МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОНЕЙ ПРИ УРАЖЕННІ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

  • K. Drobotyuk Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Ключові слова: герпесвірусна інфекція, ГВК-І, ГВК-ІІ, ринопневмонія, вірусний аборт, трансамінази

Анотація

При дослідженні коней, що уражені моноінфекцією ГВК-І, моноінфекцією ГВК-ІІ, мікстінфекцією ГВК-І та ГВК-ІІ та серологічно здорових тварин встановлено, що при сумісному інфікуванні двома типами вірусу кількість лейкоцитів крові менша фізіологічної норми, що може свідчити про імуносупресивну дію вірусу. Виявлена підвищена кількість імуноглобулінів у крові тварин уражених ГВК-І та сумісним перебігом ГВК-І та ГВК-ІІ вказує на посилений синтез білкових фракцій у відповідь на інфекцію. Вперше у ветеринарії виявлена закономірність зростання печінкових трансаміназ у тварин інфікованих вірусом герпесу. Дослідження підтверджує вищу патогенність першого типу ГВК порівняно до другого типу.

Біографія автора

K. Drobotyuk, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
аспірант

Посилання

Лікування герпесвірусних інфекцій в сучасних умовах / О.Г. Андреєва, А.О. Руденко, Т.Г. Берестова [та ін.] // Профілактична медицина. – 2011. – № 3. – С. 68–72.

Белоусова Р. В. Ветеринарная вирусология / Белоусова Р.В., Преображенская Э.А., Третьякова И.В. – М.: КолосС, 2007. – 424 с.

Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика: Навчальний посібник / [О.М. Андрійчук, Г.В. Коротєєва, О.В. Молчанець, А.В. Харіна]. – Київ, 2012. – 484с.

Гранитов В.М. Герпетическая инфекция / В.М. Гранитов. – Москва: Кальмен. Мед. книга, Н. Новгород: НГМА, 2001. – 88 с.

Епізоотологічні особливості, лікування та профілактика ринопневмонії коней /О.Є. Галатюк, В.Л. Бегас, А.І. Каньовський [та ін.] // Ветеринарна медицина України − 2008. – №10. – С. 14–16.

Современная терапия герпесвирусных инфекций: руководство для врачей / [Исаков В.А., Сельков С.А., Мошетова Л.К., Чернакова Г.М.]. – СПб.; М.: ООО «Тактик-Студио», 2004. – 167 с.

Калініна О.С. Ветеринарна вірусологія: підруч. / О.С. Калініна, І.І. Панікар, В.Г. Скибіцький. – К.: Вища освіта, 2004. – 432с.

Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии : справ. изд. / Кондрахин И.П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1985. – 287 с.

Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів: метод. рек. / Левченко В.І., Соколюк В.М., Безух В.М. [та ін.]. – Біла Церква, 2002. – 56 с.

Вирусы группы герпеса и поражения печени / Г.Г. Тотолян, Г.И. Сторожаков, И.Г. Федоров [и др.]. // − Лечебное дело. – 2009. – №2. – С. 4–11.

Юров К. П. Инфекционные и паразитарне болезни лошадей / К. П. Юров, Н. Е. Косминков, В. Т. Заблоцкий. − М.: Зоомедлит, 2010.

Dynon K., Varrasso A., Ficorilli N., Holloway C.A., Reubel G.H., Li F., Hartley C.A., Studdert M.J., Drummer H.E. Identification of equine herpesvirus 3 (equine coital exanthema virus), equine gammaherpesviruses 2 and 5, equine adenoviruses 1 and 2, equine arteritis virus and equine rhinitis A virus by polymerase chain reaction // Aust Vet J, 2001; 79 (10): 695—702

Nugent J., Birch-Machin I., Smith K.C., Mumford J.A., Swann Z., Newton J.R., Bowden R.J., Allen G.P., Davis-Poynter N. Analysis of Equid Herpesvirus 1 Strain Variation Reveals a Point Mutation of the DNA Polymerase Strongly Associated with Neuropathogenic versus Nonneuropathogenic Disease Outbreaks // Journal of Virology, 2006; 80 (8): 4047–4060.

Slater J.D., Gibson J.S., Barnet K.C., Field H.J. Chorioretinopathy associated with neuropathology following infection with equine herpesvirus – 1 // Vet Res, 1992; 131 (11): 237–239.

Studdert M.J., Hartley C.A., Dynon K., Sandy J.R., Slocombe R.F., Charles J.A., Mine M.E., Clarke A.F., El–Hage C. Outbreak of equine herpesvirus type 1 myeloencephalitis: new insights from virus identification by PCR and the application of an EHV-1 specific antibody detection ELISA // Vet Res, 2003; 153 (14): 417–423.

Розділ
Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині