ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК

  • V. Prokopenko Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • T. Romanyshyna, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • D. Feschenko Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • O. Zgozinska Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Ключові слова: гематологічні показники, дирофіляріоз, службові собаки

Анотація

Вивчено вплив дирофілярій на організм собак службових порід віком 5-10 років на підставі аналізу морфологічних та біохімічних змін крові. Встановлено, що за хронічного перебігу інвазії дирофіляріоз має неспецифічні або стерті клінічні ознаки, характеризується змінами в кількісному складі формених елементів крові та гіперактивністю індикаторних ферментів крові хворих собак. Однак, зміни гематологічних показників не є патогномонічними і тому не можуть вважатися достатньою основою для встановлення остаточного діагнозу. В усіх випадках необхідне виявлення мікрофілярій при дослідженні периферичної крові або в пунктатах із уражень м'яких тканин із подальшою їх ідентифікацією при забарвленні на кислу фосфатазу.

Біографії авторів

V. Prokopenko, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
магістр
T. Romanyshyna,, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. вет. н.
D. Feschenko, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. вет. н.
O. Zgozinska, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. вет. н.

Посилання

Архипова Д. Р. Дирофиляриоз собак / Д. Р. Архипова // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – М., 2005. – № 9. – С. 105–106.

Василик Н. С. Дирофіляріоз – тропічний гельмінтоз в Україні / Н. С. Василик // Здоров’я тварин і ліки. – 2004. – № 4. – С. 4–5.

Ветеринарна клінічна біохімія / [В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.]; За ред. В. І. Левченка, В. Л. Галяса. − Біла Церква, 2002.−400 с.

Потоцький М. К. Дирофіляріози / М. К. Потоцький, М. М. Омельяненко // Ветеринарна медицина України.–2011. – № 4. – С. 23–25.

Поживіл А. І. Дирофіляріоз у собак / [Поживіл А. І., Козачок В. С. та ін.]: Матер. I міської. конф. з проблем дрібних домашніх тварин (12–13 травня). – К., 1998. – С. 13–14.

Чернов В. Н. Дирофиляриоз / В. Н. Чернов, О. С. Ушаков // Мир ветеринарии. – 2012. – № 4. – С. 4–15.

Русак В. С. Клінічна оцінка біохімічних, морфологічних показників крові та сечі тварин / В. С. Русак, І. В. Чала. Навчальний посібник. – Житомир: Полісся, 2016. – 544 с.

Cristian F. Schery Дирофиляриоз сердца у кошек и собак – диагностика и терапія / F. Schery Cristian, E. Trautvetter // Focus.–1998. – Т.8. – № 3. – С. 23–30.

Koltas I. S. Subconjunctival infection with Dirofilaria repens / I. S. Koltas, K. Ozcan, N. Duran // Ann. Saudi Med. – 2002. – V. 22. – №1–2. – P. 75–76.

Tarello W. Autochthonous Dirofilaria (Nochtiella) repens infection in dogs in Kuwait / W. Tarello // Zoonoses and public health. – 2008. – Vol. 55, Issue: 6. – P. 328–330.