ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ДОРОЩУВАННІ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ

  • M. Shpetny Сумський національний аграрний університет, м. Суми
  • M. Povod Сумський національний аграрний університет, м. Суми
Ключові слова: великогрупове утримання, дорощування, дрібногрупове утримання, збереженість, конверсія корму, порося, прирости

Анотація

Визначена ефективність дорощування поросят в сучасних станках із різним типом підлоги за дрібногрупового та великогрупового способу їх утримання. Встановлено, що вирощування поросят від відлучення до передачі на відгодівлю в дрібногрупових станках сприяло підвищенню кінцевої маси тварин на 1,8 кг, або 5,7 %, абсолютних приростів на 1,9 кг або 7,8 %, середньодобових приростів на 38 г, або 7,9%, оплати корму приростами – на 0,22 корм. од. або 8,7 % та покращенню збереженості поросят на 4%. При дорощуванні поросят великими групами збільшується кількість тварин, які мають кишково-шлункові та респіраторні захворювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

M. Shpetny, Сумський національний аграрний університет, м. Суми
ст. викладач
M. Povod, Сумський національний аграрний університет, м. Суми
д. с.-г. н., професор

Посилання

Альбом станков для содержания свиней: довідник – М.: Гипронисельхоз, 1990. – 26 с.

Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини:онографія / В. М. Волощук. – Полтава: Фірма “Техсервіс”, 2012. – 350 с.

Гнатюк С. Применение новых систем содержания в свиноводстве / С. Гнатюк // Свиноводство. – 2003. – № 3. – С. 17–18.

Гродский Е. Я. Особенности новых проектов комплексов на 27, 54 и 108 тыс. свиней в год в унифицированных зданиях с законченным циклом производства / Е. Я. Гродский, О. А., Павлова, О. С. Родина // Теория и методы индустриального производства свинины: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Л., 1985. – С. 209–212.с.

Гучь Ф. А. Организация производства свинины в Молдавской ССР. – / Ф. А Гучь, М. Ф. Гуменный // Теория и методы индустриального производства свинины: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Л., 1985. – С. 165–169.

Довідник з виробництва свинини / [В. І. Герасімов, В. П. Рибалко, М.В. Чорний та ін.] – Х.: Еспада, 2001. – 336 с.

Еріксон Д. Американська технологія утримання свиней (від відлучення до забою) / Д. Еріксон // Прибуткове свинарство. – 2015. – № 3(27). – С. 64–67.

Іванов В. О. Станок для двохфазного утримання свиней / В. О. Іванов, В. М. Туринський // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2008. – Вип. 60. – С.17–19.

Ильин И. Новые автоматизированные технологии в свиноводстве / И. Ильин // Агpоpынок. – 2004. – № 5. – С. 23.

Коваленко В. Внедрение новых технологий производства свинины / В. Коваленко // Свиноводство. – 2000. – № 6. – С. 13–14.

Липатников В. Ф. Совершенствование способов содержания различных производственных групп свиней / В. Ф. Липатников, В. П. Степанов: сб. науч. тр. ВНИИТИМЖ. – Подольск, 2004. – Т.14. – С. 151–167.

Механизация и технология производства продукции животноводства / В.Г. Коба [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 256 с.

Cистемы кормления и станочного оборудования для содержания и выращивания поросят / Проспект фирмы “Big Datchman”. www.big dutchman. de.

Пути интенсификации производства свинины / [В. Никульников, Е. Кононенко, А. Морозов и др.] // Свиноводство. – 2007. – № 2. – С.13–15.

Технология для свиноферм [Текст] / Проспект фирмы “Bauer-Agronomilk Group” Режим доступу до джер.: www.bauer-agronomilk. Cz. www.bauertechnics.com.

Шульман И. М. Перспективные способы содержания свиней на фермах промышленного типа / — И. М. Шульман / / Теория и методы индустриального производства свинины: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Л., 1985. – С. 169–174.

Хельмут Э. Применение новых напольных систем в свиноводстве / Э. Хельмут // Свиноводство. – 2003. – № 3. – С. 29–30.


Переглядів анотації: 111
Завантажень PDF: 21