днів за значної тривалості міжотельного (474,3–540,3 днів) та сервіс-періоду (200,6–211,2 днів). Коефіцієнт відтворювальної здатності в корів данської і німецької селекції відповідно становив 0,7 та 0,8.

Біографії авторів

R. Milostiviy, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
D. Milostiva, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. с.-г. н.
О. Prilutska, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
асистент
V. Vinnitskiy, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
студент

Посилання

Вацький В. Ф. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від їх відтворювальної здатності / В. Ф. Вацький, С. А. Величко // Вісник Полтавської державної аграрної академії – 2012 – № 2 – С. 118–122.

Коваль Т. Молочна продуктивність і відтворна здатність взаємозалежні / Т. Коваль // Тваринництво України. – 2003. – №9. – С. 18–20.

Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань / Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, А. П. Шевченко, С. Л. Хмельничий, О. О. Білоног, О. М. Коваль // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Тваринництво”. – 2012. – Вип. 10 (20). – С. 1–6.

Пешук Л. Подовжити строк продуктивногодовголіття молочних корів / Л. Пешук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/podovzhiti-strok-рroduktivnogo-dovgolittya-molochnih-koriv.

Сірацький Й. Пошуки резервів відтворення ВРХ: здобутки і перспективи / Сірацький Й., Демчук С. [та ін.] // Пропозиція. – 2005. – №1. – С. 110–112.

Ставецька Р. В. Вплив тривалості сервіс-періоду на показники молочної продуктивності та господарського використання молочних корів / Р. В. Ставецька, О. В. Бойко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2015. – №2. – С. 205–210.

Шевченко А. П. Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності та тривалості використання / А. П. Шевченко // Вісник Сумського національного аграрногоуніверситету. Серія«Тваринництво». – 2014. – Вип. 7 (26). – С. 94–96.

Krzyzewski J. Influence of calving interval length in HF cows on milk yield, its composition and some reproduction traits / J. Krzyzewski, N. Strzatkowska, Z. Reklewski // Med. Weter. – 2004. – Vol. 60, № 1. – P. 76–79.