ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ДОРОЩУВАННІ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ

  • M. Shpetny Сумський національний аграрний університет, м. Суми
  • M. Povod Сумський національний аграрний університет, м. Суми
Ключові слова: великогрупове утримання, дорощування, дрібногрупове утримання, збереженість, конверсія корму, порося, прирости

Анотація

Визначена ефективність дорощування поросят в сучасних станках із різним типом підлоги за дрібногрупового та великогрупового способу їх утримання. Встановлено, що вирощування поросят від відлучення до передачі на відгодівлю в дрібногрупових станках сприяло підвищенню кінцевої маси тварин на 1,8 кг, або 5,7 %, абсолютних приростів на 1,9 кг або 7,8 %, середньодобових приростів на 38 г, або 7,9%, оплати корму приростами – на 0,22 корм. од. або 8,7 % та покращенню збереженості поросят на 4%. При дорощуванні поросят великими групами збільшується кількість тварин, які мають кишково-шлункові та респіраторні захворювання.

Біографії авторів

M. Shpetny, Сумський національний аграрний університет, м. Суми
ст. викладач
M. Povod, Сумський національний аграрний університет, м. Суми
д. с.-г. н., професор

Посилання

Альбом станков для содержания свиней: довідник – М.: Гипронисельхоз, 1990. – 26 с.

Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини:онографія / В. М. Волощук. – Полтава: Фірма “Техсервіс”, 2012. – 350 с.

Гнатюк С. Применение новых систем содержания в свиноводстве / С. Гнатюк // Свиноводство. – 2003. – № 3. – С. 17–18.

Гродский Е. Я. Особенности новых проектов комплексов на 27, 54 и 108 тыс. свиней в год в унифицированных зданиях с законченным циклом производства / Е. Я. Гродский, О. А., Павлова, О. С. Родина // Теория и методы индустриального производства свинины: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Л., 1985. – С. 209–212.с.

Гучь Ф. А. Организация производства свинины в Молдавской ССР. – / Ф. А Гучь, М. Ф. Гуменный // Теория и методы индустриального производства свинины: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Л., 1985. – С. 165–169.

Довідник з виробництва свинини / [В. І. Герасімов, В. П. Рибалко, М.В. Чорний та ін.] – Х.: Еспада, 2001. – 336 с.

Еріксон Д. Американська технологія утримання свиней (від відлучення до забою) / Д. Еріксон // Прибуткове свинарство. – 2015. – № 3(27). – С. 64–67.

Іванов В. О. Станок для двохфазного утримання свиней / В. О. Іванов, В. М. Туринський // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2008. – Вип. 60. – С.17–19.

Ильин И. Новые автоматизированные технологии в свиноводстве / И. Ильин // Агpоpынок. – 2004. – № 5. – С. 23.

Коваленко В. Внедрение новых технологий производства свинины / В. Коваленко // Свиноводство. – 2000. – № 6. – С. 13–14.

Липатников В. Ф. Совершенствование способов содержания различных производственных групп свиней / В. Ф. Липатников, В. П. Степанов: сб. науч. тр. ВНИИТИМЖ. – Подольск, 2004. – Т.14. – С. 151–167.

Механизация и технология производства продукции животноводства / В.Г. Коба [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 256 с.

Cистемы кормления и станочного оборудования для содержания и выращивания поросят / Проспект фирмы “Big Datchman”. www.big dutchman. de.

Пути интенсификации производства свинины / [В. Никульников, Е. Кононенко, А. Морозов и др.] // Свиноводство. – 2007. – № 2. – С.13–15.

Технология для свиноферм [Текст] / Проспект фирмы “Bauer-Agronomilk Group” Режим доступу до джер.: www.bauer-agronomilk. Cz. www.bauertechnics.com.

Шульман И. М. Перспективные способы содержания свиней на фермах промышленного типа / — И. М. Шульман / / Теория и методы индустриального производства свинины: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Л., 1985. – С. 169–174.

Хельмут Э. Применение новых напольных систем в свиноводстве / Э. Хельмут // Свиноводство. – 2003. – № 3. – С. 29–30.