ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК

V. Prokopenko, T. Romanyshyna,, D. Feschenko, O. Zgozinska

Анотація


Вивчено вплив дирофілярій на організм собак службових порід віком 5-10 років на підставі аналізу морфологічних та біохімічних змін крові. Встановлено, що за хронічного перебігу інвазії дирофіляріоз має неспецифічні або стерті клінічні ознаки, характеризується змінами в кількісному складі формених елементів крові та гіперактивністю індикаторних ферментів крові хворих собак. Однак, зміни гематологічних показників не є патогномонічними і тому не можуть вважатися достатньою основою для встановлення остаточного діагнозу. В усіх випадках необхідне виявлення мікрофілярій при дослідженні периферичної крові або в пунктатах із уражень м'яких тканин із подальшою їх ідентифікацією при забарвленні на кислу фосфатазу.

Ключові слова


гематологічні показники; дирофіляріоз; службові собаки

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Архипова Д. Р. Дирофиляриоз собак / Д. Р. Архипова // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – М., 2005. – № 9. – С. 105–106.

Василик Н. С. Дирофіляріоз – тропічний гельмінтоз в Україні / Н. С. Василик // Здоров’я тварин і ліки. – 2004. – № 4. – С. 4–5.

Ветеринарна клінічна біохімія / [В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.]; За ред. В. І. Левченка, В. Л. Галяса. − Біла Церква, 2002.−400 с.

Потоцький М. К. Дирофіляріози / М. К. Потоцький, М. М. Омельяненко // Ветеринарна медицина України.–2011. – № 4. – С. 23–25.

Поживіл А. І. Дирофіляріоз у собак / [Поживіл А. І., Козачок В. С. та ін.]: Матер. I міської. конф. з проблем дрібних домашніх тварин (12–13 травня). – К., 1998. – С. 13–14.

Чернов В. Н. Дирофиляриоз / В. Н. Чернов, О. С. Ушаков // Мир ветеринарии. – 2012. – № 4. – С. 4–15.

Русак В. С. Клінічна оцінка біохімічних, морфологічних показників крові та сечі тварин / В. С. Русак, І. В. Чала. Навчальний посібник. – Житомир: Полісся, 2016. – 544 с.

Cristian F. Schery Дирофиляриоз сердца у кошек и собак – диагностика и терапія / F. Schery Cristian, E. Trautvetter // Focus.–1998. – Т.8. – № 3. – С. 23–30.

Koltas I. S. Subconjunctival infection with Dirofilaria repens / I. S. Koltas, K. Ozcan, N. Duran // Ann. Saudi Med. – 2002. – V. 22. – №1–2. – P. 75–76.

Tarello W. Autochthonous Dirofilaria (Nochtiella) repens infection in dogs in Kuwait / W. Tarello // Zoonoses and public health. – 2008. – Vol. 55, Issue: 6. – P. 328–330.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.